Aktywny węgiel w walce z emisją benzenu

Aircon 2000

 Węgiel aktywny w walce z emisją benzenu

Benzen przedostający się do powietrza nie sprzyja środowisku. Dlatego emisja tego związku organicznego podlega ścisłym regulacjom. W celu kontrolowania emisji benzenu ważny zakład chemiczny z Polski zwrócił się do Desotec. Zainstalowanie filtra AIRCON 2000 usunęło wszystkie problemy.

Polski gigant chemiczny specjalizuje się w produkcji chlorobenzenu i chlorowodoru (HCl). W trakcie procesu produkcji dochodzi do nieuchronnego uwalniania się benzenu. W jednym z punktów emisji stężenie wynosiło do 0,34 kg/h, co znacznie przekraczało normy dopuszczalne przez nowe lokalne przepisy ekologiczne. Firma stanęła w obliczu wyzwania polegającego na  redukcji tych emisji co najmniej o połowę. Dotychczas próbowano już kilku rozwiązań, aby znacznie zmniejszyć emisje, ale okazały się one bezskuteczne.

Firma słyszała wcześniej o Desotec jako dostawcy rozwiązań do oczyszczania związków organicznych w chlorowodorze oraz do usuwania chloru wolnego na tych samych liniach produkcyjnych.  Zgłosiła się do nas z prośbą o zaprojektowanie odpowiedniego systemu oczyszczania, aby sprostać temu wyzwaniu. Jako że emisja zanieczyszczeń to proces cykliczny, niebyło możliwości precyzyjnego obliczenia całkowitej ilości emisji benzenu. W związku z tym ustaliliśmy, że przeprowadzimy pełny test pilotażowy w listopadzie zeszłego roku. Zaproponowaliśmy rozwiązanie w postaci filtracji aktywnym węglem za pomocą filtra AIRCON 2000.

Wyniki tej instalacji pilotażowej okazały się bardzo pozytywne. Obliczenia wskazały, że osiągi filtra z aktywnym węglem przerosły oczekiwania. Początkowe stężenie, które wynosiło 0,34 kg/h benzenu spadło do zaledwie 0,0009 kg/h po oczyszczaniu. Oznacza to redukcję emisji o 98%.

Po trzech miesiącach próbnego stosowania tego rozwiązania, klient zdecydował się na stałe korzystać z   mobilnego filtra z aktywnym węglem. Wyniki pokazują, że filtr AIRCON 2000 ulega nasyceniu po trzech miesiącach. Dlatego wystarczy go wymieniać cztery razy do roku, aby osiągnąć trwałe rozwiązanie. Jako,  że jest to rozwiązanie oparte na wypożyczeniu, firma nie musi inwestować oraz ma klarowny obraz kosztów operacyjnych. Umieszczenie drugiego filtra pozwoliłoby na jeszcze większą redukcję stężenia benzenu, ale nie ma potrzeby stosowania go natychmiast.