Awaryjne usuwanie środków pianotwórczych ze ścieków

Piana w ściekach jest bardzo widoczną formą zanieczyszczenia środkami powierzchniowo czynnymi i może wywołać zaniepokojenie osób postronnych i spowodować nałożenie kar na firmę w przypadku zrzutu do naturalnych cieków wodnych. Wiele środków powierzchniowo czynnych powszechnie stosowanych w przemyśle chemicznym może powodować powstawanie piany.

DESOTEC ma duże doświadczenie w oczyszczaniu ścieków ze środków pieniących i innych form zanieczyszczeń surfaktantami. W sytuacjach awaryjnych nasze rozwiązania mogą być szybko dostarczone i zainstalowane, zapobiegając skażeniu i minimalizując kosztowne przestoje w produkcji w przemyśle chemicznym.
 

Problem

Firma chemiczna wytwarza związki nieorganiczne do produkcji dodatków dla przemysłu spożywczego w swojej fabryce we Włoszech.

Ścieki zwykle nie są mocno zanieczyszczone i wymagają jedynie obróbki fizykochemicznej w celu usunięcia związków nieorganicznych, zanim będą mogły zostać bezpiecznie zrzucone do lokalnego cieku wodnego. Nie ma potrzeby usuwania pozostałych,  nieszkodliwych składników organicznych, które zawiera.

Jednak latem 2020 roku firma zauważyła nieoczekiwane pienienie się ścieków.

Nie było pewności, dlaczego nagle pojawił się ten problem i wiedziano tylko, że jest on spowodowany przez związki powierzchniowo czynne w stężeniu 15-20 mg/L. Wprawdzie ulegają one  biodegradacji, ale w bardzo wolnym tempie. W związku z tym podlegają ścisłym limitom. We Włoszech jest to zazwyczaj 10 mg/l, ale limity mogą się różnić w zależności od firmy.

Firma wiedziała, że ​​zrzucenie pieniącej się wody do rzeki wywoła zaniepokojenie wśród mieszkańców i może prowadzić do podjęcia interwencji  przez organy ochrony środowiska.

W związku z tym musiała wstrzymać produkcję i zmagazynować około 500 m³ zanieczyszczonych ścieków, podczas gdy inżynierowie firmy szukali możliwych rozwiązań. Proste wyszukiwanie w Internecie doprowadziło ich do DESOTEC.
 

Rozwiązanie

Firma zadzwoniła do DESOTEC w piątek rano i omówiła sytuację z naszym włoskim kierownikiem sprzedaży. Jak wszyscy menedżerowie sprzedaży DESOTEC jest również inżynierem.

W mniej pilnych sytuacjach najprawdopodobniej przeprowadzilibyśmy testy laboratoryjne próbek ścieków, aby dobrać odpowiednią konfigurację filtra i węgla aktywnego. Jednak nasi inżynierowie dysponują wiedzą fachową, aby zaproponować natychmiastowe, skuteczne rozwiązanie, które w razie potrzeby można później ulepszyć.

Wiele doświadczeń firmy DESOTEC w zakresie oczyszczania zanieczyszczeń surfaktantami pochodzi ze współpracy z firmami z branży chemicznej, które zainstalowały oczyszczanie biologiczne do oczyszczania związków organicznych. W takich przypadkach węgiel aktywny można zainstalować za etapem biologicznym jako etap doczyszczania w celu usunięcia resztkowych środków powierzchniowo czynnych. Chociaż omawiana firma nie posiadała na miejscu oczyszczalni biologicznej  zasada usuwania środków powierzchniowo czynnych jest taka sama.

Nasz kierownik sprzedaży mógł czerpać ze swojego rozległego doświadczenia w radzeniu sobie z zanieczyszczeniami surfaktantami i był przekonany, że nasze filtry będą w stanie poradzić sobie ze środkiem pieniącym.

Firma złożyła zamówienie w południe. Już następnego ranka dostarczyliśmy filtr MOBICON wypełniony ośmioma tonami  makroporowatego węgla aktywnego z naszego centrum we Włoszech.

Klient rozpoczął proces filtracji w sobotę po południu, rozpoczynając  oczyszczanie 10 m³/h ścieków i szybko przekonał się, że filtr skutecznie usuwa  pianę.

Produkcja została wznowiona w fabryce w poniedziałek rano.
 

Wyniki

Klient był tak zadowolony z usług i rozwiązania firmy DESOTEC, że zachował filtr MOBICON jako zabezpieczenie na wypadek kolejnej sytuacji awaryjnej.

Późniejsze testy wykazały, że związkiem powierzchniowo czynnym, który spowodował powstanie piany, była guma arabska, środek pieniący szeroko stosowany w przemyśle spożywczym. Klient zainstalował niedawno dwa kolejne filtry DESOTEC - MOBICON 2000, do usuwania tego związku.

Klient był zachwycony tym, jak szybko mogliśmy zareagować. Nasza sieć europejskich hubów umożliwia dostarczenie filtrów i dużych ilości węgla w bardzo krótkim czasie w sytuacjach awaryjnych.

We wszystkich naszych projektach recykling węgla jest częścią naszej usługi. Klienci sami nie zajmują się zagospodarowaniem zużytego węgla aktywnego. Zamiast tego jest on bezpiecznie transportowany w zamkniętych filtrach do naszego centrum serwisowego, gdzie testujemy próbki, aby określić, jak go zagospodarować. Wszystkie cząsteczki, które zostały zaadsorbowane na filtrach, są desorbowane w naszych piecach reaktywacyjnych, a następnie niszczone w instalacji spalania i neutralizacji zgodnie z przepisami krajowymi i unijnymi. Cała instalacja i jej emisje podlegają ciągłemu monitoringowi online, co gwarantuje, że przez kominy wydostaje się tylko nieszkodliwa para wodna.

 

Skontaktuj się z DESOTEC już dziś

Jeśli masz problem z nagłym zanieczyszczeniem w swoim zakładzie, skontaktuj się z naszym zespołem inżynierów już dziś.

 

 

W centrach serwisowych firmy DESOTEC cały zużyty węgiel jest badany, dobrać sposób jego zagospodarowania. Zużyty węgiel spełniający kryteria DESOTEC,  można reaktywować.

Wszystkie cząsteczki, które zostały zaadsorbowane na węglu aktywnym u klienta, są desorbowane w piecach reaktywacyjnych DESOTEC. Zanieczyszczenia te są następnie całkowicie niszczone w instalacji spalania i neutralizacji zgodnie z przepisami krajowymi i unijnymi. Cała instalacja i jej emisje podlegają ciągłemu monitoringowi online, co gwarantuje, że przez kominy wydostaje się tylko nieszkodliwa para wodna.

W przypadku, gdy węgiel nasycony nie spełnia naszych kryteriów do reaktywacji, kierowany jest do utylizacji przez specjalistyczną firmę zewnętrzną.