Bezpieczeństwo ponad wszystko przy usuwaniu cząsteczek CMR

Właściwe podejście do cząsteczek CMR stanowi duże wyzwanie dla wielu firm. Z jednej strony, substancje te są im potrzebne w procesie produkcji, ale muszą się ich potem pozbyć w bezpieczny i przyjazny środowisku sposób. Filtry mobilne Aircon firmy Desotec zapewniają bezpieczne, atrakcyjne cenowo i odpowiedzialne ekologicznie rozwiązanie.

Cząsteczki CMR (takie jak benzen, akrylonitryl i dichlorometan) należą do „substancji budzących duży niepokój” i wymagających szczególnej uwagi. Cząsteczki te są rakotwórcze, mutagenne (wpływają na zmiany materiału genetycznego) lub reprotoksyczne (szkodliwe działające na rozrodczość). Każdy zakład przemysłowy, który pracuje z cząsteczkami CMR ma obowiązek rejestrowania emisji tych substancji oraz podejmowania ukierunkowanych działań, aby to uczynić w sposób bezpieczny i efektywny pod względem kosztów.

Spalanie gazu

Spalanie gazu było znane jako najpopularniejsza metoda pozbywania się cząsteczek CMR. Jednakże podejście to miało trzy zasadnicze wady: było dużą inwestycją o wysokich kosztach operacyjnych (z uwagi na cykliczność), a ponadto duża emisja CO2 nie była zbyt przyjazna dla środowiska. 

Doświadczyła tego również znana francuska firma farmaceutyczna. Pod presją rządu firma była zmuszona poszukać szybkiego i stanowczego podejścia do problemu. W przeciwnym razie istniała groźba wstrzymania produkcji. Zarząd skontaktował się z firmą Desotec w celu uzyskania skutecznego oczyszczania.

Po ścisłych konsultacjach z klientem nasz zespół ds. projektu opracował rozwiązanie „pod klucz” w postaci dwóch punków emisyjnych firmy farmaceutycznej na bazie filtracji aktywnymwęglem. Do każdego punktu emisyjnego zainstalowaliśmy serię mobilnych filtrów Aircon, które całkowicie bezpiecznie eliminują emisję cząsteczek CMR i doskonale rekompensują cykliczność procesu oczyszczania poprzez zapewnienie ciągłego przepływu powietrza przez instalacje.

Klient upiekł nawet kilka pieczeni na jednym ogniu: wynajem pozwala uniknąć dużych inwestycji, koszty operacyjne wynoszą zaledwie 25% wartości poprzedniego podejścia, a emisja CO2 jest dziesięciokrotnie niższa. Oczywiście gwarantuje to również ciągłość procesu produkcji. Dodatkowo, koncepcja filtra została zaprojektowana tak, że nie ma potrzeby żadnej interwencji manualnej, a więc proces przebiega w 100% bezpiecznie. W ten sposób nie ma już ryzyka dla zdrowia pracowników, zarówno klienta, jak i Desotec.