DESOTEC oczyszcza wodę gaśniczą po wybuchu w Indaver

Wybuch w Indaver

DESOTEC oczyszcza wodę gaśniczą po wybuchu w indaver

26 lutego 2016 około godziny 15:45 w zakładach Indaver w Antwerpii wskutek wybuchu cysterny doszło do pożaru. Natychmiast po zdarzeniu służby ratownicze dokonały pomiarów pod kątem szkodliwych substancji. Nie wykryto niebezpiecznych stężeń. Woda wykorzystana do gaszenia pożaru została zatrzymana na terenie zakładu w zamkniętym układzie kanalizacyjnym, a następnie przepompowana do bezpiecznego punktu magazynowania. Po szczegółowej analizie firma DESOTEC dostarczyła mobilne aktywne filtry węglowe (typu MOBICON®), niezbędne do oczyszczenia wody gaśniczej do stanu spełniającego obowiązujące normy dotyczące odprowadzania do kanalizacji. Indaver posiada ponadto własny filtr na wypadek sytuacji wyjątkowych na terenie przedsiębiorstwa.

Interwencja w ciągu 24 godzin

Dzięki całodobowej obsłudze i obszernym zapasom mobilnych filtrów i węgla aktywowanego DESOTEC mógł przyjść z pomocą firmie Indaver w ciągu 24 godzin od katastrofy, dostarczając filtr MOBICON®. W nadchodzących dniach zamontowane zostaną kolejne filtry tego typu, by woda gaśnicza mogła zostać całkowicie oczyszczona.

Oczyszczanie wody i powietrza

DESOTEC projektuje, wytwarza i dostarcza rozwiązania do oczyszczania wody (płynów) i powietrza (gazów) oparte na technologii węgla aktywowanego. Nasza kompleksowa oferta obejmuje szeroki wachlarz mobilnych systemów absorpcyjnych, a także projekt, budowę i rozruch stałych układów wykonywanych na zamówienie. Ponadto dzięki trzem piecom reaktywacyjnym zapewnia recykling nasyconego węgla aktywowanego.

 

Każdy zużyty węgiel aktywny trafiający do firmy DESOTEC jest badany w celu doboru właściwych procedur dotyczących wydobycia i zagospodarowania zużytego węgla aktywnego znajdującego się w  filtrach. Wszystkie cząsteczki, które zostały zaadsorbowane na węglu aktywnym podczas pobytu filtrów na terenie klienta, ulegają desorpcji w piecach reaktywacyjnych firmy DESOTEC.

W kolejnym etapie zanieczyszczenia są całkowicie niszczone poprzez spalanie i neutralizacje aby zapewnić zgodność z przepisami krajowymi i unijnymi. Cała instalacja jak i wszystkie punkty emisji są objęte ciągłym monitoringiem, dzięki czemu zagwarantowane jest, że jedynie niegroźna para wodna emitowana jest przez komin.