DESOTEC węgiel aktywny pomaga zwalczyć skażenie akrylonitrylem w belgijskiej gminie Wetteren

skażenie akrylonitrylem w belgijskiej gminie Wetteren

4 maja 2013 r., około godziny 2.00 nad ranem, w pobliżu miejscowości Wetteren na wschód od Gandawy w prowincji Flandria Wschodnia wykoleił się pociąg towarowy, w wyniku czego doszło do eksplozji kilku wagonów z substancjami chemicznymi. Wybuch doprowadził do gwałtownego pożaru i uwolnienia substancji toksycznych do środowiska. Pociąg przewoził ładunek akrylonitrylu, bardzo toksycznej i łatwopalnej cieczy, która wywołuje trudności w oddychaniu i może powodować raka.

Czym jest akrylonitryl?

Pociąg przejeżdżający przez Wetteren przewoził dużą ilość akrylonitrylu - niebezpiecznej substancji chemicznej. Akrylonitryl to wysoce łatwopalny i toksyczny związek chemiczny, często wykorzystywany do produkcji tworzyw sztucznych i kauczuków syntetycznych. Po jego połknięciu lub w następstwie jego wdychania akrylonitryl może powodować ostre zaburzenia w oddychaniu oraz inne problemyi zdrowotne.

Oczyszczenie wód gruntowych: filtry z węglem aktywnym na ratunek!

Wskutek eksplozji i rozerwania zbiorników z akrylonitrylem, substancja ta przedostała się do kanalizacji i wód gruntowych w pobliżu miejsca wypadku, powodując ich skażenie. Wkrótce po katastrofie na miejsce przybył specjalista ds. ochrony środowiska z firmy Infrabel (przedsiębiorstwa odpowiedzialnego za infrastrukturę kolei belgijskich) i rozeznał możliwości zastosowania mobilnych układów oczyszczania DESOTEC w celu oczyszczenia skażonych wód gruntowych.

W pierwszej kolejności zdecydowano się na usunięcie skażonej warstwy gleby i przewiezienie jej do punktu cieplnego oczyszczania gleby. Następnie zamontowano układ drenażowy w celu odsączenia wody gruntowej z przywiezionej ziemi. Zainstalowano także dwa filtry MOBICON® z węglem aktywnym w konfiguracji szeregowej, mające za zadanie przefiltrowanie odsączonej wody. Właśnie układ dwóch filtrów MOBICON®, połączonych szeregowo i wypełnionych węglem ORGANOSORB® 10CO, udowodnił swoją skuteczność w bezpiecznym usuwaniu akrylonitrylu i innych produktów ubocznych. Po wykonaniu takich operacji, wykorzystany lub zużyty węgiel zostaje poddany obróbce termicznej w punkcie przetwarzania odpadów niebezpiecznych prowadzonym przez firmę zewnętrzną.

Filtr z węgiel aktywy mobilne

Tymczasem belgijski operator kolejowy NMBS ogłosił, że dzięki udanej operacji detoksykacji z dniem 29 czerwca 2013 r. przywróci ruch kolejowy na trasie Schellebelle-Wetteren.

Filtry z węglem aktywnym: wysokiej klasy elastyczne systemy oczyszczania

DESOTEC ACTIVATED CARBON jest międzynarodową spółką, która projektuje, wytwarza i dostarcza rozwiązania w zakresie oczyszczania, oparte głównie o technologię węgla aktywnego. Oferowane przez nas całościowe rozwiązania obejmują dostawę szerokiego asortymentu mobilnych systemów adsorpcji, projektowanie, budowę i rozruch systemów stałych dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta oraz recykling zużytego węgla aktywnego.

Mobilne systemy adsorpcji AIRCON® służą do oczyszczania gazów za pomocą węgli AIRPEL, a systemy MOBICON® są przeznaczone do oczyszczania cieczy przy użyciu środków ORGANOSORB®. Podstawą naszego sukcesu jest nasza wizja obsługi klienta, którą zapewniamy przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.

 

 

Każdy zużyty węgiel aktywny trafiający do firmy DESOTEC jest badany w celu doboru właściwych procedur dotyczących wydobycia i zagospodarowania zużytego węgla aktywnego znajdującego się w  filtrach. Wszystkie cząsteczki, które zostały zaadsorbowane na węglu aktywnym podczas pobytu filtrów na terenie klienta, ulegają desorpcji w piecach reaktywacyjnych firmy DESOTEC.

W kolejnym etapie zanieczyszczenia są całkowicie niszczone poprzez spalanie i neutralizacje aby zapewnić zgodność z przepisami krajowymi i unijnymi. Cała instalacja jak i wszystkie punkty emisji są objęte ciągłym monitoringiem, dzięki czemu zagwarantowane jest, że jedynie niegroźna para wodna emitowana jest przez komin.