Dostarczenie kompletnego systemu filtracji do usuwania zapachów

Chociaż filtry DESOTEC są zwykle dostarczane na zasadzie „podłącz i używaj”, nasz zespół projektowy może również zapewnić kompleksowe rozwiązania spełniające wymagania klientów w zakresie filtracji.

Nasz zespół posiada wiedzę techniczną, aby zaprojektować i zainstalować kompletny system usuwania LZO, zapachów lub innych zanieczyszczeń, działając jako generalny wykonawca dla klientów pragnących przestrzegać limitów emisji.

Problem

Naszym klientem jest niemiecka firma produkująca pokrycia dachowe z bitumu, który wydziela lotne związki organiczne (LZO) powodujące nieprzyjemne zapachy.

Ponieważ fabryka znajduje się obecnie w pobliżu terenów zamieszkałych, musi ograniczyć uciążliwy zapach, przestrzegać surowych limitów emisji aby unikać skarg od sąsiadów.

Po przeprowadzeniu testów pilotażowych, klient zdecydował się zastąpić słabo działające płuczki wodne dwoma filtrami AIRCON V-XL. Przetwarzają one natężenie przepływu do 40 000 m3 / h z kilku różnych linii produkcyjnych i punktów emisji w całej fabryce.

Fabryka dostosowuje produkcję, aby sprostać zapotrzebowaniu przez cały rok, zwiększając liczbę godzin pracy wiosną i latem. Dlatego ważne dla nich było kontynuowanie produkcji podczas wymiany filtrów. Jest to coraz częstsze żądanie firm zwracających uwagę na koszty, mimo że wymiana filtra zajmuje tylko godzinę.

Klient zlecił firmie DESOTEC nie tylko dostawę filtrów z węglem aktywnym, ale także zaprojektowanie i zainstalowanie kompletnego systemu obejmującego wszystkie komponenty mechaniczne i elektryczne.

Rozwiązanie

DESOTEC zaprojektował system tak, aby spełniał specyfikacje klienta oraz niemieckie normy bezpieczeństwa i emisji. Prace na miejscu zajęły cztery tygodnie i obejmowały:

  1. Instalację zespołu przepustnic umożliwiających obsługę filtrów w ustawieniu szeregowym. Pierwszy filtr adsorbuje LZO aż do momentu całkowitego nasycenia węgla, a drugi filtr służy jako etap doczyszczający. System zaworów służy do kierowania emisji do drugiego filtra, podczas gdy pierwszy jest wymieniany przez ciężarówkę firmy DESOTEC na nowy filtr  . Po założeniu nowego filtra ze świeżym węglem przejmuje on rolę filtra doczyszczającego. Kiedy ten drugi filtr jest nasycony, emisje są kierowane z powrotem do pierwszego filtra, podczas gdy drugi jest wymieniany. 

    Jest to opłacalne, ponieważ umożliwia klientom korzystanie z filtrów do całkowitego nasycenia i uniknięcie przestojów podczas wymiany filtrów. Przepustnice można również wykorzystać do całkowitego obejścia filtrów w razie problemu.

  2. Instalację dwóch wentylatorów, umieszczonych równolegle, które mogą automatycznie dostosowywać prędkość w zależności od liczby uruchomionych linii produkcyjnych, co ogranicza koszty energii elektrycznej. W danym momencie pracuje tylko jeden wentylator. Drugi – rezerwowy jest uruchamiany tylko w przypadku usterki pierwszego.

  3. Umieszczenie wentylatorów  w obudowach dźwiękochłonnych, ograniczających hałas do 75 dB mierzony w odległości jednego metra. Ponieważ wentylatory znajdują się blisko wejścia do fabryki, klient chce utrzymać niski poziom hałasu.

  4. System zawiera instalację INERTI-BOX do wykrywania zapłonów złoża, które mogą wystąpić, gdy wysokie stężenie LZO jest adsorbowane przez węgiel, powodując rozżarzenie węgla aktywnego. Jest to instalacja bezpieczeństwa opracowana przez DESOTEC, która obejmuje czujnik tlenku węgla (CO). W przypadku wykrycia CO przepustnice odpowiedniego filtra zamkną się automatycznie, a filtr zostanie wypełniony azotem, aby wyprzeć tlen i zapobiec pożarowi. Po ochłodzeniu filtr można ponownie uruchomić.

  5. Posiada system monitorowania LZO, dzięki czemu klient może zobaczyć, kiedy filtr jest nasycony i zorganizować jego wymianę. Umożliwia to klientowi ciągłe przestrzeganie limitów emisji, zamiast czekać na wizytę zewnętrznej firmy monitorującej, a następnie potencjalnie pilnie wymienić filtr.

  6. Oprócz zakresu wymienionych prac,  firma DESOTEC zaprojektowała i wykonała instalację elektryczną zgodnie ze specyfikacjami klienta. Umożliwia to sterowanie systemem z dedykowanej kabiny elektrycznej lub z głównej sterowni zakładu.

Pomimo tych wszystkich elementów i związanymi z nimi pracami, takimi jak poprowadzenie kanałów wentylacyjnych, ostateczna instalacja jest bardzo kompaktowa.

Wyniki

System działa teraz wydajnie, usuwając zapachy z fabryki ku zadowoleniu okolicznych mieszkańców.

DESOTEC zapewnia klientowi kompleksową obsługę, wykonując prace, które w innym przypadku wymagałyby kilku różnych wykonawców. Ułatwia to planowanie instalacji i pozwala uniknąć kosztownych opóźnień.

DESOTEC posiada również specjalistyczną wiedzę na temat optymalizacji systemów filtracji z węglem aktywnym, której nie mają inni wykonawcy. Dzięki naszym usługom można poprawić zarówno bezpieczeństwo, jak i wydajność, na przykład  prawidłowo umieszczając wentylatory w stosunku do filtrów i instalując INERTI-BOX, aby wyeliminować zapłony złoża.

Skontaktuj się z DESOTEC już dziś

Jeśli jesteś zainteresowany zleceniem firmie DESOTEC zaprojektowanie i zainstalowanie Twojego rozwiązania filtracyjnego, porozmawiaj z naszymi inżynierami już dziś.

 

 

W centrach serwisowych firmy DESOTEC cały zużyty węgiel jest badany, dobrać sposób jego zagospodarowania. Zużyty węgiel spełniający kryteria DESOTEC,  można reaktywować.

Wszystkie cząsteczki, które zostały zaadsorbowane na węglu aktywnym u klienta, są desorbowane w piecach reaktywacyjnych DESOTEC. Zanieczyszczenia te są następnie całkowicie niszczone w instalacji spalania i neutralizacji zgodnie z przepisami krajowymi i unijnymi. Cała instalacja i jej emisje podlegają ciągłemu monitoringowi online, co gwarantuje, że przez kominy wydostaje się tylko nieszkodliwa para wodna.

W przypadku, gdy węgiel nasycony nie spełnia naszych kryteriów do reaktywacji, kierowany jest do utylizacji przez specjalistyczną firmę zewnętrzną.