Dzięki węglowi aktywnemu holenderska firma rozwiązuje dwa problemy za jednym razem.

Aircon H - air filtration - Desotec

Proaktywne planowanie zwiększenia wydajności produkcji: z takim nastawieniem holenderski producent wykładzin szukał rozwiązania, które pozwoli mu spełnić wymagania w zakresie zmniejszonego dopuszczalnego stężenia TOC (całkowitego węgla organicznego) w emisji do powietrza. Dzięki wybranemu rozwiązaniu firma zlikwiduje także uciążliwe zapachy  i zachowa dzięki temu dobre stosunki z sąsiadami.

Czołowy producent wykładzin uruchomił właśnie nowy zakład produkcyjny. W ciągu pierwszych dwóch lat nie miał on obowiązku oczyszczania  powietrza pod kątem emisji  TOC, ponieważ zachowany był obowiązujący limit emisyjny. Plany zwiększenia produkcji w lecie tego roku poskutkowały tym, że firma stanęła jednak przed tym wyzwaniem.

Szybko zdecydowano o odpowiednim rozwiązaniu. Już w przeszłości firma korzystała z usług firmy Desotec w innych zakładach w związku z koniecznością oczyszczania powietrza. Firma była wtedy pod wrażeniem zaskakująco szerokich możliwości i wydajnego działania węgla aktywnego. W związku z tym skontaktowali się z nami, abyśmy zapewnili poprawne oczyszczanie także w nowym zakładzie.

Już podczas pierwszej rozmowy okazało się, że będzie to duże wyzwanie. Ze względu na fakt, że w lecie   produkcja znacznie się zwiększy, firma chciała, aby system był w pełnej gotowości operacyjnej już pod koniec lipca. Po przeanalizowaniu źródeł, wielkości przepływu i stężeń TOC okazało się, że stężenia TOC będą przekraczały normy w dwóch emitorach Największy strumień, zawierający m.in. środek wiążący na bazie lateksu, ma natężenie przepływu wynoszące 4 000 m³/h i charakteryzuje się stężeniem TOC na poziomie 64 mg/m³. Dodatkowo konieczne było także rozwiązanie dla trzech mniejszych emitorów o natężeniu przepływu wynoszącym 200 m³/h przy zawartości TOC wynoszącej 72 mg/m³. W obu przypadkach stężenie TOC musiało zostać zmniejszone do maksymalnie 20 mg/m³.

Klient chciał zastosować filtr, który mógł zostać umieszczony pod zadaszeniem budynku. Jako rozwiązanie wybraliśmy filtr Aircon H, zawierający 6500 kg węgla aktywnego, który może oczyszczać   powietrze przez okres jednego roku.

Dodatkowym wyzwaniem była temperatura przepływu powietrza, przekraczająca  100°C, podczas gdy filtry z węglem aktywnym działają w temperaturze do 70°C. Aby rozwiązać problem zaprojektowaliśmy instalację umożliwiającą zasysanie powietrza z otoczenia w celu obniżenia temperatury.   

Projektowanie i wykonanie instalacji zajęło kilka miesięcy.   Ze względów bezpieczeństwa na wylocie umieszczono także czujnik tlenku węgla. Dla klienta dodatkową zaletą jest fakt, że filtr będzie likwidować także   uciążliwe zapachy, które wynikają z obecności styrenu w strumieniu powietrza.