Filtr BG Aircon ponownie jest źródłem dochodu dla fińskiego klienta

Aircon BG activated carbon filter

Nagłe wyschnięcie części budżetu z powodu problemu technicznego jest trudne i szkodliwe dla każdego przedsiębiorstwa. Fińska firma komunalna zdołała znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla ponownej komercjalizacji gazu składowiskowego w postaci filtracji z węglem aktywnym firmy Desotec. 

Fińskie miasto położone w regionie Sawonii Północnej jest znane z wykorzystywania składowiska, gdzie zwożone są wszystkie odpady komunalne z okolicy. Bakterie z odpadów produkują na miejscu „gaz składowiskowy”. Firma komunalna pozyskuje ten wariant biogazu z dwóch powodów: w celu uniknięcia zapłonu odpadów oraz do przesyłania gazu przez podziemny rurociąg do partnera komercyjnego, który skutecznie wykorzystuje gaz składowiskowy do produkcji zielonej energii elektrycznej i ciepła.

Długie poszukiwania

Ważny warunek transakcji komercyjnej: stężenie H2S gazu składowiskowego musi być mniejsze niż 100 ppm. Kilka lat temu prąd przestał spełniać istotne wymogi. Samo stężenie H2S wzrosło do 1200 ppm. Przez długi czas wydawało się, że poszukiwania alternatywnego rozwiązania przez firmę komunalną zakończą się niepowodzeniem. Organizacja brała pod uwagę różne rozwiązania, które były jednak wykluczane ze względu na zbyt wysokie koszty inwestycji w połączeniu z brakiem gwarancji w zakresie efektów.

Po przeanalizowaniu problemu zaproponowaliśmy instalację filtra BG Aircon. Jest on wyposażony w dwuścienny pojemnik, a warstwa izolacyjna między obydwiema ścianami zapewnia odczuwalne zmniejszenie ryzyka kondensacji w filtrze z węglem aktywnym.

Już bez H2S

Firma Desotec dostarczyła filtr z jej centrum operacyjnego w Gdańsku. Filtr wypełniany zaimpregnowanym węglem aktywnym został zamontowany na początku stycznia 2019 r. Filtr BG Aircon – nieco młodszy brat filtra Aircon HC-XL – zapewnia przepływ około 550 m³/godz. gazu składowiskowego i umożliwia uzyskanie bardzo korzystnych wyników: ze stężenia wejściowego 1600 mg H2S (1200 ppm) na wyjściu nie pozostało nic: 0 ppm. Po przeanalizowaniu wyników producent zielonej energii elektrycznej podjął decyzję o wznowieniu współpracy handlowej z firmą komunalną. W związku z tym w Sawonii Północnej odetchnięto z ulgą. Dzięki nowym dochodom można ponownie uzyskać opłacalność istotnych inwestycji w budowę podziemnego rurociągu między obydwoma zakładami.

Dla firmy komunalnej instalacja tego przenośnego filtra z węglem aktywnym nie stanowiła właściwie żadnego ryzyka: wypożyczone rozwiązanie dało możliwość swobodnego poznania skuteczności nowej technologii, przyczynienia się do produkcji zielonej energii oraz korzystania z tymczasowo nieaktywnego źródła dochodów.

 

Każdy zużyty węgiel aktywny trafiający do firmy DESOTEC jest badany w celu doboru właściwych procedur dotyczących wydobycia i zagospodarowania zużytego węgla aktywnego znajdującego się w  filtrach. Wszystkie cząsteczki, które zostały zaadsorbowane na węglu aktywnym podczas pobytu filtrów na terenie klienta, ulegają desorpcji w piecach reaktywacyjnych firmy DESOTEC.

W kolejnym etapie zanieczyszczenia są całkowicie niszczone poprzez spalanie i neutralizacje aby zapewnić zgodność z przepisami krajowymi i unijnymi. Cała instalacja jak i wszystkie punkty emisji są objęte ciągłym monitoringiem, dzięki czemu zagwarantowane jest, że jedynie niegroźna para wodna emitowana jest przez komin.