Filtr z węglem aktywnym niezbędnym elementem wentylacji w sortowni odpadów.

Odour control via Aircon V-XL

W świecie recyklingu odpady uważane są za surowce. Niestety w procesie konwersji często pojawiają się uciążliwe zapachy, które mogą źle wpływać na stosunki z lokalnymi mieszkańcami. Holenderskie przedsiębiorstwo sortowania odpadów skutecznie unika skarg na zapachy dzięki podejściu prewencyjnemu.

Jedno z przedsiębiorstw recyklingowych w północnej Holandii zainwestowało ostatnio w nowy zakład. Specjalizuje się ono w odbieraniu i wstępnym sortowaniu dużych frakcji odpadów zmieszanych pochodzących z gospodarstw domowych oraz odpadów budowlanych. Zebrane odpady magazynowane są w hali odbioru przez maksymalnie trzy dni. Przetwarzanie odbywa się w hali sortowniczej, gdzie w pełni zmechanizowana instalacja sortowania odpadów rozdziela drewno, gruz, tworzywa sztuczne, metale żelazne i nieżelazne oraz odpady organiczne, aby następnie przenieść te frakcje do własnych lub specjalistycznych centrów przetwarzania.

Minimalizowanie wpływu

Przedsiębiorstwo sortowania odpadów znajduje się w pobliżu dzielnicy mieszkalnej i chce zminimalizować wpływ procesów produkcyjnych na środowisko poprzez rozsądne przewidywanie ewentualnych uciążliwości zapachowych, więc zaczęto poszukiwać wydajnego systemu oczyszczania powietrza.

Firma najpierw rozważała zastosowanie biofiltra (biobed), jednak z powodu różnych czynników nie był to właściwy wybór: taka instalacja zajmowałaby znaczną powierzchnię zakładu, wymagała stałej konserwacji, a dodatkowo także emituje pewien zapach do środowiska. Co więcej, klimat tego regionu nie był idealny, aby biofiltr działał optymalnie przez cały rok.

Natychmiastowe rozwiązanie

Ostatecznie wybór padł na filtrację z wykorzystaniem mobilnych filtrów z węglem aktywnym. W przypadku hali odbioru (przepływ 35 000 m³/h) firma Desotec zainstalowała filtr Aircon V-L.  Hala sortownicza (przepływ 100 000 m³/h) została wyposażona w 2 montowane równolegle filtry Aircon V-XL. Każdy z nich ma wydajność do 55 000 m³/h. Oba rodzaje filtrów są umieszczone na podstawie Airconnect, do której podłączono przewody wentylacyjne.

Instalacja filtrów odbyła się w czerwcu 2017 roku. Z filtrów można było korzystać natychmiast po uruchomieniu nowej fabryki. Instalacja wymagała jedynie minimalnych nakładów  inwestycyjnych. Filtry funkcjonują przez cały rok, niezależnie od warunków klimatycznych i  skutecznie redukują największe stężenia oraz likwidują uciążliwości zapachowe. Testy wykazały, że do pierwszego pojawienia się nieprzyjemnych zapachów doszło po około pół roku, a Desotec zapewnił szybką wymianę filtrów po ich całkowitym nasyceniu.

Dalszy rozwój

Klient zauważył, że instalacja doskonale działa w lecie, najbardziej krytycznym okresie, jeśli chodzi o ryzyko nieprzyjemnych zapachów. Z czasem przedsiębiorstwo chce stawiać nowe sortownie odpadów w innych lokalizacjach. Będą one wyposażone w mobilne filtry z węglem aktywnym.