Firma DESOTEC pomaga branży chemicznej w spełnianiu wymogów dotyczących ścieków i emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

activated carbon

Zgodnie z obecnymi trendami mającymi na celu czyste i bezpieczne środowisko w Europie, przepisy dotyczące ścieków i emisji gazów stają się coraz bardziej restrykcyjne.

W ostatnim czasie opracowano wytyczne dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) oczyszczania ścieków i gazów (Komisja wdrażająca decyzję (UE) 2016/90, Dyrektywa 2010/75/UE).

Dokument ten wskazuje aby przemysł chemiczny przystosował procesy do nowych limitów emisji na przestrzeni 4 lat. Spełnienie wymogów dotyczących zanieczyszczenia środowiska może zostać osiągnięte przy zastosowaniu technologii wykorzystującej adsorpcję na węglu aktywnym.

W połączeniu z mobilnymi filtrami firmy DESOTEC nasze rozwiązania wykorzystujące węgiel aktywny stanowią najpewniejszy sposób dostosowania się do obowiązujących przepisów w Polsce i w Europie.

Firma DESOTEC zapewnia właściwe rozwiązania umożliwiające przystosowanie się do nowych wytycznych, a co za tym idzie – uniknięcie kosztów wynikających z niedostosowania się do tych norm.