Gliceryna z biodiesla

Biodiesel w Unii Europejskiej produkowany jest na skalę przemysłową od 1992 roku. Biodiesel jest odnawialnym paliwem produkowanym z olejów roślinnych takich jak olej słonecznikowy, olej rzepakowy, olej sojowy a także ze zużytych olejów do smażenia i zużytych tłuszczy roślinnych. Gliceryna powstająca w trakcie procesu produkcyjnego może być używana zarówno w aplikacjach technicznych jak i farmaceutycznych.

Bio diesel: różne metody produkcji

Można wyróżnić trzy podstawowe metody produkcji biodiesla:

  • Transestryfikacja oleju katalizowana zasadą;
  • Transestryfikacja oleju katalizowana kwasem;
  • Przekształcanie olejów do kwasów tłuszczowych, a następnie do biodiesla.

Większość obecnie produkowanego biodiesla powstaje w wyniku reakcji transestryfikacji katalizowanej zasadą. W wyniku katalizy rozszczepia się oleje na glicerynę i biodiesel. Otrzymywana na tym etapie gliceryna jest surowa o czystości ok. 80% ale nadal zawiera zanieczyszczenia w postaci mydła, metanolu i wody. W celu otrzymania gliceryny technicznej bądź farmaceutycznej glicerynę należy poddać procesowi rafinacji.

Rafinacja gliceryny : gliceryna techniczna i farmaceutyczna

Surowa gliceryna poddawana jest dalszej obróbce w jednostce destylacyjnej w celu uzyskania gliceryny destylowanej  i rafinowanej gliceryny. W czasie procesu rafinacji  gliceryny usuwana jest frakcja organiczna, sól, metanol i odory. Etap destylacji gliceryny zazwyczaj podzielony jest na odpowietrzanie, destylację i odbarwianie:

  • Stopień odpowietrzania wykorzystując pompę recyrkulacyjną i wymiennik ciepła wymusza obieg gliceryny w zbiorniku odpowietrzającym i napełnia odpowietrzoną gliceryną kolumnę destylacyjną. ;
  • Stopień destylacji wykorzystuję różne układy systemów próżniowych, strippingu, rektyfikacji, skruberów;
  • Stopień odbarwiania oparty na węglu aktywnym wykorzystywany jest do usuwania koloru i zapachu jako ostatni, finalny stopień doczyszczania. Gliceryna po destylacji jest chłodzona do odpowiedniej temperatury i poddawana odbarwianiu. Następnie odbarwiona gliceryna jest filtrowana i chłodzona do temperatury magazynowania.

Gliceryna z biodiesla

Dzięki zastosowaniu węgla aktywnego do końcowego procesu oczyszczania otrzymywana jest czysta i pozbawiona zapachu gliceryna gotowa do zastosowań technicznych a nawet farmaceutycznych:

  • Gliceryna techniczna – rafinowana, wysokiej czystości bez koloru i praktycznie bez żadnych dodatkowych składników. Gliceryna techniczna praktycznie nie zawiera metanolu, mydeł, soli czy innych obcych związków.
  • Gliceryna farmaceutyczna - wykorzystywana jest do produkcji żywności, w kosmetykach, w farmaceutykach i innych specjalnych aplikacjach.

Desotec offers  a range of granular activated carbons specifically designed to provide the optimum pore structure for efficient odour removal combined with the trace colour removal. When desired, Desotec can offer a range of mobile adsorbers to avoid on-site carbon handling or to limit capital investment.

Be sure to contact us for all your questions regarding activated carbon purification solutions!

 

Każdy zużyty węgiel aktywny trafiający do firmy DESOTEC jest badany w celu doboru właściwych procedur dotyczących wydobycia i zagospodarowania zużytego węgla aktywnego znajdującego się w  filtrach. Wszystkie cząsteczki, które zostały zaadsorbowane na węglu aktywnym podczas pobytu filtrów na terenie klienta, ulegają desorpcji w piecach reaktywacyjnych firmy DESOTEC.

W kolejnym etapie zanieczyszczenia są całkowicie niszczone poprzez spalanie i neutralizacje aby zapewnić zgodność z przepisami krajowymi i unijnymi. Cała instalacja jak i wszystkie punkty emisji są objęte ciągłym monitoringiem, dzięki czemu zagwarantowane jest, że jedynie niegroźna para wodna emitowana jest przez komin.