Korzyści z czystych wód gruntowych dzięki barierze hydraulicznej

Przez długi czas nie wiedziano, jaki potencjał mają wody gruntowe. Używano ich wyłącznie do podlewania roślin, napełniana basenów lub stawów i pojenia zwierząt domowych. Obecnie jednak coraz więcej firm i gospodarstw domowych wykorzystuje wody podziemne do nowych zastosowań. Można z nich bowiem bez problemu korzystać także w domu i w ten sposób zaoszczędzić wodę wodociągową.

Korzystanie z czystej i zdrowej wody gruntowej

Kto chce bez żadnego ryzyka korzystać z wód gruntowych, musi być oczywiście absolutnie pewnym, że są one bezpieczne, zdrowe i wolne od niebezpiecznych zanieczyszczeń. Władze nakazują pobliskim zakładom zapobieganie zanieczyszczeniom lub też oczyszczanie wody. Szczególną uwagę zwraca się na mikrozanieczyszczenia, takie jak AOX, czyli adsorbowalne halogeny organiczne. Te toksyczne substancje trudno się rozkładają, pozostają długotrwale w wodach gruntowych i nagromadzają się z czasem w organizmach żywych (poprzez bioakumulację). Nawet niewielkie stężenia cząsteczek AOX są bardzo szkodliwe dla ludzi i zwierząt.

Bariera hydrauliczna

Mikrozanieczyszczenia są szeroko rozprzestrzenione, gdyż wiele zakładów produkuje lub wykorzystuje te substancje w swojej działalności. Typowym przykładem są producenci środków ochrony roślin, takich jak pestycydy, fungicydy i herbicydy. Pomimo podjęcia wszelkich środków ostrożności zawsze istnieje ryzyko powstania wycieków, uwolnienia lub przypadkowego wylania niebezpiecznych produktów. Wraz z deszczówką substancje te lub ich aktywne składniki przesiąkają przez glebę do wód gruntowych. Ratunkiem przeciw takiemu skażeniu może być bariera hydrauliczna. Woda gruntowa jest pompowana na granicy terenu zakładu i po oczyszczeniu ponownie wprowadzona do naturalnego obiegu wody – czysta i bezpieczna zarówno dla człowieka, jak i dla środowiska.

Węgiel aktywny MOBICON

Do takich celów firma DESOTEC oferuje wybór mobilnych filtrów: MOBICON®. Filtry te można stosować dla każdego strumienia objętości. Uporczywe cząsteczki lub mikrozanieczyszczenia gromadzą się na węglu aktywnym poprzez adsorpcję a następnie są utylizowane w naszych instalacjach recyklingowych. Posiadamy potrzebne doświadczenie, aby pomóc w zaprojektowaniu bariery hydraulicznej i opracowaniu odpowiedniego budżetu eksploatacji.

 

Każdy zużyty węgiel aktywny trafiający do firmy DESOTEC jest badany w celu doboru właściwych procedur dotyczących wydobycia i zagospodarowania zużytego węgla aktywnego znajdującego się w  filtrach. Wszystkie cząsteczki, które zostały zaadsorbowane na węglu aktywnym podczas pobytu filtrów na terenie klienta, ulegają desorpcji w piecach reaktywacyjnych firmy DESOTEC.

W kolejnym etapie zanieczyszczenia są całkowicie niszczone poprzez spalanie i neutralizacje aby zapewnić zgodność z przepisami krajowymi i unijnymi. Cała instalacja jak i wszystkie punkty emisji są objęte ciągłym monitoringiem, dzięki czemu zagwarantowane jest, że jedynie niegroźna para wodna emitowana jest przez komin.