Likwidacja zbiorników gazowych przy użyciu systemu filtrującego z węglem aktywnym

Gdy zbiorniki gazu lub cysterny gazowe są przeznaczone do likwidacji, ich zawartość musi zostać przefiltrowana, aby zapobiec skażeniu wód gruntowych i uciążliwościom związanym z zapachem. Na przykładzie dużego zbiornika do magazynowania gazu w mieście Hollerich w Luksemburgu przedstawimy, jak można przeprowadzić taką filtrację w skuteczny i bezpieczny sposób.

Przykładowy projekt: zamknięcie zbiornika gazu w Luksemburgu

Do 2012 roku zbiornik gazu w luksemburskim mieście Hollerich służył do magazynowania gazu ziemnego w ciśnieniu atmosferycznym przy temperaturach otoczenia. W przeszłości podobne konstrukcje były wykorzystywane do przechowywania gazu ziemnego na potrzeby przyszłego użycia lub do celów równoważenia ciśnień, aby gazociągi przesyłały gaz pod bezpiecznym ciśnieniem. Jednak rosnące zaopatrzenie w gaz ziemny za pomocą rurociągów sprawiło, że zbiornik ten stał się zbędny i w 2012 r. zdecydowano się na odłączenie go od sieci gazowej. Usunięto z niego metan i zbiornik stopniowo napełniano wodą.

Skażenie THT

W roku 2015 rozpoczęto pierwszy etap prac rozbiórkowych, podczas których ze zbiornika spuszczono wodę. Okazało się jednak, że zawiera ona cząsteczki tetrahydrotiofenu (THT), który w wielu krajach Europy jest wykorzystywany do nawaniania gazu ziemnego. Również powietrze we wnętrzu zbiornika było zanieczyszczone tą substancją. Aby więc zapobiec uciążliwościom związanym z nieprzyjemnym zapachem w najbliższej okolicy starego magazynu gazu a także zanieczyszczeniu wód gruntowych konieczne było zastosowanie filtracji w celu usunięcia wszystkich śladów THT.

Filtry węglowe do wody i powietrza

Do oczyszczenia resztek wody i ścieków powstałych po myciu wnętrza zbiornika gazowego użyto filtrów mobilnych MOBICON® z węglem aktywnym typu ORGANOSORB®. Przy filtrowaniu powietrza zastosowano jednostki AIRCON® i węgla aktywnego AIRPEL®, aby zapewnić bezpieczne warunki pracy i zero emisji zapachów do atmosfery. Z tych mobilnych filtrów z węglem aktywnym korzystano w ciągu całego projektu, a następnie odwieziono je z powrotem do firmy DESOTEC. Zużyte złoża węgla aktywnego z filtrów są poddawane recyklingowi w najnowocześniejszych instalacjach reaktywacyjnych DESOTEC. Po etapie czyszczenia, podczas którego z likwidowanego zbiornika gazowego usunięto powietrze i wodę, można było przystąpić do rzeczywistego demontażu konstrukcji. Na terenie po zbiorniku planowana jest budowa domów mieszkalnych.

 

Każdy zużyty węgiel aktywny trafiający do firmy DESOTEC jest badany w celu doboru właściwych procedur dotyczących wydobycia i zagospodarowania zużytego węgla aktywnego znajdującego się w  filtrach. Wszystkie cząsteczki, które zostały zaadsorbowane na węglu aktywnym podczas pobytu filtrów na terenie klienta, ulegają desorpcji w piecach reaktywacyjnych firmy DESOTEC.

W kolejnym etapie zanieczyszczenia są całkowicie niszczone poprzez spalanie i neutralizacje aby zapewnić zgodność z przepisami krajowymi i unijnymi. Cała instalacja jak i wszystkie punkty emisji są objęte ciągłym monitoringiem, dzięki czemu zagwarantowane jest, że jedynie niegroźna para wodna emitowana jest przez komin.