Nowe produkty DESOTEC

Misją DESOTEC jest opracowywanie rozwiązań spełniających wymagania naszych klientów. Aby uzupełnić naszą podstawową ofertę filtrów z węglem aktywnym, nasz zespół inżynierów opracowuje produkty, które rozwiązują różne problemy zgłaszane przez klientów.

W ciągu ostatnich kilku lat skupiliśmy się głównie na dwóch obszarach: bezpieczeństwie oraz monitorowaniu emisji. Obecnie w naszych projektach szeroko stosowane są trzy produkty: INERTI-BOX, HC-BOX i VOC-BOX.

 

Bezpieczeństwo: INERTI-BOX i HC-BOX

Filtry DESOTEC są bardzo bezpieczne, zwłaszcza że opróżniamy je w naszym centrum serwisowym,  a nie w zakładzie klienta. Jednak w przypadku niektórych aplikacji istnieje zwiększone ryzyko powstania zapłonu złoża.

Powstaje on , gdy wysokie stężenia niektórych związków chemicznych (takich jak aldehydy i ketony), są adsorbowane na węglu aktywnym, w rezultacie generują ciepło i powodują żarzenie się części złoża węglowego.

Zapłony złoża mogą uszkodzić jednostkę filtrującą i inny sprzęt oraz spowodować zagrożenie dla otoczenia. Gdy się pojawią, klienci muszą jak najszybciej wymienić filtr, potencjalnie marnując niewykorzystany węgiel.

 

INERTI-BOX

INERTI-BOX powstał w odpowiedzi na obawy klientów dotyczące zapłonów złoża.

Składa się z kabiny wyposażonej w sterowanie elektryczne i czujnik tlenku węgla (CO). Jeśli czujnik wykryje powstawanie zapłonu złoża, INERTI-BOX zamyka wlot i wylot z filtra, odcinając dopływ powietrza. Następnie wypełnia filtr azotem, zmniejszając poziom tlenu i eliminując ryzyko dalszego rozwoju zapłonu złoża. Procedura odbywa się automatycznie, bez konieczności zastartowania przez operatora.

INERTI-BOX  jest  instalowany i  testowany przez naszych serwisantów w zakładzie klienta.  Trwa to od jednego do trzech dni, w zależności od sytuacji na miejscu. Firma DESOTEC stworzyła niedawno nowy typ INERTI-BOX, który może obsługiwać do trzech filtrów jednocześnie. Dzięki tej adaptacji nie jest już konieczne poddawanie procedurze gaszenia azotem  wszystkich filtrów. Zmniejsza to zużycie azotu i zapewnia, że ​​filtry  mogą być nadal używane do oczyszczania emisji.

 

HC-BOX

HC-BOX jest połączony z INERTI-BOX, aby stworzyć gotowe rozwiązanie dla mniejszych filtrów oraz modeli AIRCON HC i HC-XL. Składa się z podstawy zawierającej instalacje elektryczną,  zawory oraz niezależnie  INERTI-BOX. Jest on podłączony do wiązek z azotem.

W odróżnieniu od INERTI-BOX montaż i testowanie są przeprowadzane na terenie firmy DESOTEC, więc wystarczy podłączyć go do filtra u klienta. Zajmuje to tylko kilka godzin.

Jeden  INERTI-BOX można zastosować do trzech HC-BOXÓW, z których każdy może działać niezależnie, dzięki czemu tylko filtr, w którym wykryto zapłon złoża jest izolowany i poddawany procedurze gaszenia azotem.

 

INERTI-BOX i HC-BOX w akcji

Jeden z  naszych klientów w Belgii używał filtr przez cały tydzień , a następnie wyłączył wentylator   na czas weekendu. Kiedy ponownie wystartowano wentylator w poniedziałek rano doprowadziło to do zainicjowania zapłonu złoża.

Klient zamówił nowy filtr oraz INERTI-BOX. Całość udało się nam zainstalować w ciągu dwóch dni i produkcja została wznowiona.

INERTI-BOX jest również szeroko stosowany w branży farmaceutycznej ze względu na wykorzystywanie niebezpiecznych chemikaliów i potencjalne koszty przestojów.

Dwa HC-BOXY i jeden INERTI-BOX są używane w zakładzie petrochemicznym w porcie w Antwerpii w Belgii.

 

Monitorowanie emisji: VOC-BOX

Aby określić, kiedy należy zamówić wymianę filtra, klienci muszą zmierzyć stężenia na wlocie i wylocie z filtra, aby wykryć moment jego zużycia.

Przeprowadzanie pomiarów można zlecić firmie zewnętrznej, ale istnieje ryzyko,  że przekroczenie limitów nastąpi pomiędzy wizytami. Można również korzystać z przenośnych urządzeń pomiarowych, ale czasami okazują się one zawodne.

Ponieważ firmy dążą do poprawy swoich wyników w zakresie ochrony środowiska i spełniania coraz bardziej rygorystycznych przepisów, dokładne i terminowe monitorowanie emisji staje się coraz bardziej ważniejsze.

 

VOC-BOX

Firma DESOTEC opracowała VOC-BOX w odpowiedzi na prośby klientów o urządzenie do ciągłego monitorowania emisji LZO.

VOC-BOX jest zainstalowany na stałe za wylotem filtra. Jego technologia opiera się na detekcji płomieniowo-jonizacyjnej (FID), która jest powszechnie uznawana za jedną z najbardziej niezawodnych metod pomiarowych.

Serwis, kalibracja i modernizacja są wykonywane przez firmę zewnętrzną, dzięki czemu VOC-BOX jest zawsze dokładny i aktualny.

Największą zaletą VOC-BOX jest platforma oprogramowania, która umożliwia klientom podgląd emisji w czasie rzeczywistym z dowolnego urządzenia w dowolnym momencie.

Klienci mogą śledzić emisje, aby sprawdzić, czy pojawiają się problemy: najlepiej, aby zamontowali VOC-BOX zarówno na wlocie, jak i na wylocie z filtra, aby określić stan systemu. Mogą również ustawić ostrzeżenia, aby wiedzieć, kiedy zbliżają się do punktu, w którym powinni zlecić wymianę filtra.

 

VOC-BOX w akcji

VOC-BOX  najlepiej sprawdzi  się w większych firmach z rygorystycznymi wymaganiami odnośnie emisji. W centrali DESOTEC w Belgii zainstalowaliśmy go za  własnymi filtrami, które oczyszczają emisje z używanych przez nas powłok i farb.

 

Dowiedz się więcej o nowych rozwiązaniach DESOTEC

W tematach związanych z bezpieczeństwem i emisjami, najlepiej zwrócić się do ekspertów. DESOTEC oferuje niezawodne rozwiązania, które zostały opracowane w  rezultacie wieloletnich doświadczeń. Stale usprawniamy naszą technologię, aby klienci mieli dostęp do najbardziej zaawansowanych rozwiązań.

Aby dowiedzieć się, które rozwiązania mogą być dla Ciebie najlepsze, skontaktuj się z naszym zespołem inżynierów już dziś

 

 

W centrach serwisowych firmy DESOTEC cały zużyty węgiel jest badany, dobrać sposób jego zagospodarowania. Zużyty węgiel spełniający kryteria DESOTEC,  można reaktywować.

Wszystkie cząsteczki, które zostały zaadsorbowane na węglu aktywnym u klienta, są desorbowane w piecach reaktywacyjnych DESOTEC. Zanieczyszczenia te są następnie całkowicie niszczone w instalacji spalania i neutralizacji zgodnie z przepisami krajowymi i unijnymi. Cała instalacja i jej emisje podlegają ciągłemu monitoringowi online, co gwarantuje, że przez kominy wydostaje się tylko nieszkodliwa para wodna.

W przypadku, gdy węgiel nasycony nie spełnia naszych kryteriów do reaktywacji, kierowany jest do utylizacji przez specjalistyczną firmę zewnętrzną.