Obniżenie zawartości pozostałości pestycydów w produkcji środków ochrony roślin

Rolnictwo w Europie opiera się na nawozach i chemicznej ochronie roślin – w UE w 2016 roku sprzedano prawie 400 000 ton pestycydów i innych środków fitosanitarnych.[1]

Substancje chemiczne używane do ich produkcji, a także pozostałości samych pestycydów mogą prowadzić do skażenia ścieków. Ich przedostanie się do środowiska naturalnego może spowodować zanieczyszczenie i zaszkodzić zdrowiu ludzi.

Producenci muszą przestrzegać rygorystycznych przepisów prawa dotyczących oczyszczania i utylizacji ścieków. Zanieczyszczanie powstaje podczas procesów takich jak poboczne reakcje chemiczne, utylizacja kwasów i zasad , skraplanie pary wodnej oraz mycie urządzeń.

Technologia filtracji za pomocą mobilnych filtrów z węglem aktywnym stosowana przez DESOTEC została określona jako najlepsza dostępna technologia (BAT) do oczyszczania ścieków z produkcji środków fitosanitarnych ze względu na udowodnioną skuteczność w zmniejszaniu poziomu zanieczyszczeń, takich jak adsorbowalne halogenki (AOX) i substancje organiczne, do limitów zgodnych z przepisami. 

 

Problem

Zakład produkujący środki chemiczne do ochrony roślin stanął przed wyzwaniem polegającym na obniżeniu poziomów adsorbowalnych halogenków (AOX) i pozostałości pestycydów w ściekach do bardzo niskich wartości odpowiadających limitom prawnym, przed przekazaniem ich do pobliskiej oczyszczalni.

Zamiast przechowywać zanieczyszczoną wodę w dużych zbiornikach w zakładzie do czasu przekazania do specjalistycznej utylizacji, co jest kosztowne i niewygodne, zdecydowano się na inne rozwiązanie.

W przypadku omawianego zakładu pojawiło się inne wyzwanie: stężenia chlorowanych, fluorowanych i bromowanych adsorbowalnych halogenków (AOX) były zmienne, przez co rozwiązanie służące do oczyszczania musiało być na tyle elastyczne , aby sprostać tym warunkom.

 

Rozwiązanie

Filtr Mobicon firmy DESOTEC, największy z serii mobilnych filtrów z węglem aktywnym przystosowanych do oczyszczania ścieków, okazał się idealnym rozwiązaniem dla tego zakładu produkcji środków fitosanitarnych.

Co najważniejsze, Mobicon, dzięki wykorzystaniu węgla Organosorb jest bardzo skuteczny w oczyszczaniu wody z adsorbowalnych halogenków (AOX) i pestycydów do bezpiecznych poziomów umożliwiających  utylizację.

Ponadto jest również łatwy do zainstalowania. Można go zamontować na próbę lub tymczasowo, przy czym producent ponosi niewiekie koszty inwestycyjne.

Wymiana filtrów trwa około godziny,  w przeciwieństwie do systemów filtrów stałych, w przypadku których proces wymiany trwa dłużej i zajmuje personelowi sporo czasu.

System  jest modułowy i bardzo uniwersalny, czyli można go dostosowywać do zmiennych przepływów różnych zanieczyszczeń wytwarzanych w fabryce. 

Filtry Mobicon można skonfigurować w układzie szeregowym, aby usunąć więcej zanieczyszczeń. Pierwszy filtr wstępnie oczyszcza wodę z większości  zanieczyszczeń, natomiast drugi skutecznie ją doczyszcza.

Taka budowa systemu oznacza również, że jeżeli pierwszy filtr zostanie nasycony, drugi działa jako rezerwowy.

Możliwe jest również przeprowadzenie badań kolumnowych, aby określić typ potrzebnego węgla aktywnego i sprawdzić, czy filtry oczyszczają ścieki do żądanego poziomu.

 

Wyniki

W przypadku omawianego zakładu produkcji środków fitosanitarnych filtr Mobicon sprawdził się jako rozwiązanie do oczyszczania ścieków z adsorbowalnych halogenków (AOX)  z najwyższego poziomu 300 mg/l,   do dopuszczonego prawem poziomu 0,2 μg/l.

Filtr skutecznie oczyszcza przepływ 2 m³/h, umożliwiając płynną i efektywną pracę.

Po nasyceniu  filtra zostaje on wymieniony i zabrany przez firmę DESOTEC, co oznacza, że klient nie  zajmuje się   opróżnieniem i zasypem filtra.

 

Dowiedz się więcej

Firma DESOTEC współpracuje z wieloma producentami środków fitosanitarnych, zapewniając wiele uniwersalnych i modułowych rozwiązań dostosowanych do potrzeb każdego zakładu.

Aby dowiedzieć się więcej o rozwiązaniach firmy DESOTEC dla branży produkcji nawozów i pestycydów, skontaktuj się z nami już dziś. 

 

Każdy zużyty węgiel aktywny trafiający do firmy DESOTEC jest badany w celu doboru właściwych procedur dotyczących wydobycia i zagospodarowania zużytego węgla aktywnego znajdującego się w  filtrach. Wszystkie cząsteczki, które zostały zaadsorbowane na węglu aktywnym podczas pobytu filtrów na terenie klienta, ulegają desorpcji w piecach reaktywacyjnych firmy DESOTEC.

W kolejnym etapie zanieczyszczenia są całkowicie niszczone poprzez spalanie i neutralizacje aby zapewnić zgodność z przepisami krajowymi i unijnymi. Cała instalacja jak i wszystkie punkty emisji są objęte ciągłym monitoringiem, dzięki czemu zagwarantowane jest, że jedynie niegroźna para wodna emitowana jest przez komin.