Oczyszczanie ścieków z badań nieniszczących

Testy nieniszczące z wykorzystaniem płynnych penetrantów są techniką, która jest szeroko stosowana w produkcji i obsłudze technicznej samolotów.

Powstają przy tym  jaskrawo zabarwione ścieki, które nie mogą być odprowadzane, dopóki nie zostanie usunięty ich charakterystyczny kolor.

Mobilne rozwiązania DESOTEC w zakresie filtracji z węglem aktywnym są stosowane przez wielu klientów w europejskim przemyśle lotniczym do oczyszczania takich ścieków, umożliwiając ich odprowadzenie lub nawet ponowne wykorzystanie.

 

Problem

W fabryce części dla branży lotniczej zlokalizowanej w Polsce, komponenty są zanurzane we fluorescencyjnym płynie penetracyjnym, a następnie umieszczane pod lampą UV w celu uwidocznienia wszelkich mikropęknięć. Po kontroli bezpieczeństwa, części te muszą zostać wypłukane z płynu penetracyjnego, zanim zostaną przekazane dalej.

Ścieki z procesu czyszczenia zawierają zanieczyszczenia organiczne, które nadają im fluorescencyjny zielony kolor. Nie są one bardzo toksyczne, ale wyglądają zbyt niepokojąco, aby można je zrzucić do kanalizacji.

Dlatego są przechowywane w zbiornikach  oczekując na oczyszczenie.

Przed zaangażowaniem DESOTEC,  firma, która dostarczyła linię do przeprowadzenia badań nieniszczących, dostarczyła również filtry z węglem aktywnym do oczyszczania ścieków. Jednakże, system ten nie był w stanie usunąć wszystkich barwników, a same filtry zaczynały wydzielać nieprzyjemny zapach.

Klient skontaktował się więc z DESOTEC i zapytał, czy moglibyśmy dostarczyć inny rodzaj węgla do jego istniejących filtrów.

Rozwiązanie

Stwierdziliśmy, że wina leży nie tylko w rodzaju węgla, ale również w nieefektywnej konstrukcji systemu filtracji.

Istniejące filtry były niedostosowane do natężenia przepływu i zarastały biofilmem. Uniemożliwiało to ich prawidłową pracę i powodowało nieprzyjemny zapach.

Pobraliśmy próbki ścieków i przeprowadziliśmy testy laboratoryjne z użyciem naszych węgli aktywnych. W rezultacie otrzymaliśmy całkowicie czystą wodę, nawet w świetle UV.

Test pilotażowy przeprowadzony w zakładzie klienta potwierdził, że nasze rozwiązanie jest właściwe. Klient zdał sobie sprawę, że woda jest teraz na tyle czysta, że można ją ponownie wykorzystać do czyszczenia, a nie wyrzucać, zamykając w ten sposób obieg i zwiększając zrównoważony rozwój.

Zlecono nam dostawę czterech filtrów MOBICON 1000 i 2000, odpowiednich do niskich przepływów rzędu kilku metrów sześciennych na godzinę.

 

Wyniki

System DESOTEC działa w tym zakładzie już kilka lat, a klient jest zadowolony z wyników.

Filtry w dalszym ciągu produkują czyste ścieki, nie tworzy się biofilm ani nie występuje nieprzyjemny zapach.

Inne firmy z branży lotniczej również zwróciły uwagę na instalację podczas wizyt w fabryce, w tym jego właśni klienci, którzy byli pod wrażeniem wyraźnie czystych ścieków podczas audytów. Niektórzy z nich skontaktowali się z DESOTEC, aby powielić to rozwiązanie w swoich zakładach, co jest dla nas proste do wykonania.

Kolejną kluczową zaletą modelu DESOTEC jest to, że węgiel nie jest transportowany do zakładu klienta, co pozwala na utrzymanie warunków bezpyłowych i nieskazitelnych - co jest istotne w wysoce kontrolowanym środowisku produkcji części lotniczych. Filtry DESOTEC są mobilne, więc gdy węgiel ulegnie nasyceniu, po prostu transportujemy starą, zamkniętą jednostkę i wymieniamy ją na nową w szybkim procesie, który nie wymaga żadnych przestojów.

Wszystkie odpady węglowe są następnie przewożone do naszych zakładów w Belgii w celu przeprowadzenia analizy odpadu, a następnie jego zagospodarowania. W przypadku tego klienta, zużyty węgiel może być reaktywowany, co umożliwia zrównoważony rozwój i zmniejsza koszty.

W piecach DESOTEC wszystkie cząsteczki, które zostały zaadsorbowane na węglu u naszych klientów są desorbowane i w pełni niszczone zgodnie z przepisami krajowymi i europejskimi. Cała instalacja i jej emisje są stale monitorowane online, co gwarantuje, że tylko nieszkodliwa para wodna wydobywa się z komina.

Skontaktuj się z DESOTEC już dziś

Współpracujemy z klientami w całej Europie przy podobnych projektach jak ten. Jeśli masz jakieś pytania lub chcesz porozmawiać o tym, jak nasze mobilne filtry z węglem aktywnym mogą rozwiązać problemy z zanieczyszczeniami w Twoim zakładzie, skontaktuj się z naszymi inżynierami już dziś.

 

 

W centrach serwisowych firmy DESOTEC cały zużyty węgiel jest badany, dobrać sposób jego zagospodarowania. Zużyty węgiel spełniający kryteria DESOTEC,  można reaktywować.

Wszystkie cząsteczki, które zostały zaadsorbowane na węglu aktywnym u klienta, są desorbowane w piecach reaktywacyjnych DESOTEC. Zanieczyszczenia te są następnie całkowicie niszczone w instalacji spalania i neutralizacji zgodnie z przepisami krajowymi i unijnymi. Cała instalacja i jej emisje podlegają ciągłemu monitoringowi online, co gwarantuje, że przez kominy wydostaje się tylko nieszkodliwa para wodna.

W przypadku, gdy węgiel nasycony nie spełnia naszych kryteriów do reaktywacji, kierowany jest do utylizacji przez specjalistyczną firmę zewnętrzną.