Oczyszczanie emisji z produkcji PU poprzez eliminację izocyjanianów

Aircon V-XL - air filtration - Desotec

Poliuretany (PU) są bardzo uniwersalną substancją, cenioną ze względu na zastosowanie w branży motoryzacyjnej, izolacji budynków mieszkalnych, w materacach, tekstyliach i produkcji obuwia, a także w wielu innych sektorach produkcji w Europie.

Jednak poliuretany są uzyskiwane ze związków, które mogą być szkodliwe dla ludzkiego zdrowia i środowiska, jeżeli przedostaną się do powietrza. Są to izocyjaniany i tetrahydrofuran.

Firma DESOTEC dostarcza zakładom przemysłowym w całej Europie mobilne filtry z węglem aktywnym, które są w stanie oczyścić powietrze z produkcji poliuretanów, zapewniając zgodność z limitami określonymi w przepisach.

Problem

Najbardziej znane zastosowanie poliuretanów to twarda lub elastyczna pianka o właściwościach izolacyjnych, termicznych, uszczelniających i akustycznych. 

Jednak wśród surowców  bazowych znajdują się izocyjaniany, takie jak diizocyjanian toluenu (TDI) i diizocyjanian metylenodifenylu (MDI). Są to toksyczne związki szkodliwe dla zdrowia i środowiska.

Inny typ materiału PU jest stosowany do wytwarzania włókien syntetycznych i materiałów elastycznych, w tym materiału typu spandex. Poliuretany tego rodzaju są pochodną tetrahydrofuranu (THF), czyli rozpuszczalnika.

Zanieczyszczenia,  jeżeli nie zostaną odfiltrowane mogą przenikać do środowiska na kilka sposobów..

Po pierwsze podczas produkcji pianki, gdy do płynnego produktu wdmuchiwany jest strumień gazu. Powoduje to emisje o wysokim natężeniu przepływu, ale niskim stężeniu zanieczyszczeń.

Po drugie podczas przechowywania surowców w postaci płynnej. Ze zbiorników ulatniają się gazy zawierające MDI i TDI.

Po trzecie podczas wytwarzania materiałów termoplastycznych pod wysokim ciśnieniem i przy wysokiej temperaturze w reaktorze. Podczas otwarcia reaktora może wystąpić emisja zanieczyszczeń.

Wreszcie podczas wtryskiwania poliuretanów do form, na przykład podczas wytwarzania siedzeń samochodowych i rdzeni materaców. Na formach pozostają resztki, które usuwa się rozpuszczalnikami. To również powoduje emisje zanieczyszczeń.

Każde z powyższych zastosowań wymaga innego rozwiązania.

Rozwiązanie

DESOTEC współpracuje z wieloma fabrykami wykorzystującymi poliuretany, pomaga analizować problemy i znajdować rentowne rozwiązania.

W jednej z firm wykorzystujących reaktor do wytwarzania materiałów termoplastycznych doszło do usterki w systemie filtrowania. W ciągu tygodnia DESOTEC dostarczył alternatywne rozwiązanie mobilne: AIRCON HC.

Zasadniczo jest to zbiornik wypełniony węglem aktywnym, który może funkcjonować z niskim natężeniem przepływu przy wysokich stężeniach zanieczyszczeń.

Teraz jest to już długoterminowe rozwiązanie filtrowania w fabryce.

Inna firma wytwarza piankę poliuretanową, emituje niskie stężenia MDI i TDI przy wysokim natężeniu przepływu.

DESOTEC podjął współpracę w celu znalezienia rozwiązania odpowiedniego dla tego strumienia powietrza. Zainstalowane zostały dwa równoległe filtry AIRCON V-XL, które razem umożliwiają pracę przy natężeniu przepływu 110 000 m³ na godzinę.

We wszystkich przypadkach filtry DESOTEC zostały dostarczone na zasadzie wynajmu, więc firmy nie muszą od razu ponosić dużych kosztów inwestycji.

Po nasyceniu filtrów firma DESOTEC wymienia je i transportuje zużyte filtry na teren swojego zakładu, dzięki czemu klient nie musi sam usuwać zużytego węgla.

Wyniki

Izocyjaniany mają bardzo wysoką temperaturę wrzenia oraz rozbudowaną strukturę molekularną, w związku z czym są dobrze pochłaniane przez węgiel aktywny,dlatego filtry DESOTEC potwierdziły swoją wysoką skuteczność.

Wszystkie firmy produkujące poliuretany zauważyły, że filtry DESOTEC usuwają ponad 99% zanieczyszczeń z emisji, dzięki czemu zgodność z limitami określonymi w przepisach nie stanowi najmniejszego problemu.

Filtry są dostępne w wielu rozmiarach, więc mogą być stosowane nawet do bardzo małych emisji, których firmy mogły wcześniej nie brać pod uwagę.

DESOTEC pomaga klientom analizować dzienne lub tygodniowe rezultaty do momentu znalezienia właściwego typu węgla dla danego zastosowania. Eksperci DESOTEC służą ciągłym wsparciem i są dyspozycyjni w przypadku konieczności dostarczenia awaryjnego rozwiązania.

W jaki sposób DESOTEC może pomóc Twojej firmie?

Aby dowiedzieć się, jak DESOTEC może pomóc w usunięciu zanieczyszczeń z emisji dopowietrza w Twoim zakładzie, skontaktuj się z nami już dziś.

 

 

Każdy zużyty węgiel aktywny trafiający do firmy DESOTEC jest badany w celu doboru właściwych procedur dotyczących wydobycia i zagospodarowania zużytego węgla aktywnego znajdującego się w  filtrach. Wszystkie cząsteczki, które zostały zaadsorbowane na węglu aktywnym podczas pobytu filtrów na terenie klienta, ulegają desorpcji w piecach reaktywacyjnych firmy DESOTEC.

W kolejnym etapie zanieczyszczenia są całkowicie niszczone poprzez spalanie i neutralizacje aby zapewnić zgodność z przepisami krajowymi i unijnymi. Cała instalacja jak i wszystkie punkty emisji są objęte ciągłym monitoringiem, dzięki czemu zagwarantowane jest, że jedynie niegroźna para wodna emitowana jest przez komin.