Oczyszczanie kwasu solnego (HCl) za pomocą mobilnych filtrów z węglem aktywnym

Desotec Mobicon G5

Wytwarzanie ciekłych związków chemicznych (organicznych i nieorganicznych) w przemyśle często obejmuje jeden lub więcej etapów oddzielania i oczyszczania, mających na celu uzyskanie produktu chemicznego spełniającego odpowiednie parametry techniczne. Jest wiele metod stosowanych na skalę przemysłową, od zwykłej destylacji i użycia sit molekularnych po bardziej zaawansowane. Węgiel aktywny również wykazuje zdolność skutecznego usuwania pewnych rodzajów zanieczyszczeń.

W ciągu ostatnich 26 lat firma DESOTEC zdobyła szerokie doświadczenie w zakresie oczyszczania ciekłych związków chemicznych, takich jak kwas solny (HCl), kwas siarkowy (H2SO4), aminokwasy, oleje mineralne, solanki oraz różnego rodzaju rozpuszczalniki przy użyciu mobilnych filtrów  z granulowanym węglem aktywnym. Oczyszczanie związków chemicznych wiąże się jednak z wyzwaniami w zakresie korozji i degradacji chemicznej materiałów stosowanych do budowy filtrów. W tej aplikacji powszechnie stosowanymi filtrami mobilnymi z węglem aktywnym są filtry MOBICON®1000-HDPE i MOBICON®G5. Firma DESOTEC jest ponadto w stanie skonstruować dedykowane mobilne systemy filtrów z węglem aktywnym, dostosowane do potrzeb klienta i określonych warunków pracy.

Firma DESOTEC oczyszcza kwas solny w wielu zakładach chemicznych w Europie. Kwas solny jest wytwarzany np. w procesie produkcji chloru i alkaliów lub podczas oczyszczania gazów odpadowych z produkcji związków chemicznych, obejmującej etap odchlorowywania. W ramach przykładu poniżej przedstawimy oczyszczanie dwóch oddzielnych przepływów kwasu solnego, wytwarzanego przez zakład produkcji chloru i alkaliów.

Oba przepływy zawierają roztwory kwasu solnego o stężeniu od 32% do 37%, wytwarzane w ilości 4000 kg/h, przy maksymalnej temperaturze wynoszącej 40°C i maksymalnemu ciśnieniu roboczemu 4 barg. W jednym z przepływów występuje wolny chlor (Cl2) o stężeniu 20–50 ppm jako zanieczyszczenie, a w drugim – chloroparafiny o stężeniu do 500 ppm. Celem klienta jest zmniejszenie ilości tych zanieczyszczeń do najniższego możliwego poziomu. Dla obu przepływów firma DESOTEC zamontowała szeregowo po dwa filtry MOBICON®1000 (łącznie 4 jednostki). Filtry zostały wypełnione wysokiej jakości węglem aktywnym, zapewniającym uzyskanie wysokiej skuteczności oczyszczania i uniknięcie zanieczyszczeń wtórnych. Ilość wolnego chloru zmniejszono poniżej progu wykrywalności, a chloroparafin do zadowalającego poziomu.

Dzięki technologii oczyszczania stosowanej przez firmę DESOTEC opartej na węglu aktywnym, klient jest w stanie uzyskać kwas solny zdatny do użytku w przemyśle spożywczym, co otwiera dla niego zupełnie nowy rynek. Zastosowanie mobilnych filtrów z węglem aktywnym firmy DESOTEC sprawia, że klient nie musi zajmować się wymianą złóż węgla aktywnego. Po nasyceniu filtrów firma DESOTEC organizuje ich odbiór i natychmiastową wymianę na nowe, napełnione filtry, w stanie gotowym do użycia. Nie występuje konieczność manipulacji przy węglu aktywnym (odpadzie) na miejscu. Ten sposób postępowania z nasyconymi filtrami z węglem aktywnym jest czysty, bezpieczny i szybki. Firma DESOTEC zajmuje się transportem i zagospodarowaniem odpadów / recyklingiem w swoich nowoczesnych zakładach reaktywacji/recyklingu.

 

Każdy zużyty węgiel aktywny trafiający do firmy DESOTEC jest badany w celu doboru właściwych procedur dotyczących wydobycia i zagospodarowania zużytego węgla aktywnego znajdującego się w  filtrach. Wszystkie cząsteczki, które zostały zaadsorbowane na węglu aktywnym podczas pobytu filtrów na terenie klienta, ulegają desorpcji w piecach reaktywacyjnych firmy DESOTEC.

W kolejnym etapie zanieczyszczenia są całkowicie niszczone poprzez spalanie i neutralizacje aby zapewnić zgodność z przepisami krajowymi i unijnymi. Cała instalacja jak i wszystkie punkty emisji są objęte ciągłym monitoringiem, dzięki czemu zagwarantowane jest, że jedynie niegroźna para wodna emitowana jest przez komin.