Oczyszczanie wody 2050: oczyszczanie ścieków jest coraz ważniejszą kwestią

Liczba ludności na świecie wzrasta co roku o 2%. Przewiduje się, że w 2050 roku na Ziemi będzie już 9 miliardów ludzi. Oznacza to, że z każdym rokiem rośnie liczba konsumentów żywności, co poważnie wpłynie na różne gałęzie przemysłu. Z pewnością wzrośnie też rola branży oczyszczania wody

Lepsza ochrona roślin

W wielu regionach świata ogromnym wyzwaniem jest zapewnienie ludziom wystarczającej ilości pożywienia. Wszystko zaczyna się od dobrych zbiorów, trzeba więc dołożyć wszelkich starań, aby były udane.

W tym celu przemysł fitofarmaceutyczny nieustannie dostarcza rolnictwu nowe środki, aby coraz lepiej chronić rośliny przed czynnikami zewnętrznymi i w ten sposób zwiększyć ilość zbiorów z hektara ziemi.

Oczyszczanie i uzdatnianie ścieków w produkcji środków ochrony roślin

Wiele zakładów produkujących środki ochrony roślin (pestycydy, fungicydy, herbicydy itp.) spotyka się w swojej działalności z problemem powstawania ścieków przemysłowych.

Ścieki te powstają np. podczas płukania mieszalników lub reaktorów; mogą też być zwykłą wodą deszczową. Występujące w nich typowe zanieczyszczenia to przykładowo chlorowcowe węglowodory, estry fosforanowe lub karbaminiany.

DESOTEC: indywidualne rozwiązania do oczyszczania ścieków

MOBICON oczyszczanie sciekow

Firma DESOTEC szczyci się bogatym doświadczeniem w dziedzinie oczyszczania ścieków oraz wody przemysłowej i dostarcza rozwiązania w zakresie oczyszczania cieczy dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. DESOTEC projektuje, dostarcza i instaluje mobilne filtry z węglem aktywnym, które usuwają z wody wymienione wcześniej zanieczyszczenia. Następnie pochłonięte przez filtr cząsteczki są niszczone w naszych własnych instalacjach do recyklingu zużytego węgla aktywnego. Nasze filtry MOBICON® szczególnie nadają się do oczyszczania ścieków przemysłowych, remediacji wody gruntowej, filtracji wody przemysłowej a także do wielu innych zastosowań w przemyśle.

 

Każdy zużyty węgiel aktywny trafiający do firmy DESOTEC jest badany w celu doboru właściwych procedur dotyczących wydobycia i zagospodarowania zużytego węgla aktywnego znajdującego się w  filtrach. Wszystkie cząsteczki, które zostały zaadsorbowane na węglu aktywnym podczas pobytu filtrów na terenie klienta, ulegają desorpcji w piecach reaktywacyjnych firmy DESOTEC.

W kolejnym etapie zanieczyszczenia są całkowicie niszczone poprzez spalanie i neutralizacje aby zapewnić zgodność z przepisami krajowymi i unijnymi. Cała instalacja jak i wszystkie punkty emisji są objęte ciągłym monitoringiem, dzięki czemu zagwarantowane jest, że jedynie niegroźna para wodna emitowana jest przez komin.