Oczyszczanie zanieczyszczonych wód opadowych po pożarze w zakładzie chemicznym

Kiedy dochodzi do katastrofy, potrzeba szybkiego, prostego rozwiązania, aby uniknąć zanieczyszczenia.

Problem

Zakład chemiczny we Francji ucierpiał w 2019 r. w wyniku poważnego pożaru, który poważnie uszkodził część obiektu.

W następstwie tego firma chemiczna natychmiast poddała wody gaśnicze oczyszczeniu, aby zapobiec zanieczyszczeniu lokalnego środowiska. Wciąż jednak potrzebne było rozwiązanie problemu ścieków powstających podczas opadów deszczu.

Większość zanieczyszczeń w wodzie deszczowej była związana z substancjami chemicznymi wykorzystywanymi w zakładzie, czyli dodatkami do smarów, natomiast inne pochodziły ze spalonej instalacji.

Nie można było wznowić produkcji w części zakładu, która nie uległa uszkodzeniu, dopóki firma chemiczna nie udowodniła organom władzy, że ma ten problem pod kontrolą.

Co więcej, duże zainteresowanie mediów i obawy społeczności sprawiły, że zakład musiał spełnić bardziej rygorystyczne niż dotychczas limity ChZT (chemicznego zapotrzebowania tlenu).

Rozwiązanie

Jeszcze przed incydentem firma DESOTEC kontaktowała się z zakładem w celu omówienia możliwych rozwiązań w zakresie oczyszczania emisji. Dzięki temu klient miał już pod ręką nasze dane kontaktowe, gdy doszło do katastrofy.

Ponadto klient skontaktował się z kilkoma firmami zajmującymi się remediacją wód gruntowych, którzy również polecili nas jako partnera, z którym chętnie nawiążą współpracę.

Wiedzieli, że mamy  dostępne filtry na wypadek sytuacji kryzysowych, dzięki czemu możemy w razie potrzeby szybko zareagować.

Co więcej, DESOTEC ma duże doświadczenie w oczyszczaniu wód gaśniczych i deszczowych w miejscach dotkniętych pożarem. Oznacza to, że wiemy, które rozwiązanie z węglem aktywnym będzie najbardziej skuteczne i w razie potrzeby możemy je zoptymalizować już po zainstalowaniu.

Właśnie dlatego firma chemiczna poprosiła nas o pomoc. Na podstawie naszego doświadczenia i rozmów z klientem na temat wielkości przepływu i poziomów stężenia substancji chemicznych uznaliśmy, że optymalnym rozwiązaniem będą dwa duże filtry MOBICON.

Dostarczyliśmy je do zakładu i uruchomiliśmy w czasie krótszym niż tydzień od incydentu, pomagając jak najszybciej spełnić nowe limity ChZT.

Wyniki

Chociaż początkowo stężenia ChZT w wodzie deszczowej były wysokie, filtry DESOTEC były w stanie zmniejszyć je do poziomów ustalonych przez organy władzy, a tym samym ochronić lokalne środowisko przed zanieczyszczeniem.

Klient był zadowolony, że tak szybko udało mu się znaleźć elastyczne, proste i skuteczne rozwiązanie.

Docenił również ciągłe wsparcie firmy DESOTEC w zakresie optymalizacji systemu filtracji, które pozwoliło klientowi skupić się na innych ważnych zadaniach w tym kluczowym i stresującym czasie.

Dzięki pakietowi rozwiązań, którego częścią jest rozwiązanie firmy DESOTEC, firma chemiczna była w stanie spełnić limity ChZT i uzyskać zgodę organów władzy na wznowienie produkcji w nieuszkodzonej części zakładu.

Cieszymy się, że mogliśmy pomóc tej firmie. Jesteśmy dumni, że klient zdecydował się na dalszą współpracę.

To tylko jeden z wielu projektów DESOTEC dotyczący sytuacji kryzysowej. Często współpracujemy również z klientami, którzy wykrywają nieoczekiwane wysokie poziomy ChZT w ściekach i trzeba je oczyścić przed zrzutem. Nasze filtry stanowią szybkie i proste rozwiązanie, które pozwala klientom badać i rozwiązywać problem.

Skontaktuj się z DESOTEC już dziś

Sytuacje kryzysowe można złagodzić, jeśli firmy mają już potencjalnych partnerów, którzy pomogą im utrzymać się w limitach zanieczyszczeń i wznowić działalność tak szybko, jak to możliwe. Możemy zainstalować filtry mobilne z węglem aktywnym do oczyszczania wód gaśniczych i zanieczyszczonej wody deszczowej w ciągu kilku dni po katastrofie. Nasze rozwiązania są skuteczne od razu, pomagają klientom chronić środowisko i sąsiadów, uspokajają opinię publiczną i zapewniają organy władzy, że wznowienie produkcji jest bezpieczne.

Przedstawiciel firmy DESOTEC zawsze chętnie omówi dostępne sposoby pomocy dla Twojej firmy w razie nagłej potrzeby i możliwości udziału w planach kontynuacji działalności. Skontaktuj się z nami już dziś, aby porozmawiać o potrzebach swojej firmy z jednym z naszych inżynierów.

 

Każdy zużyty węgiel aktywny trafiający do firmy DESOTEC jest badany w celu doboru właściwych procedur dotyczących wydobycia i zagospodarowania zużytego węgla aktywnego znajdującego się w  filtrach. Wszystkie cząsteczki, które zostały zaadsorbowane na węglu aktywnym podczas pobytu filtrów na terenie klienta, ulegają desorpcji w piecach reaktywacyjnych firmy DESOTEC.

W kolejnym etapie zanieczyszczenia są całkowicie niszczone poprzez spalanie i neutralizacje aby zapewnić zgodność z przepisami krajowymi i unijnymi. Cała instalacja jak i wszystkie punkty emisji są objęte ciągłym monitoringiem, dzięki czemu zagwarantowane jest, że jedynie niegroźna para wodna emitowana jest przez komin.