Odgazowywanie barek zbiornikowych do transportu substancji chemicznych: usuwanie LZO

Technologie do usuwania LZO

W zależności od rodzaju problemu, dostępnych jest kilka metod redukcji emisji LZO. Możliwe rozwiązania do redukcji emisji LZO to:

 • pokładowe urządzenia do odgazowywania;
 • nabrzeżne instalacje do odgazowywania;
 • ponowna ocena zgodności ładunków;
 • transport wyspecjalizowany.

Instalacje nabrzeżne na stanowiskach przeładunkowych są wyposażone w ruchomy wysięgnik. Podłącza się go do kołnierzy przyłączeniowych na statku w celu transferu płynów do i ze zbiorników jednostki. Do wysięgnika załadunkowego można dodać przewód powrotny pary, przesyłający opary z powrotem na brzeg. Do odbioru pary można też zastosować oddzielny wysięgnik.

Aby przesłać opary z wysięgnika załadunkowego do instalacji oczyszczania oparów, konieczne jest zastosowanie rurociągu. Koszt instalacji rurowej będzie zależał przede wszystkim od odległości i prędkości załadunku (wpływają one na średnicę rury). Odległość od miejsca postoju statku do instalacji oczyszczającej to główny czynnik wpływający na koszty. Są one więc w dużej mierze uzależnione od warunków w miejscu wykonania usługi. W zależności od charakteru obiektu, dystans ten może wynosić od kilkudziesięciu metrów do kilku kilometrów. Zmniejszenie odległości poprzez zastosowanie mobilnych systemów oczyszczania obniża koszt instalacji rurowej. Poza rurociągiem, wymagane są również następujące elementy:

 • wentylatory rurowe;
 • przerywacze ognia;
 • pomocniczy wtrysk paliwa (do procesu spalania);
 • przyrządy do monitorowania.

Głównym czynnikiem wpływającym na koszt instalacji oczyszczania oparów jest maksymalna prędkość przepływu pary, którą trzeba uzdatnić i rodzaj cząsteczek LZO, które trzeba usunąć. To od rodzaju cząsteczek LZO lub mieszaniny cząsteczek LZO ostatecznie zależy, jaką technologię należy zastosować.

Usuwanie LZO przez adsorpcję: węgiel aktywny

W zależności od sytuacji, możliwe jest zastosowanie kilku technologii usuwania LZO:

 • pochłanianie;
 • adsorpcja;
 • kondensacja kriogeniczna;
 • separacja membranowa;
 • redukcja lotności;
 • utlenianie termiczne;
 • równoważenie pary.

W procesie adsorpcji zanieczyszczone powietrze lub gaz przechodzi przez złoże węgla aktywnego. Następuje usunięcie zanieczyszczeń w wyniku adsorpcji lub chemisorpcji, po czym uzdatnione gazy zostają uwolnione do atmosfery. Z czasem dochodzi do nasycenia warstwy węgla aktywowanego. Gdy to nastąpi lub dojdzie do przebicia, zużyty węgiel aktywowany jest:

 • regenerowany na miejscu z użyciem pary lub ciśnienia;
 • przetwarzany przy zastosowaniu reaktywacji termicznej lub;
 • przetwarzany jako odpad i wykorzystywany jako paliwo w przemyśle cementowym (po ewentualnym uzdatnieniu).

Produkt można zainstalować w instalacji ze stałym wkładem z systemem regeneracyjnym lub bez niego. W wielu przypadkach mobilne jednostki filtrów, takie jak AIRCON®, stanowią najbardziej korzystne cenowo rozwiązanie.

Usuwanie LZO w praktyce

Przykład: odgazowywanie (śródlądowych) barek zbiornikowych do transportu substancji chemicznych
Usuwanie LZO: odgazowywanie barek zbiornikowych do transportu substancji chemicznych Wyzwanie:
 • emisja styrenu podczas załadunku
 • do przetworzenia <2 mg/m3

Nasze rozwiązanie

 • 2 x filtr FILTRAFIX® L
 • 1000 kg AIRPEL®
Odgazowywanie łodzi śródlądowych
Usuwanie LZO: odgazowywanie barek zbiornikowych do transportu substancji chemicznych Wyzwanie:
 • eliminacja benzenu
 • stężenie na wlocie: 50 g/m3
 • do przetworzenia <2 mg/m3
 • prędkość przepływu: 3000 m3/h

Nasze rozwiązanie

 • filtr AIRCON® HC
 • ORGANOSORB® 10-CO
 • monitorowanie poziomu CO
 • inertyzacja CO2

   

 

Zachęcamy do kontaktu w sprawie rozwiązań do usuwania LZO. Jesteśmy do Państwa usług! Firma DESOTEC Activated Carbon specjalizuje się w doborze najbardziej odpowiednich rodzajów węgla aktywnego. Oferujemy rozwiązania do oczyszczania dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów.

 

Każdy zużyty węgiel aktywny trafiający do firmy DESOTEC jest badany w celu doboru właściwych procedur dotyczących wydobycia i zagospodarowania zużytego węgla aktywnego znajdującego się w  filtrach. Wszystkie cząsteczki, które zostały zaadsorbowane na węglu aktywnym podczas pobytu filtrów na terenie klienta, ulegają desorpcji w piecach reaktywacyjnych firmy DESOTEC.

W kolejnym etapie zanieczyszczenia są całkowicie niszczone poprzez spalanie i neutralizacje aby zapewnić zgodność z przepisami krajowymi i unijnymi. Cała instalacja jak i wszystkie punkty emisji są objęte ciągłym monitoringiem, dzięki czemu zagwarantowane jest, że jedynie niegroźna para wodna emitowana jest przez komin.