Ograniczenie poziomu emisji lotnych związków organicznych w produkcji mebli drewnianych

VOC removal - Aircon filter

Kontrola emisji lotnych związków organicznych (LZO) to poważne wyzwanie stojące przed branżą meblarską. 

W opisywanym przypadku poziom emisji LZO przez zakład produkujący meble kuchenne mieścił się w zakresie od 250 do 1500 mgC/m3, natomiast dozwolony poziom emisji LZO wynosił 75 mgC/m3.

Firma DESOTEC dostarcza mobilne filtry do wielu firm produkujących meble drewniane. Rozwiązania DESOTEC charakteryzują się modułową budową i elastycznością, co oznacza możliwość dostosowania do zmieniających się potrzeb w w zakładzie, w tym do zmieniających się substancji chemicznych, a także podstaw prawnych regulujących pracę zakładu.

W opisywanym zakładzie wybór padł na filtr Aircon V-XL jako system optymalnie dostosowany do potrzeb. Do dziś skutecznie ogranicza on poziom emisji LZO, pozwalając utrzymać go poniżej wartości granicznej.

Problem

Instalacja odciągowa LZO przeznaczona do użytku w branży meblarskiej musi skutecznie radzić sobie z wieloma istotnymi problemami.

Pierwszy z nich to fakt emisji lotnych związków organicznych na kilku etapach produkcji, np. klejenia, malowania, laminowania i lakierowania. Oznacza to, że w zakładzie może być wiele różnych miejsc wymagających usuwania LZO na różnych etapach procesu produkcyjnego.Wśród nich są: kabiny lakiernicze i ściany lakiernicze do malowania natryskowego.

Ponadto podczas produkcji mebli stosuje się wiele substancji chemicznych, spośród których najczęściej wykorzystywane i potencjalnie niebezpieczne zawierają octan butylu i ksylen.

Trzeci z problemów to wahania stężeń emitowanych substancji na różnych etapach procesu produkcyjnego.

Ze względu na powyższe fakty instalacja odciągowa LZO musi być dostosowana do obsługi produkcji nieciągłej, i wielu różnych źródeł emisji LZO oraz wielu rodzajów związków chemicznych występujących w szerokim zakresie stężeń.

W zakładzie produkcyjnym mebli kuchennych naszego klienta występują cztery źródła emisji LZO: dwa piece suszarnicze i dwie kabiny lakiernicze. Meble w tym zakładzie są produkowane z drewna kompozytowego; jest to materiał zawierający kleje i żywice. Na etapie wykończenia stosuje się kleje, laminaty i lakiery.

Na poszczególnych etapach procesu produkcyjnego emitowanych jest wiele lotnych związków organicznych, co wymagało zamontowania rozwiązania, które jest niezawodne i skalowalne.

Rozwiązanie

Klient wybrał system mobilnych filtrów Aircon V-XL firmy DESOTEC ze względu na ich elastyczność i efektywność. Ten model może obsłużyć natężenie przepływu o wartości od 5500 do 55 000 m3/h. Zawiera węgiel aktywny R-PURE, który pochłania lotne związki organiczne. Zanieczyszczenia przywierają do powierzchni porów węgla do czasu nasycenia filtra.  

W przypadku wspomnianej fabryki mebli kuchennych wszystkie cztery źródła emisji zostały połączone w jedną instalację odciągową. Zainstalowano automatycznie sterowane zawory, więc filtr usuwa lotne związki organiczne tylko podczas wybranych etapów procesu produkcji.

Zamontowano również detektor płomieniowo-jonizacyjny (FID), który stale mierzy stężenie lotnych związków organicznych w oczyszczonym powietrzu, dzięki temu klient wie, kiedy filtr będzie nasycony i może planować jego wymianę z firmą  DESOTEC.

Wymiana filtra mobilnego jest stosunkowo prosta i trwa tylko ok. godziny, w przeciwieństwie do filtra stałego, gdzie jest to znacznie dłuższy i bardziej skomplikowany proces.

Filtr podłącza się do stałej stacji dokującej, opatentowanego systemu AIRCONNECT firmy DESOTEC. Umożliwia to wymianę filtra z węglem aktywnym bez konieczności podłączania i odłączania przewodów wlotowych i wylotowych, co oszczędza czas i wysiłek. Następnie kierowca wywozi nasycony filtr do centrum serwisowego firmy DESOTEC, dzięki czemu klient nie ma kontaktu z odpadem i nie musi martwic się o jego zagospodarowanie.

Wynik

Omawiany zakład produkcji mebli kuchennych emituje lotne związki organiczne o stężeniu od 250 do 1500 mgC/m3. Mimo wahań steżeń i nieciągłej pracy zakładu, Aircon V-XL jest w stanie funkcjonować płynnie, utrzymując emisje w ramach limitów określonych przepisami prawa na poziomie poniżej 75 mgC/m3. Funkcjonuje on z natężeniem przepływu 38 000 m3/h –  co idealnie mieści się w granicach jego możliwości.

Aby zapewnić bezpieczną obsługę, zamontowano również detektor zapłonu złoża, zapobiegający pożarowi w złożu węglowym filtra przez zamknięcie systemu i wypełnienie go gazem obojętnym, w momencie gdy w oczyszczonym gazie wykryty zostanie tlenek węgla. Po schłodzeniu filtr można ponownie uruchomić następnego dnia.

Jest to tylko jeden z przykładów działania mobilnych filtrów z węglem aktywnym firmy DESOTEC. Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się, jak możemy pomóc Twojej firmie.

 

Każdy zużyty węgiel aktywny trafiający do firmy DESOTEC jest badany w celu doboru właściwych procedur dotyczących wydobycia i zagospodarowania zużytego węgla aktywnego znajdującego się w  filtrach. Wszystkie cząsteczki, które zostały zaadsorbowane na węglu aktywnym podczas pobytu filtrów na terenie klienta, ulegają desorpcji w piecach reaktywacyjnych firmy DESOTEC.

W kolejnym etapie zanieczyszczenia są całkowicie niszczone poprzez spalanie i neutralizacje aby zapewnić zgodność z przepisami krajowymi i unijnymi. Cała instalacja jak i wszystkie punkty emisji są objęte ciągłym monitoringiem, dzięki czemu zagwarantowane jest, że jedynie niegroźna para wodna emitowana jest przez komin.