Polepszenie jakości biopaliw dzięki mobilnym filtrom z węglem aktywnym

Revalorización de biocombustible con carbón activo de filtros móviles.

Produkty chemiczne podlegają określonym normom jakości. Niekiedy dana partia produkcyjna nie spełnia obowiązujących wymogów i konieczne jest znalezienie rozwiązania w takiej sytuacji.

Oto kilka przykładów zastosowania węgla aktywnego: odbarwianie zużytych rozpuszczalników, adsorpcja dioksyn z oleju rybnego, usuwanie związków organicznych z kwasu siarkowego, odbarwianie gliceryny, oczyszczanie aminokwasów itd.

Jak i w wielu innych przypadkach, tak i tutaj liczy się zasada: "czas to pieniądz". Wadliwa partia towaru stanowi problem dla producenta: zabiera ona przestrzeń magazynową i jest warta mniej, niż zakładano. Firma Desotec proponuje rozwiązanie dla obu problemów: dzięki naszej flocie mobilnych filtrów MOBICON® możemy dobrać odpowiedni filtr, aby szybko i sprawnie polepszyć jakość produktu przy użyciu węgla aktywnego.

Skoncentrujmy się na przykładzie odbarwiania biopaliw. Obecnie jako biopaliwo wykorzystywany jest etanol, który produkuje się z buraków cukrowych. Jednym z wymogów produkcji jest pozbawienie go barwy. W ostatnim czasie nasz klient przetransportował partię etanolu liczącą około 40 tys. hektolitrów do zbiorników na terenie francuskiego portu. Na miejscu partia została odrzucona przez końcowego klienta i konieczne było natychmiastowe rozwiązanie problemu.

Firma Desotec znalazła rozwiązanie -  po przeprowadzeniu testów laboratoryjnych i testów wykonalności, klientowi został zaproponowany filtr mobilny MOBICON® wraz z dodatkowymi urządzeniami (takimi jak orurowanie i filtr przeciwpyłowy). Filtr ten został użyty przez klienta, a rozruchowi instalacji towarzyszył pracownik firmy DESOTEC.

W rezultacie sprzedano całe 40 tys. hektolitrów biopaliwa! Jedynie niewielka część wartości produktu została utracona.

A zużyty węgiel aktywny został poddany reaktywacji w naszym zakładzie w Roeselare.

 

Każdy zużyty węgiel aktywny trafiający do firmy DESOTEC jest badany w celu doboru właściwych procedur dotyczących wydobycia i zagospodarowania zużytego węgla aktywnego znajdującego się w  filtrach. Wszystkie cząsteczki, które zostały zaadsorbowane na węglu aktywnym podczas pobytu filtrów na terenie klienta, ulegają desorpcji w piecach reaktywacyjnych firmy DESOTEC.

W kolejnym etapie zanieczyszczenia są całkowicie niszczone poprzez spalanie i neutralizacje aby zapewnić zgodność z przepisami krajowymi i unijnymi. Cała instalacja jak i wszystkie punkty emisji są objęte ciągłym monitoringiem, dzięki czemu zagwarantowane jest, że jedynie niegroźna para wodna emitowana jest przez komin.