Przenośne filtry węglowe niezbędne w przetwarzaniu biogazu na biometan we włoskiej przetwórni odpadów

Aircon BG Biogas treatment

Wstępne oczyszczenie biogazu jest podstawą optymalnego przetwarzania biogazu na biometan. Wiedząc o tym, wielka włoska firma przetwarzająca odpady komunalne wraz z firmą będącą pionierem w dziedzinie przetwarzania biogazu i gazów technologicznych postanowiły skorzystać z wiedzy i doświadczenia firmy DESOTEC.

Firma z siedzibą w północnych Włoszech prowadzi zbiórkę i przetwarzanie odpadów komunalnych. Odpady z tworzyw sztucznych są oddzielane od materiału biodegradowalnego za pomocą systemów sortowania. W drodze fermentacji frakcji biodegradowalnej wytwarzany jest biogaz, z którego firma produkuje zieloną energię elektryczną i ciepło. Firma niedawno zainwestowała w modernizację infrastruktury fermentacyjnej, aby umożliwić wytwarzanie biometanu o jakości gazu naturalnego. Do tego celu służy jej pięć linii biogazu, o wydajności 1250 m³/h każda.

Do oczyszczania wstępnego nieuszlachetnionego biogazu – podczas którego lotne związki organiczne i H2S muszą zostać usunięte z biogazu – firma ta planowała początkowo zastosować stałe filtry węglowe, wymagające opróżniania i napełniania przez ludzi przy użyciu wielkich worków. Takie podejście okazało się niemożliwe do zastosowania w praktyce z wielu względów – zdrowotnych i finansowych. Wymaga ono nie tylko znacznej inwestycji w stałe filtry węglowe i mnóstwa roboczogodzin, lecz również powoduje poważne pylenie i emisje zanieczyszczeń przy każdej wymianie.

Firma DESOTEC, która dołączyła do projektu dopiero w późniejszej fazie, zaproponowała w związku z tym użycie przenośnych filtrów węglowych. Nasz klient natychmiast przekonał się do tego podejścia i wykonał wiele umożliwiających je zmian konstrukcyjnych. Kilka konkretnych wskazówek wystarczyło, by firma poczyniła znaczne oszczędności kosztów, dodatkowo zmniejszając zużycie węgla aktywnego.

Jak dotąd firma DESOTEC zainstalowała szeregowo po dwa przenośne filtry węglowe na każdej linii biogazu. Są to filtry typu AIRCON BG, z których każdy jest napełniony 11 tonami węgla aktywnego. Dzięki stosowaniu zasady „różniczkowania i całkowania” drugi filtr jest w stanie przechwytywać zanieczyszczenia przenikające do niego, gdy zacznie się zapełniać pierwszy filtr. Dzięki takiemu systemowi rotacji jesteśmy w stanie nieustannie maksymalnie wykorzystywać zdolność wchłaniania węgla aktywnego. W międzyczasie proces oczyszczania przebiega optymalnie.

Oczyszczanie takie zapewnia radykalne zmniejszenie oryginalnej (od 3 do 5 g/m³) zawartości lotnych związków organicznych do poziomów poniżej granicy wykrywalności. Dostarczamy również impregnowany węgiel aktywny, niezbędny do usuwania H2S (siarkowodoru) z nieuszlachetnionego biogazu. Nasze konkretne porady dotyczące optymalizacji pozwoliły również skutecznie obniżyć zużycie węgla aktywnego. System jest teraz całkowicie zgodny z oczekiwaniami, ku wielkiemu zadowoleniu klienta.