Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza: porównanie węgla aktywnego z innymi technologiami

W całej Europie przemysł poszukuje skutecznych rozwiązań w celu rozwiązania problemów związanych z emisjami zanieczyszczeń do powietrza.

Filtracja na węglu aktywnym jest skutecznym i elastycznym rozwiązaniem w wielu sytuacjach, samodzielnie lub w połączeniu z innymi technologiami.

Typowe wyzwania związane z emisjami zanieczyszczeń do powietrza

Istnieją dwie główne formy zanieczyszczenia powietrza, które węgiel aktywny może usuwać:

1. Lotne związki organiczne (LZO). Wiele z nich podlega przepisom, ponieważ mogą być szkodliwe dla zdrowia ludzkiego lub środowiska.

2. Związki zapachowe. Mogą to być również LZO lub związki nieorganiczne, takie jak H₂S i NH3. Przepisy dążą do polepszenia warunków pracy lub  samopoczucia okolicznych mieszkańców.

Zakłady produkcyjne podlegają limitom emisji w zależności od branży, rodzaju związku, jego toksyczności, regionu oraz bliskości terenów mieszkalnych. Na przykład benzen, o którym wiadomo, że jest potencjalnie rakotwórczy, podlega ścisłej kontroli.

Firmy mogą zdecydować się na jeszcze dokładniejsze oczyszczanie powietrza, na przykład w celu usunięcia uciążliwości zapachowych.

Sektory i źródła

Węgiel aktywny można stosować do usuwania związków pochodzących z różnych źródeł.

Emisje zanieczyszczonego powietrza są problematyczne dla różnych gałęzi przemysłu. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku firm chemicznych, petrochemicznych i farmaceutycznych z powodu szerokiego stosowania rozpuszczalników i półproduktów. Z problemem emisji borykają się również producenci tworzyw sztucznych, polimerów i kompozytów. Przykładowo w produkcji kompozytów bardzo popularnym zanieczyszczeniem jest styren.

Inne  branże  przemysłu również muszą radzić sobie z emisjami LZO, na przykład z klejenia, powlekania, suszenia i czyszczenia produktów. Emisje LZO i kontrola zapachów to ważne tematy dla wszystkich firm zajmujących się utylizacją lub recyklingiem odpadów. Emisje te charakteryzują się dużą różnorodnością składników, bezpośrednio związanych z rodzajem i składem odpadów. Chociaż konkretne problemy mogą się różnić w zależności od sektora, wymieniliśmy kilka kluczowych źródeł emisji do powietrza w całym sektorze przemysłowym.

Procesy produkcji

LZO i zapachy mogą być emitowane na wielu etapach, w tym ze zbiorników, reaktorów,  linii powlekania i procesów suszenia.

Magazynowanie w zbiornikach

Produkty mogą być przechowywane w postaci gazowej lub płynnej. Filtracja na węglu aktywnym jest najbardziej przydatna w przypadku cieczy, takich jak benzyna, benzen lub bardziej specjalistycznych związków organicznych. Może być on również używany do redukcji emisji z ogromnych magazynów w portach, mniejszych zbiorników w zakładach przemysłowych i kontenerów transportowych. Emisje są tam zwykle nieciągłe  i charakteryzują się wysokimi wahaniami stężeń.

Hale produkcyjne

W przypadku wycieków z zaworów lub połączeń mogą zostać uwolnione niewielkie ilości LZO
i zapachów, tworząc nieprzyjemne środowisko pracy. W tym scenariuszu zazwyczaj występują niskie stężenia i wysokie natężenia przepływu.

Oprócz przemysłu, inne źródła LZO i zapachów obejmują rolnictwo i transport. Ponieważ jednak nie są to źródła punktowe, filtracja na węglu aktywnym nie ma zastosowania.

W ostatnich latach przemysł poczynił ogromne postępy w walce z zanieczyszczeniem powietrza. Ponieważ limity stały się bardziej rygorystyczne, firmy starają się zwalczać nawet najmniejsze źródła emisji.

Technologie oczyszczania emisji LZO do powietrza

Chcesz dowiedzieć się więcej o technologiach odpowiednich do rozwiązywania problemów związanych z emisją zanieczyszczeń do powietrza? 

Pobierz nasz e-book tutaj, w którym opisujemy dostępne technologie, ich wzajemne porównanie oraz możliwości ich łączenia w celu uzyskania optymalnej wydajności, ze szczególnym uwzględnieniem filtracji z węglem aktywnym.

 

Każdy zużyty węgiel aktywny trafiający do firmy DESOTEC jest badany w celu doboru właściwych procedur dotyczących wydobycia i zagospodarowania zużytego węgla aktywnego znajdującego się w  filtrach. Wszystkie cząsteczki, które zostały zaadsorbowane na węglu aktywnym podczas pobytu filtrów na terenie klienta, ulegają desorpcji w piecach reaktywacyjnych firmy DESOTEC.

W kolejnym etapie zanieczyszczenia są całkowicie niszczone poprzez spalanie i neutralizacje aby zapewnić zgodność z przepisami krajowymi i unijnymi. Cała instalacja jak i wszystkie punkty emisji są objęte ciągłym monitoringiem, dzięki czemu zagwarantowane jest, że jedynie niegroźna para wodna emitowana jest przez komin.