Redukcja zanieczyszczeń w ściekach powstających w procesie recyklingu plastiku

Odzysk i recykling plastiku są kluczowe dla osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju , jednak sam proces stwarza problemy środowiskowe w postaci zanieczyszczonych ścieków. 

Filtry MOBICON firmy DESOTEC są idealne do oczyszczania ścieków do poziomu zgodnego z przepisami, dzięki czemu zakłady recyklingu mogą rozwijać swoją działalność, a odpady nie trafiają na składowiska.

Problem

Nasz klient działający na rynku włoskim zajmuje się recyklingiem plastikowych pudełek pochodzących głównie z branży spożywczej.

Podczas procesu mycia i recyklingu  woda zostaje zanieczyszczona resztkami żywności i środkami myjącymi. Przed przekazaniem ścieków do dalszego oczyszczania należy ograniczyć poziom tych zanieczyszczeń.

W nieoczyszczonychściekach chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZT)  z tego zakładu wynosi około 600 mgO2/l. Limit zgodny z przepisami w tym regionie to 500 mgO2/l. Ze względu na duże zaangażowanie klienta w działania na rzecz ekologii i społecznej odpowiedzialności biznesu,  on sam ustalił niższy limit ChZT wynoszący 200 mgO2/l.

Do niedawna klient był w stanie filtrować zanieczyszczenia ze ścieków we własnym zakresie przy użyciu stałych filtrów węglowych. Jednak na początku 2019 roku produkcja została zwiększona, w wyniku czego filtry okazały się nieskuteczne. Poziomy ChZT były większe niż oczekiwano, a klient nie mógł określić przyczyny.

Mając świadomość, że specjalizacją firmy jest recykling plastiku, a nie oczyszczanie ścieków, klient skontaktował się z firmą DESOTEC.

Rozwiązanie

Inżynierowie firmy DESOTEC odwiedzili zakład w lipcu 2019 roku, aby pomóc klientowi w zbadaniu, dlaczego dotychczasowe filtry przestały działać prawidłowo.

Zauważyli, że zawiesina w wodzie zapycha filtr węglowy. To ograniczało jego wydajność i utrudniało przepompowywanie wody przez filtr.

Firma DESOTEC w bliskiej współpracy z klientem opracowała rozwiązanie uwzględniające dwuetapowy proces filtrowania.

W dotychczasowym filtrze klienta zastosowano piasek, który odfiltrowuje zawiesinę ze ścieków.

Następnie zainstalowano filtr MOBICON, w którym wykorzystywana jest technologia na bazie węgla aktywnego do filtrowania wody   w celu usunięcia pozostałych związków organicznych i zmniejszenia poziomu ChZT.

Ponieważ filtr MOBICON jest dostarczany na zasadzie wypożyczenia, jego instalacja nie wymagała dużych nakładów inwestycyjnych ze strony klienta.

Filtr MOBICON został zainstalowany zaledwie kilka tygodni od pierwszej wizyty przedstawicieli DESOTEC w zakładzie, a po raz pierwszy wymieniono go pod koniec sierpnia.

Wyniki

Nowy system okazał się dużym sukcesem.

Chemiczne zapotrzebowanie na tlen po oczyszczeniu wynosi 150 mgO2/l – znacznie poniżej poziomów określonych w przepisach, a także niższego limitu ustalonego przez klienta.

Filtry są wymieniane średnio raz w miesiącu. Klient potrzebuje jednej godziny na odłączenie zużytego filtra i podłączenie nowego, natomiast firma DESOTEC zabiera zużyty filtr do własnego zakładu gdzie zostanie on opróźniony i zasypany świeżym węglem.

Oznacza to, że klient nie musi przerywać pracy na długo, aby dokonać wymiany. Żaden z pracowników klienta nie musi też sam pracować przy zużytym węglu, co mogłoby być niebezpieczne.

Klient wyraził duże zadowolenie ze współpracy z firmą DESOTEC, chwaląc naszą niezawodność, szybkość działania oraz ciągłość wsparcia.

Wyznaczony został opiekun ze strony DESOTEC, który jest w stałym  kontakcie z klientem. Udostępniane są wyniki i cotygodniowe analizy, dzięki czemu eksperci DESOTEC mogą sprawdzać, czy filtr cały czas działa z optymalną wydajnością. 

Dzięki zastosowaniu skutecznego rozwiązania do oczyszczania ścieków fabryka funkcjonuje zgodnie z aktualnymi potrzebami biznesowymi i zwiększa zdolności produkcyjne  zgodnie z potrzebami.

Zespoły sprzedaży dostały teraz zielone światło na kontaktowanie się z potencjalnymi nowymi klientami, co oznacza zarówno rozwój działalności, jak i dalsze przyczynianie się do ochrony zasobów naturalnych.

Skontaktuj się z firmą DESOTEC już teraz

Nasz klient jest wzorem dla innych firm z branży plastikowych opakowań do żywności na rynku włoskim i za granicą, które chcą zredukować zanieczyszczenia powstające w procesie recyklingu plastiku.

Klient nie ma dużego problemu z substancjami powierzchniowo czynnymi, ale inne fabryki na włoskim rynku plastikowych opakowań do żywności już tak, a limity zgodne z przepisami są rygorystyczne i często wynoszą 10 mg/l. Filtry mobilne firmy DESOTEC skutecznie usuwają substancje powierzchniowo czynne.

Filtry MOBICON są dostępne do wynajmu na okres miesiąca, dzięki czemu klient nie musi ponosić dużych kosztów inwestycyjnych.

Aby dowiedzieć się, w jaki sposób filtry mobilne DESOTEC mogą pomóc w postępowaniu z zanieczyszczonymi ściekami w Twojej firmie, skontaktuj się z nami już dziś.