Remediacja gruntów pod infrastrukturę olimpijską

We Francji roboty budowlane muszą być zgodne z surowymi przepisami dotyczącymi remediacji gruntów. W przypadku wykrycia zanieczyszczeń, muszą one zostać usunięte.

Jeżeli projekt jest realizowany na obszarze miejskim, jeszcze ważniejsze jest, aby wszelkie emisje były poddawane oczyszczaniu w celu ochrony zarówno pracowników budowy, jak i lokalnej ludności.

DESOTEC dostarcza elastyczne rozwiązania wykorzystujące węgiel aktywny do usuwania zanieczyszczeń  z powietrza i wód  powstających podczas prac związanych z remediacją gruntów zarówno w metodzie in-situ i ex-situ, co umożliwia uniknięcie przestojów w złożonych i dużych projektach.

 

Problem

Francuska firma otrzymała zlecenie na przeprowadzenie remediacji gruntów na dwuhektarowym terenie w centrum Paryża, gdzie budowany jest basen na Igrzyska Olimpijskie w 2024 roku.

Teren ten był wcześniej wykorzystywany do celów przemysłowych. Głównymi substancjami zanieczyszczającymi były ropopochodne,  choć obecne były również pewne ilości związków aromatycznych, chlorowanych i BTEX.

Proces remediacji obejmował rozstawienie dużych wentylowanych namiotów na całym terenie i wydobycie gleby. Ponieważ projekt remediacji jest realizowany w pobliżu dzielnicy mieszkaniowej, namioty zostały ustawione w celu zapewnienia, że zanieczyszczenia nie będą się ulatniać podczas prac ziemnych. Dzięki wentylacji i wymianom powietrza w namiocie sytuacja jest bezpieczna również dla osób pracujących w środku. Ponieważ gleba musiała zostać wydobyta do głębokości ponad 10 metrów, dotarto również do lustra wody. Sama gleba została wywieziona do oczyszczenia, natomiast wody gruntowe i powietrze z namiotu zostały oczyszczone na miejscu za pomocą filtrów z węglem aktywnym.

Jak to zwykle bywa w przypadku tak dużych i złożonych projektów budowlanych, klient uwzględnił nasze rozwiązania filtracyjne w swoich planach, ale nie mógł zobowiązać się do dokładnego przewidzenia harmonogramu.

Dlatego musieliśmy być gotowi do dostarczenia wielu filtrów w krótkim czasie.

 

Rozwiązanie

Jesienią 2020 roku otrzymaliśmy informację o zapotrzebowaniu na nasze filtry. Dostarczyliśmy je w ciągu jednego tygodnia.

Do oczyszczania powietrza dostarczyliśmy 11 filtrów AIRCON H. Są to urządzenia poziome, ale możemy również dostarczyć wersję pionową o mniejszej powierzchni zabudowy. Każdy filtr może oczyszczać powietrze o wydajności do 40 000 m³/h.

Tak duża liczba była wymagana ze względu na wielkość obszaru, który miał być poddany oczyszczaniu, a nie ze względu na stężenie zanieczyszczeń, które było stosunkowo niskie. Zapewniało to również władzom i miejscowej ludności pewność, że wszystkie emisje do powietrza zostaną oczyszczone.

Dostarczyliśmy również dwa filtry MOBICON do oczyszczania zanieczyszczonych wód gruntowych. Każdy z nich może przyjąć 100 m³/h wody, choć zwykle zalecamy 80 m³/h.

Te same zanieczyszczenia znaleziono zarówno w emisjach do powietrza, jak i w wodach gruntowych, choć ich stężenia były różne. Trudno jest z wyprzedzeniem oszacować ilość zanieczyszczeń  w przypadku projektów remediacyjnych, nawet poprzez pobranie próbek, ponieważ w glebie mogą znajdować się soczewki z dużymi stężeniami zanieczyszczeń.

 

Wyniki

Klient był zadowolony z szybkości, z jaką dostarczyliśmy filtry oraz z ich skuteczności.

Filtry były ściśle monitorowane, aby zapewnić, że emisje są zgodne z limitami. Pozostały one na miejscu przez prawie rok od listopada 2020, przy czym tylko jeden filtr AIRCON H  wymagał wymiany.

DESOTEC dostarcza filtry z węglem aktywnym dla szeregu projektów remediacji. Należą do nich: projekty remediacji in-situ z wykorzystaniem technologii takich jak ekstrakcja oparów z gleby lub pompowanie; projekty, w których obecne są związki podlegające ścisłej kontroli, takie jak benzen; oraz centra oczyszczania, w których gleba jest oczyszczana po wydobyciu.

Nasze filtry idealnie nadają się do prac remediacyjnych z kilku powodów.

  • Są one mobilne, co ułatwia ich instalację i demontaż na różnych etapach procesu budowlanego. W przypadku dużych projektów, w których filtry z węglem aktywnym są tylko jednym z elementów bardzo złożonej układanki, jest to ogromna zaleta.
  • Są one dostarczane na zasadzie wynajmu, więc firmy nie muszą inwestować w technologię, która będzie im potrzebna maksymalnie przez rok lub dwa.

DESOTEC przetwarza wszystkie odpady węglowe, transportując je w zamkniętych jednostkach. Nasz zakład posiada wysokie limity akceptacji, co umożliwia obróbkę i reaktywację węgla, który zaadsorbował związki chlorowane, jak to miało miejsce w tym przypadku. Polepsza to zrównoważony rozwój i obniża koszty ponoszone przez klientów.

 

Skontaktuj się z DESOTEC już dziś

Nasi eksperci z przyjemnością omówią, w jaki sposób nasze filtry mogą sprawdzić się w Twoim projekcie remediacji gruntów, więc skontaktuj się z nami już dziś.