Reutylizacja wody dzięki aktywnemu węglowi

recycle waste water

Ponowne wykorzystanie wody w celu ograniczenia jej strat w procesie produkcyjnym

Globalne ocieplenie stanowi zagrożenie, którego znaczenie wzrasta z roku na rok, zwłaszcza teraz, gdy każdy stopniowo zaczyna zauważać i odczuwać jego konsekwencje. Na przykład, zarówno ludzie, jak i firmy zauważają, że dłuższe okresy suszy prowadzą do znacznych niedoborów wody. To jeden z powodów, dla którego coraz więcej firm zobowiązuje się do odzyskiwania i ponownego wykorzystania   wody. 

Węgiel aktywny może odegrać w tym procesie istotną rolę.

Woda jest towarem deficytowym, o który musimy dbać w sposób zintegrowany na przestrzeni całego obiegu wody. Ma to jeszcze większy sens teraz, kiedy zmiany klimatyczne skutkują większymi opadami zimą, większymi suszami latem oraz coraz bardziej ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Tylko dzięki zintegrowanemu podejściu w kwestii gospodarki wodnej możemy sprostać temu wyzwaniu. Zakłady przemysłowe również są tego świadome. Najczęściej w swoich procesach w dużym stopniu są uzależnione od wody. Chcą też sami podejmować wysiłki, aby zapewnić dostępność wody w przyszłości oraz przyczyniać się ograniczenia jej strat w procesie produkcyjnym. Działania te obejmują magazynowanie i oczyszczanie wody deszczowej, ponowne wykorzystanie wód przemysłowych oraz przepływu kondensatu. 

Zwiększenie możliwości  odzyskiwania wody dzięki zastosowaniu filtra z węglem aktywnym  w miejscu odprowadzania wody do kanalizacji

Technologie, które stosują zakłady w dużej mierze zależą od zastosowania. W oczyszczaniu i odzyskiwaniu dowolnego typu wody  węgiel aktywny może okazać się bardzo skuteczny. W przypadku konieczności odprowadzania wody do sieci kanalizacyjnej lub do wód powierzchniowych,  sprawdza się zastosowanie filtra z węglem aktywnym w miejscu odprowadzania wody do kanalizacji.Pomaga to  zakładom stawić czoło problemowi normy swobodnego odprowadzania wody.

W idealnych warunkach mówi się o niemal zerowym odprowadzaniu wody, kiedy zakład jest w stanie odzyskiwać znaczną część przepływów wody do ponownego zastosowania. Aktywny węgiel idealnie sprawdza się w filtrowaniu zanieczyszczeń organicznych oraz składników toksycznych pochodzących z wody, w bardzo łatwy sposób. W zależności od zastosowania, już sama filtracja węglem aktywnym może stanowić rozwiązanie, bądź stanowić część wielofazowej oczyszczalni ścieków, która pozwala na osiągnięcie maksymalnego odzysku wody.

Węgiel aktywny zapewnia wyraźne oszczędności w gospodarce wodnej. 

Szybko rozwijające się zakłady prędzej czy później staną w obliczu problemu, że istniejąca oczyszczalnia wody nie będzie już wystarczająca do uzdatniania i oczyszczania większych ilości ścieków. Zamiast samego inwestowania w rozbudowę lub odnowę oczyszczalni ścieków, zakłady często ograniczają swój scenariusz rozwoju, aby przeanalizować gospodarkę wodną całościowo. Podczas odwzorowywania i analizy wszystkich przepływów wodnych (woda deszczowa, woda przemysłowa, woda chłodząca, przepływ kondensatu), odzyskiwanie i ponowne wykorzystanie wody są często ciekawą opcją, zwłaszcza dla najmniej obciążonych przepływów wody.

Zastosowanie mobilnych filtrów Mobicon firmy Desotec często pokrywa dużą część rozwiązania i pozwala zakładom przygotować się na suche lata i niskie zasoby wód podziemnych w rozsądny sposób. Węgiel aktywny można wykorzystywać do oczyszczania i odzyskiwania wszelkich przepływów wody w najbardziej różnorodnych zakładach produkcyjnych.