System usuwania nieprzyjemnych zapachów "pod klucz" dla bazy magazynowej

Mobilne filtry DESOTEC z węglem aktywnym działają na prostej zasadzie  "plug-and-play". Czasami jednak muszą być podłączone do większego systemu.

DESOTEC współpracuje z zaufanymi podwykonawcami w całej Europie w zakresie projektowania i instalacji wydajnych i ekonomicznych systemów filtracji powietrza dla naszych klientów.

Problem

Firma w Belgii posiada  zbiorniki magazynowe, w których przechowuje materiały od klientów zewnętrznych. Na miejscu posiada duży silos używany do przechowywania plastikowych granulek, które są suszone poprzez przepłukiwanie zbiornika gorącym powietrzem. Emisje powietrza są odprowadzane z górnej części silosu.

Jednakże, emisje zawierają różne substancje organiczne, w tym alkany, co spowodowało skargi na nieprzyjemny zapach ze strony pracowników zakładu i osób mieszkających w pobliżu. Aby zapewnić przyjemne środowisko pracy i życia dla swoich pracowników i sąsiadów, firma skontaktowała się z DESOTEC.

Stwierdziliśmy, że nasza technologia filtrów z węglem aktywnym będzie odpowiednia do usuwania cząsteczek zapachowych po podłączeniu do instalacji wyciągowej klienta.

Rozwiązanie

Zatrudniliśmy specjalistyczną firmę zajmującą się odciągiem powietrza, która współpracowała z nami przy projektowaniu i dostarczaniu kompleksowego rozwiązania dla klienta.

Obejmuje ono przewody prowadzące od otworu wentylacyjnego na szczycie silosu do filtra przeciwpyłowego na poziomie gruntu, który zapobiega zatykaniu się węgla aktywnego w filtrze DESOTEC, co zmniejszyłoby jego skuteczność.

Filtr DESOTEC to model AIRCON 3000, zdolny do obsługi przepływu 3 000 m³/h.

System składa się również z wentylatora, który odprowadza oczyszczone powietrze do komina. Dostarczyliśmy również szafę sterowniczą, która zasila wentylator oraz tłumik dźwięku zmniejszający hałas.

Nasz podwykonawca dostarczył wszystkie urządzenia z wyjątkiem filtra DESOTEC. Gdy wszystkie komponenty były gotowe, podwykonawca zainstalował zestaw w ciągu dwóch-trzech dni w marcu 2021 roku, bez żadnych przestojów dla klienta.

Wyniki

System działa dobrze, a klient nie otrzymał żadnych skarg dotyczących nieprzyjemnych zapachów. Pierwsza wymiana filtra odbyła się zgodnie z oczekiwaniami sześć miesięcy po instalacji.

DESOTEC ponosi całkowitą odpowiedzialność za system i jest jedynym punktem kontaktowym dla klienta, upraszczając dla niego cały proces. Dzięki naszemu szerokiemu doświadczeniu nawiązaliśmy dobre relacje partnerskie z wiarygodnymi wykonawcami zewnętrznymi na wszystkich rynkach, na których działamy.

Klient ma na miejscu kilka silosów i może zastosować takie samo rozwiązanie na innych. Może teraz promować swoje usługi magazynowania w zbiornikach wśród potencjalnych klientów, korzystając z gotowego rozwiązania w zakresie usuwania zapachów. Ponieważ zarówno koszty inwestycyjne, jak i operacyjne są stosunkowo niskie, jest to atrakcyjna opcja.

Odpowiedzialne firmy stają się coraz bardziej świadome potrzeby ochrony sąsiadów i pracowników przed uciążliwymi zapachami. Poprzez usuwanie zapachów unikają negatywnego rozgłosu i dbają o swoją reputację.

DESOTEC przetwarza wszystkie odpady w sposób bezpieczny i zrównoważony. Zużyty węgiel jest transportowany w zamkniętych filtrach do naszych zakładów, gdzie pobierane są próbki zużytego węgla aktywnego i określany jest dalszy scenariusz postępowania z odpadem. Wszystkie cząsteczki, które zostały zaadsorbowane na węglu aktywnym są desorbowane w piecach reaktywacyjnych DESOTEC. Zanieczyszczenia te są następnie niszczone zgodnie z przepisami krajowymi i europejskimi poprzez spalanie i neutralizację. Cała instalacja i jej emisje są stale monitorowane online, co zapewnia, że tylko nieszkodliwa para wodna opuszcza kominy.

Skontaktuj się z DESOTEC już dziś

Projektujemy wiele rozwiązań wykorzystujących nasze filtry, w tym instalacje znacznie większe lub bardziej złożone niż powyższe. W celu omówienia Państwa aplikacji prosimy o kontakt z DESOTEC.

 

 

W centrach serwisowych firmy DESOTEC cały zużyty węgiel jest badany, dobrać sposób jego zagospodarowania. Zużyty węgiel spełniający kryteria DESOTEC,  można reaktywować.

Wszystkie cząsteczki, które zostały zaadsorbowane na węglu aktywnym u klienta, są desorbowane w piecach reaktywacyjnych DESOTEC. Zanieczyszczenia te są następnie całkowicie niszczone w instalacji spalania i neutralizacji zgodnie z przepisami krajowymi i unijnymi. Cała instalacja i jej emisje podlegają ciągłemu monitoringowi online, co gwarantuje, że przez kominy wydostaje się tylko nieszkodliwa para wodna.

W przypadku, gdy węgiel nasycony nie spełnia naszych kryteriów do reaktywacji, kierowany jest do utylizacji przez specjalistyczną firmę zewnętrzną.