TA Luft 2021: nasze spostrzeżenia na temat zaostrzenia limitów emisji do Niemczech

CO TO JEST TA LUFT?

TA Luft, czyli "Techniczne instrukcje kontroli jakości powietrza" to obok "Federalnej ustawy o kontroli zanieczyszczeń" (Bundes-Immisionsschutzgesetz) jeden z najważniejszych niemieckich aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska. TA Luft reguluje wymogi dla zakładów przemysłowych i ma na celu redukcję emisji zanieczyszczeń w celu poprawy jakości powietrza.

Poprzednia wersja TA Luft pochodzi z 2002 r., co oznacza, że jest już nieaktualna.  Zmiany mają wejść w życie 1 grudnia 2021 r. i mają na celu uwzględnienie najnowszych technologii oczyszczania powietrza oraz najświeższych informacji na temat zanieczyszczeń.

W TA Luft 2021 po raz pierwszy uwzględnione zostaną przepisy dotyczące biogazu, produkcji peletu drzewnego i rozdrabniaczy, a także nowe ogólnokrajowe przepisy chroniące mieszkańców przed uciążliwościami zapachowymi.

W DESOTEC przeanalizowaliśmy nowe przepisy. W niniejszym artykule podsumowujemy nasze spostrzeżenia dla Państwa. Z naszej perspektywy, oprócz dodania nowych branż, największy wpływ   będzie związany ze zmianą klasyfikacji zanieczyszczeń.

Ponieważ Niemcy są jednym z liderów przemysłu w Europie, zmiany te mogą również zainspirować i wpłynąć na ustawodawstwo dotyczące emisji do powietrza w innych krajach europejskich.

DESOTEC uważnie śledzi nowe przepisy i aktualizacje już istniejących, dotyczących ochrony środowiska, aby mieć pewność, że nasze rozwiązania w zakresie filtracji na węglu aktywnym pomogą przemysłowi spełnić nowe wymagania. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.

 

Dodawanie i zmiana klasyfikacji zanieczyszczeń

W TA Luft 2002 ustalono  istotne dla przemysłu limity dla pyłu, amoniaku, dwutlenku siarki, tlenków azotu, związków organicznych i kwasów fluorowodorowych oraz  wielu innych zanieczyszczeń.

Od tego czasu odkryto nowe cząsteczki i dostępnych jest więcej informacji na temat wpływu znanych już zanieczyszczeń na środowisko i zdrowie.

Mimo że ogólny limit emisji LZO wynoszący 50 mg/m³ i 0,50 kg/h pozostanie niezmieniony w TA Luft 2021, zostaną wprowadzone bardziej rygorystyczne limity dla cząsteczek rakotwórczych, wysoce toksycznych i zanieczyszczeń stałych.

Następujące związki należą do tych, które będą podlegały bardziej rygorystycznym przepisom:

  • Benzen: 0,5mg/m³ zamiast 1 mg/m³.
  • Trichloroeten: jest on obecnieuznawany jako związek rakotwórczy, więc limit emisji został zmniejszony z 20 mg/m³ do 1 mg/m³. Bardziej rygorystyczne limity obowiązują również dla bromopropanu i aldehydu octowego ze względu na podobne zagrożenia dla zdrowia.
  • Cząsteczki działające szkodliwie na rozrodczość mają obecnie limit 1 mg/m³. Wcześniej nie było dla nich określonego limitu.
  • Formaldehyd ma obecnie wartość graniczną 5 mg/m³. W TA Luft 2002 nie było to wyraźnie wspomniane.
  • Rtęć: wartość graniczna została obniżona pięciokrotnie i wynosi obecnie zaledwie 0,01 mg/m³.

Należy zauważyć, że pozwolenia środowiskowe dla konkretnych firm mogą odbiegać od tych wartości, według uznania władz lokalnych.

 

Systemy filtracyjne DESOTEC

Przedsiębiorstwa działające w Niemczech mogą uznać, że ich dotychczasowy system oczyszczania powietrza nie jest już wystarczający w świetle przepisów TA Luft 2021.

DESOTEC współpracuje z wieloma klientami w celu dostosowania ich emisji do przepisów ochrony środowiska. Jeżeli zmiany w TA Luft dotyczą również Państwa firmy, chętnie przedyskutujemy z Państwem możliwe rozwiązania filtracyjne, które pozwolą spełnić nowe wymagania.

Nasze mobilne filtry z węglem aktywnym są stosowane między innymi w sektorach biogazu i biometanu, produkcji chemicznej, przemyśle rozdrabniającym i gospodarce odpadami. Dla wielu zastosowań są one uważane za najlepszą dostępną technologię.

Są one skuteczne w zwalczaniu uciążliwości zapachowych, zmniejszając liczbę skarg osób pracujących lub mieszkających w pobliżu terenów przemysłowych.

Aby dowiedzieć się, w jaki sposób nasze filtry mogą pomóc Twojej firmie w spełnieniu zobowiązań wynikających z TA Luft 2021, skontaktuj się z DESOTEC już dziś.