Usuwanie 1,2-DCE ze zbiornika buforowego w rafinerii

DESOTEC współpracuje z partnerami w całej Europie nad projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań problemów związanych z zanieczyszczeniami w wielu różnych sektorach.

W tym konkretnym przypadku, dotyczącym zanieczyszczenia 1,2-DCE,  nasza wiedza w zakresie zarządzania odpadami i logistyki była tak samo ważna jak nasza technologia filtracji na węglu aktywnym.
 

Problem

W największej rafinerii w południowej Francji znajdował się zbiornik ścieków, który w miesiącach jesienno-zimowych wypełniał się wodą deszczową. Woda ta zawierała 1,2-dichloroetan (1,2-DCE), trwałe zanieczyszczenie organiczne (TZO), który zagraża środowisku i nie ulega biodegradacji. Obecne były również inne związki organiczne i pozostałości olejowe.

Stężenia 1,2-DCE zmieniały się w zależności od kilku czynników, w tym ilości opadów. 1,2-DCE jest bardzo lotny i szybko przechodzi do fazy gazowej. Dodatkowo ma bardzo niską temperaturę zapłonu, co oznacza, że ​​istnieją aspekty bezpieczeństwa, które należy wziąć pod uwagę podczas recyklingu zużytego węgla aktywnego. Niemniej jednak węgiel aktywny jest najlepszą technologią usuwania tego związku.

Firmie zajmującej się czyszczeniem przemysłowym zlecono oczyszczenie zgromadzonej wody deszczowej. DESOTEC od dawna współpracuje z tą firmą, dlatego zostaliśmy wybrani  jako dostawca filtrów z węglem aktywnym do tego projektu.

Rozwiązanie

Nasz klient zaprojektował dwuetapowy proces oczyszczania, który miałby działać  od listopada do stycznia.

Pierwszym etapem jest odparowanie większości zanieczyszczeń z wody do powietrza. Zanieczyszczone powietrze trafia do filtra AIRCON HC. Węgiel aktywny jest w stanie przyjąć więcej zanieczyszczeń z formy gazowej niż z ciekłej, więc proces ten zmniejsza zużycie węgla.

Po etapie odparowania woda z kolumny desorbującej nadal zawiera śladowe stężenia zanieczyszczeń. Dlatego jest przepuszczana przez filtr MOBICON w celu doczyszczenia.

Początkowo zamontowaliśmy tylko dwa filtry. Okazało się jednak, że stężenia 1,2-DCE były wyższe niż pierwotnie oczekiwano.

Ponieważ częste wymiany filtrów mogą być kłopotliwe dla klienta, firma DESOTEC zainstalowała w trybie pilnym dodatkowy AIRCON HC i dodatkowy filtr MOBICON. Udało nam się to zrobić w ciągu zaledwie kilku dni, bez żadnych zakłóceń dla pracy zakładu.

Zajmowaliśmy się również całą logistyką i gospodarką odpadami, w tym dokumentacją m.in. do transportu odpadów.

Wyniki

System działał zimą 2019-2020, ku zadowoleniu zarówno naszego klienta, jak i jego klienta końcowego, który ma bardzo surowe standardy w zakresie ochrony środowiska.

Firma DESOTEC została ponownie zakontraktowana na sezon 2020-21 i zainstalowała filtry pod koniec września i była gotowa do pracy, gdy tylko zaczęły się deszcze, czyli  w listopadzie.

Wprowadziliśmy również system kontrolny, który obejmuje cotygodniowe analizowanie węgla aktywnego w celu monitorowania stężenia 1,2-DCE. Celem jest zainicjowanie wymiany filtra, gdy tylko zbliżymy się do granic możliwości reaktywacji węgla aktywnego w naszych piecach, aby ograniczyć dodatkowe koszty.

Ten przypadek pokazuje efektywną współpracę. Nasz klient, firma zajmująca się oczyszczaniem przemysłowym, jest odpowiedzialna za całościowe zarządzanie projektem, podczas gdy my zapewniamy część procesu: filtry z węglem aktywnym. Współpracujemy razem z powodzeniem w wielu lokalizacjach w całej Europie.

Ten przypadek podkreśla również znaczenie zdolności adaptacyjnych. DESOTEC ma doświadczenie, aby szybko reagować na zmieniające się okoliczności, wprowadzając opłacalne rozwiązania, aby uniknąć potencjalnego ryzyka. Czasami częstsza wymiana filtrów może okazać się tańsza niż płacenie za dodatkowe środki bezpieczeństwa. DESOTEC zawsze doradzi klientom najlepszy sposób postępowania.

Wreszcie, nasze doświadczenie w logistyce i gospodarowaniu odpadami było niezbędne dla sprawnego i bezpiecznego działania tego projektu. W naszej belgijskiej centrali dysponujemy wiedzą fachową i środkami bezpieczeństwa niezbędnymi do postępowania z potencjalnie niebezpiecznymi odpadami. Tam zostaną przeanalizowane próbki węgla aktywnego, aby można było podjąć odpowiednie środki. Wszystkie cząsteczki, które zostały zaadsorbowane przez węgiel aktywny, są następnie desorbowane w naszych piecach do reaktywacji i całkowicie niszczone, zgodnie z przepisami krajowymi i europejskimi, w spalarni i instalacji neutralizacji. Cała instalacja i jej emisje są na bieżąco monitorowane online, co gwarantuje, że z komina wydostaje się tylko nieszkodliwa para wodna.

Skontaktuj się z DESOTEC już dziś

Zawsze chętnie porozmawiamy o tym, jak nasze rozwiązania mogą działać w Twojej witrynie. Skontaktuj się z naszym zespołem inżynierów już dziś.

 

 

W centrach serwisowych firmy DESOTEC cały zużyty węgiel jest badany, dobrać sposób jego zagospodarowania. Zużyty węgiel spełniający kryteria DESOTEC,  można reaktywować.

Wszystkie cząsteczki, które zostały zaadsorbowane na węglu aktywnym u klienta, są desorbowane w piecach reaktywacyjnych DESOTEC. Zanieczyszczenia te są następnie całkowicie niszczone w instalacji spalania i neutralizacji zgodnie z przepisami krajowymi i unijnymi. Cała instalacja i jej emisje podlegają ciągłemu monitoringowi online, co gwarantuje, że przez kominy wydostaje się tylko nieszkodliwa para wodna.

W przypadku, gdy węgiel nasycony nie spełnia naszych kryteriów do reaktywacji, kierowany jest do utylizacji przez specjalistyczną firmę zewnętrzną.