Usuwanie AOX ze ścieków w przemyśle farmaceutycznym

Filtracja na węglu aktywnym jest szeroko stosowaną technologią w przypadku zanieczyszczonych ścieków z przemysłu farmaceutycznego.

Jednak, podobnie jak we wszystkich zastosowaniach, kluczowe jest prawidłowe zaprojektowanie systemu filtracji, aby optymalnie wykorzystać możliwości jakie oferuje węgiel aktywny.

Problem

Duża międzynarodowa firma farmaceutyczna produkuje w swoim zakładzie w Katalonii szczepionki i leki na choroby serca i cukrzycę.

W wyniku procesu przemysłowego powstają ścieki, które zazwyczaj zawierają adsorbowane halogenki organiczne (AOX), w tym trichlorometan (chloroform), chlorofenole i chlorobenzen. Oznaczono również związki bromowane i związki organiczne zawierające jod.

Chociaż stężenia w ściekach są bardzo niskie i wahają się od 2 mg do 6 mg / l, to prawo w tej dziedzinie jest surowe, ze względu na potencjalne szkody, jakie te związki mogą powodować dla zdrowia ludzkiego i środowiska.

Celem firmy było całkowite usunięcie zanieczyszczeń, więc zainstalowała dwuetapowy proces oczyszczania: system biofiltracji do rozkładu składników organicznych, a następnie węgiel aktywny do usuwania AOX.

Biofiltracja działała dobrze. Jednak zainstalowane filtry z węglem aktywnym były nieefektywne. Klient podjął próbę przekształcenia dwóch istniejących osadników na filtry, napełniając je łącznie 800 kg węgla aktywnego.

Okazało się, że węgiel aktywny szybko się nasycał i trzeba go wymieniać co trzy tygodnie.

Wymiana filtrów wymaga wstrzymania produkcji, co spowodowało, że system był drogi, niepraktyczny i trudny w obsłudze. Oznaczało to również, że klient musiał często szukać dróg utylizacji dużych ilości zużytego węgla.

Rozwiązanie

Klient zobaczył filtr DESOTEC w zakładzie innej firmy i poprosił wykonawcę oczyszczalni o rozpoznanie sprawy. Wykonawca skontaktował się z DESOTEC, po czym przedstawił nas bezpośrednio klientowi.

Ponieważ wcześniej już zostało potwierdzone , że węgiel aktywny skutecznie usuwa zanieczyszczenia z tego procesu, nie musieliśmy przeprowadzać badań laboratoryjnych, a mogliśmy się skupić na optymalizacji procesu, ponieważ problem polegał na konstrukcji samego filtra.

Ze względu na bardzo niskie natężenie przepływu, wynoszące 4 m3 / h, początkowo zaproponowaliśmy wymianę filtrów klienta na jeden z naszych mniejszych modeli, jednak klient chciał uniknąć częstej wymiany filtrów, więc zamiast tego wybrał większy model MOBICON, który wymagałby wymiany tylko raz w roku.

Dostarczyliśmy filtr, a klient zainstalował go jako drugi stopień po istniejącym oczyszczaniu biologicznym.

 

Wyniki

 

Firma dopiero niedawno zaczęła korzystać z filtra DESOTEC, ale jak na razie wszystko działa bezproblemowo. Po uruchomieniu filtra stężenia AOX mieszczą się poniżej granicy wykrywalności.

Nasze systemy filtracyjne są starannie zaprojektowane pod kątem maksymalnej wydajności. Dzięki posiadaniu różnych modeli filtrów i typów węgli aktywnych jesteśmy w stanie oczyścić ścieki z różnych zastosowań, niezależnie od wielkości przepływu i stężeń. Duże doświadczenie naszych inżynierów w projektowaniu filtrów pozwala nam optymalizować systemy oczyszczania zainstalowane przez mniej doświadczone firmy.

Mobilność naszych filtrów sprawia, że są one łatwe w montażu, regulacji i demontażu. Filtry wymieniane są przez pracowników firmy DESOTEC i transportowane są do naszych centrów serwisowych. Zużyty węgiel aktywny z zakładu trafia do naszych instalacji w Belgii, gdzie jest reaktywowany, a zgromadzone na nim zanieczyszczenia niszczone.

Nie angażuje to klienta, który zamiast tego może skupić się na swoim własnym obszarze specjalizacji: wytwarzaniu ratujących życie szczepionek i leków.

 

Skontaktuj się z DESOTEC już dziś

Mobilne systemy filtracyjne DESOTEC to elastyczne i efektywne rozwiązanie dla szerokiej gamy zastosowań.

Opracowaliśmy szereg filtrów dostosowanych do różnych natężeń przepływu i stężeń zanieczyszczeń. Nasi inżynierowie są ekspertami w znajdowaniu i optymalizowaniu modelu odpowiedniego do wymagań klientów.

Aby omówić potrzeby Twojej firmy w zakresie oczyszczania ścieków, skontaktuj się z inżynierami DESOTEC już dziś.

 

Każdy zużyty węgiel aktywny trafiający do firmy DESOTEC jest badany w celu doboru właściwych procedur dotyczących wydobycia i zagospodarowania zużytego węgla aktywnego znajdującego się w  filtrach. Wszystkie cząsteczki, które zostały zaadsorbowane na węglu aktywnym podczas pobytu filtrów na terenie klienta, ulegają desorpcji w piecach reaktywacyjnych firmy DESOTEC.

W kolejnym etapie zanieczyszczenia są całkowicie niszczone poprzez spalanie i neutralizacje aby zapewnić zgodność z przepisami krajowymi i unijnymi. Cała instalacja jak i wszystkie punkty emisji są objęte ciągłym monitoringiem, dzięki czemu zagwarantowane jest, że jedynie niegroźna para wodna emitowana jest przez komin.