Usuwanie ChZT ze ścieków w przemyśle stalowym

Steel production in a factory

W Desotec, jesteśmy dumni z naszego podejścia do rozwiązywania problemów i możliwości adaptacji naszych mobilnych rozwiązań filtracyjnych. Układ filtracji ścieków trzeciorzędowych, który zainstalowaliśmy w hiszpańskiej hucie stali wygląda zupełnie inaczej niż pierwotnie zakładaliśmy! To dlatego, że musieliśmy go dostosować, aby poradzić sobie z nieprzewidzianymi problemami z inną technologią.

Wykorzystując naszą wiedzę i doświadczenie, możemy sprostać nieoczekiwanym wyzwaniom i uruchomić systemy filtracji, które spełniają swoją rolę. Dzięki temu nasi klienci spełniają wymagania dotyczące jakości ścieków, chroniąc swoją działalność i środowisko naturalne.

Problem

Fabryka stali w Hiszpanii posiada zakładową oczyszczalnię ścieków (OŚ).  Kiedy limity zrzutu dla chemicznego zapotrzebowania tlenu (ChZT) zostały obniżone do 220 mg/litr, oczyszczalnia przestała być wystarczająca. Jednocześnie zmiany w produkcji oznaczały, że poziom ChZT w ściekach oczyszczonych wzrósł do około 300 mg/l. Jest to około 40% więcej niż dopuszczały zaostrzone przepisy. Przepływ wynosił 70 m3/h, a produkcja w zakładzie odbywa się 24/7.

Firma prowadziła już rozmowy z Desotec na temat innego problemu. Teraz zwróciła się do nas z prośbą o zainstalowanie filtrów jako etapu doczyszczającego za oczyszczalnią ścieków, aby spełnić nowe zaostrzone wymagania.

Rozwiązanie

Rozpoczęliśmy od analizy próbki wody, która wykazała, że najlepszym typem węgla aktywnego będzie nasz produkt Organosorb®10-AA. ChZT w próbce wynosiło 246 mg/ l - nieco mniej niż maksimum podane przez klienta. Ze względu na duży przepływ i produkcję 24/7, wiedzieliśmy, że zużycie węgla aktywnego będzie wysokie.

Zaproponowaliśmy zainstalowanie filtra piaskowego pomiędzy oczyszczalnią ścieków,  a filtrem Mobicon firmy Desotec, aby usunąć zawiesiny w wodzie i przedłużyć czas pracy filtra. Nasze testy sugerowały, że po nasyceniu, węgiel ten nadawałby się do reaktywacji - co czyni rozwiązanie bardziej przyjaznym dla środowiska.

Po zainstalowaniu systemu odkryliśmy, że poziom zawiesin był znacznie wyższy niż pierwotnie zakładano. Na tym etapie nasza elastyczność naprawdę się opłaciła - szybko dostosowaliśmy rozwiązanie poprzez dodanie drugiego filtra piaskowego, co oznaczało, że łatwo można przełączać się pomiędzy nimi.  Przepływ został  zmniejszony do 0-40 m³/h, a ścieki są oczyszczane w partiach, a nie w sposób ciągły.

Wyniki

Poziomy ChZT mieszczą się teraz w dozwolonych granicach. Instalacja, która rozpoczęła się jako test pilotażowy, jest obecnie wykorzystywana do oczyszczania całego strumienia ścieków. Nieoczekiwanym, lecz mile widzianym efektem ubocznym jest to, że system ten zmniejsza również poziom fluoru w oczyszczonych ściekach, dla którego rozwiązania szukał oddzielny zespół w firmie.

Związki fluorowane  pochodzą ze składników nieorganicznych i nie są substancjami per- i polifluoroalkilowymi (PFAS), które wymagałyby innego systemu oczyszczania. System może zostać jeszcze udoskonalony w celu dalszego obniżenia poziomu fluoru. Projekt jest mniejszy niż przewidywano, a zużycie węgla jest niższe niż zakładano. W ciągu 16 miesięcy filtry Mobicon zostały wymienione dwa razy. Wymiana odbywa się w prosty proces, który nie powoduje zakłóceń w pracy zakładu.

Bezpieczne i przyjazne środowisku postępowanie z odpadami jest integralną częścią kompleksowego rozwiązania Desotec. Transportujemy nasycony węgiel w zamkniętych jednostkach filtracyjnych z zakładów klientów i zabieramy go do naszych centrów serwisowych. Zaadsorbowane na węglu aktywnym zanieczyszczenia są niszczone w naszych piecach, a węgiel reaktywowany, co obniża koszty i zwiększa zrównoważony rozwój.

Jak Desotec może Państwu pomóc?

Jeśli chcesz dowiedzieć się jak mobilne i przyjazne środowisku  rozwiązania Desotec w zakresie filtracji na węglu aktywnym mogą  rozwiązać Twoje problemy z zanieczyszczeniami, zadzwoń do naszego zespołu inżynierów już dziś.