USUWANIE H₂S I LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH Z BIOGAZU

W całej Europie władze i przedsiębiorstwa coraz częściej dostrzegają potencjał odpadów spożywczych jako źródła, z którego można produkować energię odnawialną.

Filtracja na węglu aktywnym jest uznawana za najlepszą dostępną technologię oczyszczania biogazu, dzięki której może on zostać przekształcony w biometan i wtłoczony do krajowych sieci gazowych.

PROBLEM

Firma zajmująca się gospodarką odpadami posiada w południowej Belgii zakład, w którym przetwarza odpady z przemysłu spożywczego. Do produkcji biogazu wykorzystuje technologię fermentacji beztlenowej.

Biogaz miał być wprowadzany do silnika kogeneracyjnego w celu wytwarzania energii odnawialnej. DESOTEC dostarczył mobilny filtr do usuwania siarkowodoru (H₂S) z gazu, aby zapobiec uszkodzeniu silnika.

Niedawno firma zdecydowała się na uzdatnianie biogazu do biometanu (CH₄), który może być wtłaczany bezpośrednio do krajowej sieci gazowej. Pod względem finansowym ma to większy sens.

Wymaga to jednak poddania biogazu dodatkowemu etapowi oczyszczania, aby uniknąć uszkodzenia membran stosowanych w procesie uszlachetniania oraz aby biometan był wystarczająco czysty do wykorzystania w sieci krajowej.

Ponieważ biomasę stanowią odpady spożywcze, zawiera ona wysokie stężenia lotnych związków organicznych (LZO): od 500 do 1 000 mg/m³. Poziomy H₂S wynoszą około 100 do 200 ppm. W przypadku biometanu zarówno poziom H₂S, jak i LZO musi być bardzo niski: poniżej 5 ppm.

Ponieważ firma już wcześniej z powodzeniem współpracowała z DESOTEC, ponownie zwróciła się do nas o wsparcie w realizacji nowych planów.

ROZWIĄZANIE

Wykorzystaliśmy nasze bogate doświadczenie na rynku biogazu i biometanu, aby zaprojektować efektywny system dla tego klienta.

Obecnie dostarczyliśmy trzy filtry AIRCON HC-XL połączone szeregowo, aby obsłużyć przepływ o wielkości 1 000 m3/h. Pierwszy z nich zawiera impregnowany węgiel, który usuwa H₂S. Drugi i trzeci filtr zawierają węgiel nieimpregnowany do oczyszczania lotnych związków organicznych.

Umieszczenie filtrów w szeregu zapewnia, że cele oczyszczania są spełnione: jeśli jeden filtr zostanie nasycony, następny będzie adsorbował zanieczyszczenia do czasu wymiany pierwszego. Optymalizuje to również zużycie węgla aktywnego, czyniąc instalację bardziej ekonomiczną i zrównoważoną.

Po przefiltrowaniu biogaz jest na tyle czysty, że może być przepuszczony przez membrany, które rozdzielają go na dwa strumienie: biometan i dwutlenek węgla. Ten ostatni może być bezpiecznie uwalniany do atmosfery.

WYNIKI

Filtry zostały zainstalowane wiosną 2021 roku i z powodzeniem redukują poziom H₂S i LZO do poziomu poniżej 5 ppmWęgiel aktywny jest uważany za jedyną technologię zdolną do redukcji tych zanieczyszczeń do tak niskich poziomów.

Przewiduje się, że każdy filtr będzie działał przez około rok, zanim będzie wymagał wymiany. Jedną z kluczowych zalet mobilnego, a nie stałego systemu filtrów jest to, że wymiana jest szybka i prosta. Produkcja biometanu w tym zakładzie odbywa się w sposób ciągły, a firma otrzymuje wynagrodzenie za dostarczanie energii do sieci krajowej. Dlatego też długotrwałe przestoje spowodowałyby znaczne straty finansowe dla klienta.

Ponadto, DESOTEC posiada największą mobilną flotę filtrów w Europie, dzięki czemu możemy szybko reagować w przypadku konieczności wymiany filtra.

Zużyte filtry są następnie bezpiecznie transportowane z zakładów klienta i przewożone do naszych centrów serwisowych, gdzie pobierane są próbki zużytego węgla aktywnego i określany jest dalszy scenariusz postępowania z odpadem. Wszystkie cząsteczki, które zostały zaadsorbowane na węglu aktywnym są desorbowane w piecach reaktywacyjnych DESOTEC. Zanieczyszczenia te są następnie niszczone zgodnie z przepisami krajowymi i europejskimi poprzez spalanie i neutralizację. Cała instalacja i jej emisje są stale monitorowane online, co zapewnia, że tylko nieszkodliwa para wodna opuszcza kominy.

SKONTAKTUJ SIĘ Z DESOTEC JUŻ DZIŚ

Aby porozmawiać o tym, jak nasze mobilne filtry z węglem aktywnym mogą pracować w Twoim zakładzie, skontaktuj się z naszym zespołem inżynierów już dziś.

 

 

W centrach serwisowych firmy DESOTEC cały zużyty węgiel jest badany, dobrać sposób jego zagospodarowania. Zużyty węgiel spełniający kryteria DESOTEC,  można reaktywować.

Wszystkie cząsteczki, które zostały zaadsorbowane na węglu aktywnym u klienta, są desorbowane w piecach reaktywacyjnych DESOTEC. Zanieczyszczenia te są następnie całkowicie niszczone w instalacji spalania i neutralizacji zgodnie z przepisami krajowymi i unijnymi. Cała instalacja i jej emisje podlegają ciągłemu monitoringowi online, co gwarantuje, że przez kominy wydostaje się tylko nieszkodliwa para wodna.

W przypadku, gdy węgiel nasycony nie spełnia naszych kryteriów do reaktywacji, kierowany jest do utylizacji przez specjalistyczną firmę zewnętrzną.