Usuwanie lotnych związków organicznych (LZO) w produkcji oraz nakładania farb i powłok

Farby i powłoki na bazie rozpuszczalników są cenione w wielu gałęziach przemysłu ze względu na ich odporność, gładkość i atrakcyjność wizualną. Podczas nakładania emitują   jednak lotne związki organiczne (LZO), które mogą szkodzić środowisku i dlatego podlegają surowym przepisom.

W niektórych przypadkach producenci mogą rozwiązać ten problem poprzez przejście na produkty alternatywne, tj. farby na bazie wody zamiast na bazie rozpuszczalników. Jeśli nie jest to możliwe, muszą oni ograniczyć emisję LZO.

Gama filtrów z węglem aktywnym DESOTEC zapewnia skuteczny, ekonomiczny i elastyczny sposób usuwania LZO w wielu procesach produkcyjnych .

PROBLEM

Zakres zastosowań farb i powłok na bazie rozpuszczalników jest szeroki, co przekłada się na ogromne wyzwanie dla niezliczonych branż przemysłu.

Ze względu na ich odporność na warunki atmosferyczne i słoną wodę, produkty na bazie rozpuszczalników są szeroko stosowane w celu zapobiegania korozji części do urządzeń i maszyn, od samolotów, łodzi i pojazdów do morskich turbin wiatrowych.

Mogą one również tworzyć gładkie powierzchnie: na przykład w celu zmniejszenia tarcia w rurach służących do transportu oleju lub wody.

Niektóre instrumenty muzyczne, takie jak wysokiej klasy pianina, mogą być pokrywane powłoką na bazie rozpuszczalnika, aby chronić materiał i nadać mu wysoki połysk. 

W przemyśle farmaceutycznym powleka się tabletki w celu kontrolowania uwalniania leku lub maskowania jego smaku i zapachu. Plastry przeciwbólowe mogą wykorzystywać rozpuszczalniki w celu związania składników aktywnych z plastrem.

Powłoki na bazie rozpuszczalników odgrywają nawet pewną rolę w przemyśle kosmetycznym, gdzie nadają butelkom kosmetyków i perfum lśniący, atrakcyjny wygląd.

Wszystkie branże podlegają przepisom ograniczającym emisję LZO. Limity różnią się w zależności od gałęzi przemysłu i regionu.   

Oczywiście we wszelkich możliwych przypadkach sensowne jest rozwiązanie problemu u źródła. Jeśli limity zostaną przekroczone tylko nieznacznie, przedsiębiorstwa mogą próbować zmniejszać ilość stosowanych farb lub dostosować systemy wentylacyjne.

Jeśli stężenia są nadal zbyt wysokie, mogą próbować przejść na farby o wysokiej zawartości części stałych. Farby te mają niższą zawartość LZO, w związku z czym ryzyko przekroczenia limitu jest mniejsze.

Jednak dla wielu zastosowań produkty na bazie rozpuszczalników pozostają najlepszą lub jedyną opcją.

ROZWIĄZANIE

W celu redukcji emisji LZO korzysta się z kilku technologii, przy czym dla wielu producentów standardowym wyborem jest utlenianie termiczne. Polega ono na spalaniu emisji w celu przekształcenia LZO na dwutlenek węgla i wodę, które następnie mogą być uwalniane    do atmosfery.

Może to jednak być kosztowne i nieskuteczne  jeśli produkcja jest nieciągła, ponieważ do spalenia emisji potrzebne jest paliwo i energia, w szczególności gdy stężenie LZO jest niskie lub nie zachodzi emisja LZO.

Mobilny system filtracyjny DESOTEC może stanowić bardziej ekonomiczne rozwiązanie, ponieważ powietrze  po prostu przechodzi przez filtry, a węgiel aktywny adsorbuje zanieczyszczenia, jeśli są one obecne.

Filtry z węglem aktywnym są szczególnie przydatne w sytuacjach, gdy produkcja jest nieciągła lub gdy występują duże przepływy przy niskim stężeniu LZO.

Wykwalifikowani inżynierowie firmy DESOTEC mogą zapewnić potencjalnym klientom uczciwą ocenę przydatności węgla aktywnego w poszczególnych scenariuszach. Jeśli w ich ocenie technologie termiczne lub inne technologie będą działać lepiej, poinformują o tym. 

WYNIKI

Jeśli mobilne filtry z węglem aktywnym stanowią właściwą opcję, inżynierowie firmy DESOTEC będą w stanie   i dobrać  odpowiedni model. Właściwie dobrany filtr   obniży  stężenie LZO   poniżej dopuszczalnego poziomu.

Mobilny system filtracji DESOTEC ma jeszcze kilka innych zalet:

W przeciwieństwie do  dopalaczy termicznych lub biofiltrów filtry DESOTEC są elastycznym systemem typu „plug-and-play”. DESOTEC wynajmuje swoje urządzenia, dlatego klienci nie muszą dokonywać dużych inwestycji  : jeśli  produkcja spadnie, filtr może zostać zwrócony. Jeśli   produkcja wzrasta, modułowy system DESOTEC umożliwia prostą wymianę filtra na większy lub zainstalowanie dodatkowych urządzeń szeregowo lub równolegle.

Nawet jeśli jako podstawową metodę usuwania lotnych związków organicznych stosuje się dopalacze termiczne lub biofiltry, filtry DESOTEC mogą stanowić rozwiązanie awaryjne.

Filtry DESOTEC są  łatwe w obsłudze.    Po pomiarach LZO wiadomo, kiedy konieczna jest wymiana filtra. Następnie personel firmy DESOTEC organizuje transport zużytego filtra węglowego do zakładu DESOTEC w celujprzeprowadzenia jego konserwacji i reaktywacji węgla aktywnego

Systemy DESOTEC są również bezpieczne. Firma DESOTEC opracowała INERTI-BOX, czyli układ wykrywania CO i inertyzacji, w ramach którego wykrywa się i gasi zapłon złoża węglowego, zanim stanie się on zagrożeniem.

Które rozwiązanie jest odpowiednie dla Ciebie?

W procesach produkcyjnych, w przypadku których niemożliwe jest ograniczenie emisji LZO u źródła, mobilne filtry DESOTEC z węglem aktywnym stanowią skuteczny, ekonomiczny i elastyczny sposób na przestrzeganie przepisów dotyczących LZO i zapobieganie zanieczyszczeniu powietrza. 

Aby dowiedzieć się, jak DESOTEC może ograniczyć emisję lotnych związków organicznych w Państwa zakładzie, prosimy o kontakt już dziś.

 

Każdy zużyty węgiel aktywny trafiający do firmy DESOTEC jest badany w celu doboru właściwych procedur dotyczących wydobycia i zagospodarowania zużytego węgla aktywnego znajdującego się w  filtrach. Wszystkie cząsteczki, które zostały zaadsorbowane na węglu aktywnym podczas pobytu filtrów na terenie klienta, ulegają desorpcji w piecach reaktywacyjnych firmy DESOTEC.

W kolejnym etapie zanieczyszczenia są całkowicie niszczone poprzez spalanie i neutralizacje aby zapewnić zgodność z przepisami krajowymi i unijnymi. Cała instalacja jak i wszystkie punkty emisji są objęte ciągłym monitoringiem, dzięki czemu zagwarantowane jest, że jedynie niegroźna para wodna emitowana jest przez komin.