Usuwanie LZO i zapachów z produkcji pokryć bitumicznych

Bitum jest szeroko stosowany jako materiał na pokrycia dachowe, zwłaszcza na dachy płaskie. Produkowany  z ropy naftowej jest ceniony ze względu na swoje właściwości uszczelniające i odporność na warunki atmosferyczne.

Podgrzanie bitum do postaci ciekłej podczas procesu produkcyjnego powoduje wydzielanie lotnych związków organicznych (LZO), takich jak węglowodory, które mogą powodować nieprzyjemny zapach dla osób mieszkających w pobliżu.

Problem

Duża firma produkuje bitumiczne pokrycia dachowe w swoim zakładzie w Niemczech. Posiada pozwolenie na emisję LZO do stężenia 20 mgC / m³ do powietrza.

W procesie produkcyjnym bitum jest podgrzewany do 160-200˚C, a następnie wylewany na arkusze. Okapy odciągowe zasysają powietrze zawierające opary bitumiczne i kierują je do oczyszczania.

Firma zainstalowała płuczkę wodną, aby oczyścić powietrze, jednak większość węglowodorów obecna w bitumie nie jest rozpuszczalna w wodzie i próby ułatwienia ich usuwania poprzez dodanie różnych związków chemicznych zakończyły się tylko częściowo sukcesem.

Firma znalazła DESOTEC na niemieckich targach technologii środowiskowych IFAT i zapytała nas, czy nasza technologia może okazać się skuteczna w ich sytuacji. Po rozmowach umówiliśmy się na test pilotażowy.

Rozwiązanie

Zainstalowaliśmy mały filtr AIRCON 200 na strumieniu powietrza 100 m3 / h. Całkowite natężenie przepływu z hali produkcyjnej wynosi od 20 000 do 40 000 m3 / h. Po potwierdzeniu skuteczności oczyszczania powietrza zostanie zainstalowany większy filtr dopasowany do przepływu powietrza z hali produkcyjnej.

Zaproponowaliśmy dwa etapy kontroli skuteczności działania filtra. Pierwszy organoleptyczny, czyli poprzez prosta kontrola zapachu oczyszczonego powietrza na wylocie. Po drugie, za pomocą już posiadanego przez klienta detektora płomieniowo-jonizacyjnego (FID).

Zgodnie z oczekiwaniami na początku projektu pilotażowego odkryliśmy, że świeży węgiel aktywny
w naszych filtrach zaadsorbował wszystkie związki. Gdy złoża filtracyjne stały się bardziej nasycone, zaczęliśmy stopniowo wykrywać niskie stężenia węglowodorów w oczyszczonym powietrzu.

Na tej podstawie mogliśmy ustalić, jak długo będzie działał każdy filtr.  Po zakończeniu testu pilotażowego, przebadaliśmy zużyty węgiel aktywny, aby przekonać się, ile zanieczyszczeń pochłonął. Obliczyliśmy, że nasz największy standardowy filtr AIRCON V-XL byłby odpowiednim rozwiązaniem długoterminowym.

Jednak klient chciał mieć pewność, że nie będzie istniało ryzyko niespodziewanego przebicia zanieczyszczeń, więc  zaproponowaliśmy umieszczenie drugiego filtra. Takie rozwiązanie ma dodatkową zaletę,  a mianowicie umożliwia całkowite wykorzystanie węgla w pierwszym filtrze,  obniżając zużycie węgla i koszty eksploatacji.

Podczas opracowywania projektu klient zdecydował o włączeniu do konfiguracji kolejnego strumienia emisji. Ostateczny projekt dotyczył zatem dwóch filtrów AIRCON V-XL połączonych szeregowo.

Fabryka zmienia poziom produkcji, w zależności od zapotrzebowania, zwiększając godziny pracy wiosną i latem, zmniejszając je jesienią i całkowicie zamykając na pewien okres zimą. Filtry z węglem aktywnym są idealne dla nieciągłej  produkcji, ponieważ można je wyłączyć bez ponoszenia dodatkowych kosztów do czasu ponownego uruchomienia produkcji.

Wyniki

Pełnowymiarowa konfiguracja rozpoczęła się wczesną wiosną 2020 r. Jak dotąd nie było zapachu po obróbce ani śladu przełomu węglowego, co dowodzi, że system działa skutecznie.

Jest to duży projekt, a etapy pilotażowe, planowania, projektowania i inżynierii trwały łącznie trzy lata. Nasz zakres dostaw obejmował również kanały, wentylatory i system sterowania elektrycznego - konfiguracja, która w innym przypadku wymagałaby instalacji pięciu lub sześciu firm. W przypadku mniejszych projektów nasze filtry mobilne typu plug-and-play można zamontować w ciągu zaledwie kilku tygodni.

Lokalny zespół konserwacyjny zakładu jest zadowolony, że wymianą filtrów zajmują się technicy DESOTEC, a system z dwoma filtrami oznacza, że ​​produkcja nie musi być przerywana podczas tej operacji.

Skontaktuj się z DESOTEC już dziś

Rozwiązania firmy DESOTEC w zakresie filtracji z węglem aktywnym są skutecznym sposobem oczyszczania emisji, zarówno w zastosowaniach na małą, jak i na dużą skalę.

Aby dowiedzieć się, jak nasze rozwiązania mogą pomóc w Twojej fabryce , skontaktuj się z naszym zespołem inżynierów już dziś.

.

Każdy zużyty węgiel aktywny trafiający do firmy DESOTEC jest badany w celu doboru właściwych procedur dotyczących wydobycia i zagospodarowania zużytego węgla aktywnego znajdującego się w  filtrach. Wszystkie cząsteczki, które zostały zaadsorbowane na węglu aktywnym podczas pobytu filtrów na terenie klienta, ulegają desorpcji w piecach reaktywacyjnych firmy DESOTEC.

W kolejnym etapie zanieczyszczenia są całkowicie niszczone poprzez spalanie i neutralizacje aby zapewnić zgodność z przepisami krajowymi i unijnymi. Cała instalacja jak i wszystkie punkty emisji są objęte ciągłym monitoringiem, dzięki czemu zagwarantowane jest, że jedynie niegroźna para wodna emitowana jest przez komin.