Usuwanie LZO w przemyśle gumowym

Firmy w całej Europie w coraz większym stopniu stawiają zasady zrównoważonego rozwoju w centrum swoich modeli biznesowych i poszukują nowych sposobów ograniczenia wpływu na środowisko.

Efektywność kosztowa jest bardzo ważna, ponieważ firmy, niechętnie przeznaczają duże środki na  inwestycje, w celu rozwiązania tymczasowych problemów.

Mobilne filtry z węglem aktywnym firmy DESOTEC można przetestować i szybko zainstalować, zapewniając firmom proste rozwiązania problemów związanych z zanieczyszczeniem powietrza i ścieków.
 

Problem

Firma we Francji produkuje wyroby gumowe. Podczas procesu wulkanizacji wykorzystywane są rozpuszczalniki organiczne, których stosowanie powoduje emisję potencjalnie szkodliwych lotnych związków organicznych (LZO).

W wyniku zwiększonego zapotrzebowania w 2020 roku zwiększeniu uległa produkcja, a tym samym emisja LZO. Firma została zobowiązana do ograniczenia emisji do 2022 roku i nakazano przedstawienie organom ochrony środowiska planu działań do początku 2021 r.

Firma jest głęboko zaangażowana w swoją strategię środowiskową i chętnie jej przestrzega. Współpracowała z firmą konsultingową, która doradziła, że ​​najlepszym długoterminowym rozwiązaniem byłby regeneracyjny dopalacz termiczny (RTO) z nakładem inwestycyjnym w wysokości około dwóch milionów euro.

W najbliższych latach planuje się jednak generalny remont fabryki, dlatego firma była niechętna do przeznaczenia dużych funduszy na dopalacz, zwłaszcza, że ​​jednocześnie szuka również alternatywy dla rozpuszczalnika, co znacząco mogłoby zmienić koncepcję oczyszczania powietrza.

Firma doradcza przedstawiła propozycję filtracji za pomocą węgla aktywnego, więc klient skontaktował się z DESOTEC w celu znalezienia tymczasowego, elastycznego rozwiązania przy minimalnych nakładach inwestycyjnych.

 

Rozwiązanie

W zakładzie występuje kilka punktów emisji do powietrza, odpowiadających różnym etapom procesu produkcyjnego, takim jak klejenie, suszenie i lakierowanie.
Większość z punktów emisji jest już wyposażona w systemy wyciągowe, ale dla niektórych konieczne jest ich zainstalowanie.

Firma zaproponowała aby na samym początku skupić się na miejscach gdzie już są zainstalowane systemy wentylacyjne, aby sprawdzić skuteczność oczyszczania na węglu aktywnym przed zainwestowaniem w nową instalację.

Pierwsza faza wymagałaby przepływu 12 000 m³ / h przy stężeniu LZO 300 mg / m³, przez osiem godzin dziennie.

W następnym etapie natężenie przepływu wynosiłoby 2-16 000 m³ / h, w zależności od tego, która część instalacji była w eksploatacji.

Dlatego rozwiązanie filtracyjne musiałoby być przystosowane do różnych natężeń przepływu, co zawsze stanowi wyzwanie.

Firma DESOTEC zgodziła się przeprowadzić pilotaż na miejscu przy użyciu platformy AIRCON 2000 - kompletnej jednostki testowej, która obejmuje wentylator, rurociągi i filtr i zapewnia przepływ 2 000 m3 / h.

Po kilku tygodniach testów zaproponowaliśmy zainstalowanie dwóch jednostek AIRCON V-XL ustawionych szeregowo w celu oczyszczania  wszystkich strumieni powietrza.

Ponieważ LZO są łatwopalne, zaproponowaliśmy również zainstalowanie „INERTI-BOX”: rozwiązania, które sami opracowaliśmy. Zawiera ono detektor tlenku węgla, który sprawdza, czy w złożu filtra powstają punkty zapalne. Jeśli tak, zawory filtrów są zamykane, a filtr wypełniany jest azotem, aby zapobiec pożarowi.

Wyniki

To duży projekt i testy będą kontynuowane jeszcze przez kilka tygodni. Jednak węgiel aktywny już teraz okazał się bardzo skuteczny w wychwytywaniu LZO.

Klient przygotowuje teraz swój plan działania dla urzędu ds. Ochrony środowiska, a DESOTEC jest gotowy dostarczyć i zainstalować filtry, gdy tylko otrzyma zamówienie.

Ten przypadek pokazuje możliwości instalacji pilotażowych firmy DESOTEC, co jest szczególnie ważne w przypadku dużych projektów.

Klient był pod wrażeniem elastyczności naszego rozwiązania, które można dostosować do szerokiego zakresu przepływów. Docenia również niskie nakłady inwestycyjne, biorąc pod uwagę, że ma to być tylko tymczasowe rozwiązanie.

Klient docenia również możliwość reaktywacji zużytego węgla, co jest zgodne z jego własnymi zasadami zrównoważonego rozwoju. Bezpiecznie transportujemy zamknięte jednostki filtrujące do naszego zakładu w Belgii, gdzie testujemy próbki w celu określenia sposobu przechowywania i obróbki węgla. Wszystkie cząsteczki, które zostały zaadsorbowane na filtrach, są desorbowane w naszych piecach do reaktywacji, a następnie niszczone w procesie spalania i neutralizacji zgodnie z przepisami krajowymi i unijnymi. Cała instalacja i jej emisje są stale monitorowane online, co gwarantuje, że z kominów wydostaje się tylko nieszkodliwa para wodna.

 

Skontaktuj się z DESOTEC już dziś

Aby omówić, w jaki sposób filtry mobilne z węglem aktywnym firmy DESOTEC mogą pomóc w rozwiązaniu problemów związanych z zanieczyszczeniem w Twoim zakładzie, skontaktuj się już dziś z naszym zespołem ekspertów.

 

 

W centrach serwisowych firmy DESOTEC cały zużyty węgiel jest badany, dobrać sposób jego zagospodarowania. Zużyty węgiel spełniający kryteria DESOTEC,  można reaktywować.

Wszystkie cząsteczki, które zostały zaadsorbowane na węglu aktywnym u klienta, są desorbowane w piecach reaktywacyjnych DESOTEC. Zanieczyszczenia te są następnie całkowicie niszczone w instalacji spalania i neutralizacji zgodnie z przepisami krajowymi i unijnymi. Cała instalacja i jej emisje podlegają ciągłemu monitoringowi online, co gwarantuje, że przez kominy wydostaje się tylko nieszkodliwa para wodna.

W przypadku, gdy węgiel nasycony nie spełnia naszych kryteriów do reaktywacji, kierowany jest do utylizacji przez specjalistyczną firmę zewnętrzną.