Usuwanie LZO z biogazu w celu uszlachetnienia do biometanu

Dla wielu Europejczyków punkty zbiórki odpadów organicznych stały się normą. Zbierane są nawet choinki świąteczne, które umieszcza się w komorach fermentacji beztlenowej i można je wykorzystać jako źródło materiału do produkcji biogazu.

Biogaz, który można uszlachetnić do cennego biometanu zawiera nie tylko metan, lecz także CO2 i zanieczyszczenia znane jako lotne związki organiczne (LZO), takie jak terpeny i siloksany. Mogą one powodować uszkodzenia silników biogazowych lub innych  technologii oczyszczania.

Jedna z cząsteczek terpenów, α-pinen, wytwarza piękny zapach świątecznej choinki, który rozchodzi się po domu w grudniu. Inne terpeny generują mniej przyjemne zapachy, które mogą nie tylko uszkodzić sprzęt taki jak membrany, lecz także spowodować silny nieprzyjemny zapach.

Filtry z węglem aktywnym DESOTEC mogą usuwać lotne związki organiczne na różnych etapach procesu uszlachetniania biogazu w zależności od stosowanej technologii biometanu.

Dwie powszechnie stosowane metody produkcji biometanu to: wysokociśnieniowe płuczki wodne i płuczki aminowe. W obydwu przypadkach filtry DESOTEC mogą wychwytywać lotne związki organiczne przed lub po procesie płukania, aby nie dopuścić do uszkodzenia sprzętu.

Trzecią metodą jest technologia membranowa. Polega ona na tłoczeniu surowego biogazu przez membrany pod bardzo wysokim ciśnieniem, aby oddzielić cenny metan od CO2 i innych składników.

Jednak lotne związki organiczne znajdujące się w surowym biogazie nie tylko powodują zanieczyszczenie środowiska i nieprzyjemny zapach, lecz także zatykają membrany.

Zmniejsza to wydajność membrany i w efekcie nie ma możliwości uzyskania wymaganej jakości biogazu. Powoduje to zmniejszenie wydajności zakładu.

Ponadto zablokowane membrany z czasem ulegają uszkodzeniu, a ich naprawa jest kosztowna.

Filtry DESOTEC są bardzo skuteczne w oczyszczaniu lotnych związków organicznych z surowego biogazu przed procesem oddzielania na membranach, dzięki czemu jest on wydajniejszy, tańszy i bardziej ekologiczny.

Problem

Dwie firmy z północnych Włoch, które przetwarzają odpady organiczne, zastanawiały się nad użyciem technologii membranowej do wytwarzania biometanu potrzebnego do generowania elektryczności i ogrzewania.

Firmy zdawały sobie więc sprawę, że muszą odfiltrować lotne związki organiczne z surowego biogazu przed  membranami.

Rozważały więc użycie filtrów stałych. Jednak ze względu na konieczność zastosowania dużej ilości węgla wymagałoby to wyznaczenia kilku pracowników do ciągłej pracy przy opróżnianiu i ponownym napełnianiu filtrów w zakładzie.

Zamiast tego zaczęto szukać innych rozwiązań.

Firma DESOTEC rozpoczęła współpracę na etapie projektowania po tym, jak została polecona przez dostawcę instalacji membranowej.

Rozwiązanie

Firma DESOTEC zaleciła zamontowanie filtrów serii AIRCON, które są przystosowane do oczyszczania powietrza i gazów.

Było kilka kluczowych powodów, dla których firmy wybrały DESOTEC jako partnera.

Po pierwsze DESOTEC dysponuje niezwykle bogatą wiedzą na temat aktywnego węgla. W związku z tym wyjaśnienie sposobu jego działania, rozmiaru filtra, który należy użyć, i tego, jak zastosować dwa filtry szeregowo, nie stanowiło żadnego problemu. To wszystko było dla klientów nowością.

Po drugie DESOTEC ma regionalne przedstawicielstwo we Włoszech. Zużyte filtry są wymieniane sprawnie i bezproblemowo transportowane z zakładu klientów, dzięki czemu nie muszą oni sami zajmować się węglem. Filtry trafiają do magazynu DESOTEC w pobliżu Mediolanu w celu opróżnienia i ponownego napełnienia.

Inna istotna korzyść to redukowanie przez DESOTEC ogólnego zużycia węgla przez reaktywowanie zużytego węgla, co oznacza dużą  redukcję kosztów.

Co ważne, firma DESOTEC posiada certyfikat uprawniający do utylizacji niebezpiecznych odpadów, a właśnie tak włoskie prawo określa zużyty węgiel z takich zastosowań. Firma zatrudnia pracowników, którzy zajmują się niezbędnymi formalnościami i mają doświadczenie we współpracy z organami regulacyjnymi.

Wyniki

W przypadku obu firm filtry DESOTEC doskonale sprawdzają się w usuwaniu wszystkich lotnych związków organicznych, umożliwiając osiągnięcie wartości poniżej wykrywalnego poziomu.

Za radą DESOTEC dostawca pakietu  membran ustalił limit 10 ppm. Jeżeli klienci zauważą nawet najmniejszą ilość lotnych związków organicznych wydostających się z filtrów węglowych , dzwonią do DESOTEC w celu jego wymiany.

Daje to pewne pole manewru: praca może trwać nadal podczas oczekiwania na wymianę filtra z całą pewnością, że zostają zachowane wymagane poziomy stężeń.

Firma DESOTEC nie tylko dostarcza filtry mobilne, lecz także zapewnia ścisłą współpracę po montażu. Na początku jest to codzienna ocena rezultatów razem z klientem, która następnie odbywa się co tydzień. Dane w czasie rzeczywistym mogą być wykorzystywane do poprawiania wydajności systemu.

Skontaktuj się z firmą DESOTEC już teraz

Aby dowiedzieć się, w jaki sposób rozwiązania mobilnej filtracji DESOTEC mogą pomóc w ograniczeniu ilości lotnych związków organicznych w biogazie do poziomu umożliwiającego uszlachetnienie do cennego biometanu, skontaktuj się z DESOTEC już dziś.

 

Każdy zużyty węgiel aktywny trafiający do firmy DESOTEC jest badany w celu doboru właściwych procedur dotyczących wydobycia i zagospodarowania zużytego węgla aktywnego znajdującego się w  filtrach. Wszystkie cząsteczki, które zostały zaadsorbowane na węglu aktywnym podczas pobytu filtrów na terenie klienta, ulegają desorpcji w piecach reaktywacyjnych firmy DESOTEC.

W kolejnym etapie zanieczyszczenia są całkowicie niszczone poprzez spalanie i neutralizacje aby zapewnić zgodność z przepisami krajowymi i unijnymi. Cała instalacja jak i wszystkie punkty emisji są objęte ciągłym monitoringiem, dzięki czemu zagwarantowane jest, że jedynie niegroźna para wodna emitowana jest przez komin.