Usuwanie MCB z emisji do powietrza podczas konserwacji RTO

Obecnie w Europie wiele międzynarodowych firm produkcyjnych coraz bardziej odpowiedzialnie podchodzi do ochrony środowiska - co obejmuje między innymi monitorowanie emisji zanieczyszczeń do powietrza na każdym etapie procesu produkcyjnego.

PROBLEM

Międzynarodowa firma produkuje w swoim zakładzie w Niemczech diizocyjanian metylenodifenylu (MDI), chemiczny związek używany do produkcji materiałów polimerowych, takich jak poliuretany (PU), które są wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu - od produkcji piankowych siedzeń samochodowych po materace i izolacje.

Do  produkcji używany jest monochlorobenzen jako rozpuszczalnik. Zanim powietrze zostanie wyemitowane do  atmosfery, wymaga  oczyszczenia w celu usunięcia monochlorobenzenu (MCB).

Zanieczyszczenie występuje w stężeniu około 300 mg / Nm3. Ponieważ wiadomo, że MCB jest toksyczny dla zdrowia ludzi i środowiska, prawny limit wynosi zaledwie 20 mg / Nm3.

Zakład wykorzystuje RTO do oczyszczania powietrza. Jednak dopalacz musi być wyłączany na 15 dni co dwa lata w celu przeprowadzenia niezbędnej renowacji.

Aby móc kontynuować produkcję podczas konserwacji dopalacza firma potrzebowała rozwiązania zapasowego.

ROZWIĄZANIE

Wcześniej zakład był w stanie przekierować emisje do innej instalacji  RTO, jednak obiekt ten został usunięty.

Klient skontaktował się bezpośrednio z DESOTEC dzięki wewnętrznej rekomendacji, ponieważ współpracowaliśmy już z innymi oddziałami tej firmy przy projektach dotyczących oczyszczania powietrza i wody w całej Europie.

Dla klienta naszą największą zaletą jest to, że nasza flota jest mobilna, co ułatwia tymczasową instalację naszych filtrów.

Po rozmowach ustaliliśmy, że najbardziej odpowiednim filtrem byłby AIRCON HC-XL - który byłby zdolny do oczyszczania powietrza o przepływie 2500 Nm3 / h. Filtr został dostarczony w ciągu 10 dni.

Wyniki

Filtr działał skutecznie, zmniejszając stężenie MCB w powietrzu poniżej ustawowego limitu.

Instalacja nie musiała być wyłączana podczas prac konserwacyjnych, dzięki czemu filtry DESOTEC są opłacalnym rozwiązaniem.

Nasze filtry są obecnie uważane za długoterminowe rozwiązanie zapasowe dla RTO, szczególnie podczas dwuletnich prac konserwacyjnych.

Klient polecił również nasze rozwiązanie w innym oddziale, gdzie zarząd szukał stałego rozwiązania, aby uniknąć potencjalnych kosztownych przerw w działalności w przypadku nieprzewidzianego wyłączenia ich RTO.

Coraz częściej firmy w Europie postrzegają węgiel aktywny jako realną i często atrakcyjną alternatywę dla termicznej obróbki emisji do powietrza.

Węgiel aktywny lepiej radzi sobie z niskimi stężeniami MCB, umożliwiając producentom ograniczenie szkodliwych emisji. Ponadto, chociaż RTO skutecznie usuwają LZO, takie jak MCB, proces spalania wytwarza dwutlenek węgla (CO₂), który jest oczywiście szkodliwy dla środowiska.

Firmy o dużym śladzie węglowym nie tylko muszą płacić wyższe podatki, ale wiele międzynarodowych korporacji przyjęło zasady społecznej odpowiedzialności biznesu i chce również poprawić swoje wyniki w zakresie ochrony środowiska.

Ponieważ węgiel aktywny można poddać recyklingowi, ma mniejszy ślad CO2, co czyni go ekologiczną alternatywą dla tradycyjnych metod obróbki termicznej.

Skontaktuj się z DESOTEC

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań w zakresie usuwania zanieczyszczeń wiele firm wybiera filtry z węglem aktywnym firmy DESOTEC dzięki ich elastyczności, opłacalności i dbałości o środowisko.

Jako usługa mobilna dostępna na wynajem, systemy filtracyjne DESOTEC są idealne jako tymczasowa alternatywa, długoterminowe wsparcie lub nawet zamiennik dopalaczy (RTO).

Aby dowiedzieć się, w jaki sposób nasze mobilne rozwiązania z węglem aktywnym mogą pomóc Twojej firmie w ograniczeniu jej wpływu na środowisko, zadzwoń już dziś do naszego zespołu inżynierów.

 

Każdy zużyty węgiel aktywny trafiający do firmy DESOTEC jest badany w celu doboru właściwych procedur dotyczących wydobycia i zagospodarowania zużytego węgla aktywnego znajdującego się w  filtrach. Wszystkie cząsteczki, które zostały zaadsorbowane na węglu aktywnym podczas pobytu filtrów na terenie klienta, ulegają desorpcji w piecach reaktywacyjnych firmy DESOTEC.

W kolejnym etapie zanieczyszczenia są całkowicie niszczone poprzez spalanie i neutralizacje aby zapewnić zgodność z przepisami krajowymi i unijnymi. Cała instalacja jak i wszystkie punkty emisji są objęte ciągłym monitoringiem, dzięki czemu zagwarantowane jest, że jedynie niegroźna para wodna emitowana jest przez komin.