Usuwanie węglowodorów ropopochodnych z wody w podziemnej kawernie skalnej

Na terenie portu w Skandynawii filtr DESOTEC jest właśnie w trakcie oczyszczania 50 000 - 60 000 m³ wody z podziemnej jaskini.  Jest to ilość wystarczająca do wypełnienia 24 basenów olimpijskich.

Filtr z węglem aktywnym skutecznie usuwa szereg zanieczyszczeń ropopochodnych, dzięki czemu woda może być bezpiecznie odprowadzana do morza.

Problem

Klient firmy DESOTEC, który specjalizuje się w oczyszczaniu zanieczyszczonej wody w ramach projektów remediacyjnych i środowiskowych, potrzebował oczyścić wodę z ogromnej podziemnej kawerny, wykorzystywanej kiedyś jako magazyn paliw, której właścicielem i operatorem jest ich klient.

Zastosowana technologia opiera się na wykorzystaniu warstwy wody, na której składowane jest paliwo.

Zanim firma mogła bezpiecznie odprowadzić wodę z powrotem do morza, musiała usunąć  zanieczyszczenia ropopochodne.

Należały do ​​nich: węglowodory C10 do C40, lotne związki organiczne (LZO), eter metylowo-tert-butylowy (MTBE), benzen i niektóre wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA).

Gdyby zanieczyszczona woda nie została oczyszczona, stanowiłaby zagrożenie dla organizmów żywych, w tym ryb i ptaków morskich.

Rozwiązanie

Klient skontaktował się z DESOTEC na początku 2020 roku, ponieważ współpracowaliśmy już nad innymi projektami.

Sytuacja nie była pilna: woda była bezpiecznie przechowywana w zbiorniku. Dostarczyliśmy nasz filtr MOBICON dwa miesiące później. Od razu po dostawie zaczęto proces oczyszczania wody.

Filtr dostarczony do klienta jest wspomagany przez: separator wody i oleju oraz filtr piaskowy. Separator rozdziela większość oleju i wody na dwie warstwy, ale pozostawia w wodzie część zanieczyszczeń. Filtr piaskowy zapobiega zapychaniu się jednostki DESOTEC. Woda jest następnie pompowana przez filtr MOBICON, gdzie zanieczyszczenia są adsorbowane przez węgiel aktywny.

Obecnie codziennie oczyszczanych jest 300 - 600 m³ wody.

Kiedy filtr jest nasycony, jest wymieniany przez DESOTEC. Zużyty węgiel jest transportowany z powrotem do siedziby DESOTEC w Belgii, gdzie jest  analizowany, a następnie poddawany recyklingowi w jednym z pieców reaktywacyjnych, aby można go było ponownie wykorzystać. Najnowocześniejsza technologia oczyszczania odgazów zapewnia całkowite zniszczenie wszystkich zanieczyszczeń.

Wyniki

Wyniki były doskonałe. Poziomy WWA w oczyszczonej wodzie zostały obniżone poniżej poziomów wykrywalności, a LZO zostały całkowicie usunięte. Stężenia benzenu, MTBE i węglowodorów mieszczą się na obecnie dozwolonych poziomach.

Klient jest zadowolony z efektów, które mają trwać jeszcze kilka miesięcy.

Korzystanie z jaskini jest kontynuowane. W takich przypadkach, oprócz tymczasowych potrzeb, filtry mobilne mogą być używane jako długoterminowe rozwiązanie do oczyszczania wody. Ten przypadek demonstruje wszechstronność rozwiązań DESOTEC. Filtry mogą być stosowane do oczyszczania zarówno małych jak i  bardzo dużych przepływów. W tym konkretnym przypadku godzinowe natężenie przepływu było typowe, jednak łączna ilość oczyszczonej wody była wysoka.

Nasze rozwiązania mogą być zarówno instalowane tymczasowo lub z myślą o długotrwałym użytkowaniu, dzięki czemu można je w dużym stopniu dostosować do zmieniających się okoliczności i wymagań.

Skontaktuj się z DESOTEC już dziś

Aby omówić, w jaki sposób mobilne rozwiązania filtracji na węglu aktywnym firmy DESOTEC mogą działać w Twojej firmie lub projekcie, skontaktuj się z naszym zespołem inżynierów już dziś.

 

Każdy zużyty węgiel aktywny trafiający do firmy DESOTEC jest badany w celu doboru właściwych procedur dotyczących wydobycia i zagospodarowania zużytego węgla aktywnego znajdującego się w  filtrach. Wszystkie cząsteczki, które zostały zaadsorbowane na węglu aktywnym podczas pobytu filtrów na terenie klienta, ulegają desorpcji w piecach reaktywacyjnych firmy DESOTEC.

W kolejnym etapie zanieczyszczenia są całkowicie niszczone poprzez spalanie i neutralizacje aby zapewnić zgodność z przepisami krajowymi i unijnymi. Cała instalacja jak i wszystkie punkty emisji są objęte ciągłym monitoringiem, dzięki czemu zagwarantowane jest, że jedynie niegroźna para wodna emitowana jest przez komin.