Usuwanie zanieczyszczeń z biogazu składowiskowego 

Wysypiska śmieci zawierają potencjalne źródło energii: biogaz, który jest w naturalny sposób emitowany przez rozkładające się odpady.

Biogaz zawiera jednak nie tylko użyteczny metan (CH4), lecz także zanieczyszczenia, które muszą być usunięte, aby uniknąć uszkodzenia silników stosowanych do zasilania generatorów elektrycznych. Dowiedz się więcej o tym, w jaki sposób pomagamy wysypiskom śmieci w całej Europie przekształcać odpady w energię elektryczną.

Problem 

Jeden z głównych dostawców energii we Francji rozwija ekologiczne formy wytwarzania energii, a mianowicie energię słoneczną, wiatrową, wodną i energię z biogazu.

Firma działa na wielu dawnych wysypiskach śmieci, produkując biometan do zasilania silników wytwarzających energię elektryczną.

Zamknięte wysypiska śmieci wytwarzają mniejsze ilości biogazu i zanieczyszczeń niż działające, ponieważ duża część odpadów uległa już biodegradacji. Jednak nawet po 10–20 latach od zamknięcia konieczne może być oczyszczanie gazów składowiskowych.

Przemiana biogazu w biometan wymaga usunięcia siarkowodoru (H2S) i lotnych związków organicznych (LZO). Szczególnie szkodliwą grupą lotnych związków organicznych są siloksany, które mogą powodować uszkodzenia silników.

Stężenia zanieczyszczeń zależą od składu odpadów; w przypadku H2S stężenia mieszczą się często w zakresie 100–2000 ppm, a stężenia LZO w zakresie 500–2000 mg/m³.

Producenci silników określają dopuszczalne poziomy tych zanieczyszczeń. Przekroczenie tych limitów może spowodować uszkodzenie silnika i unieważnienie gwarancji producenta.

Firma DESOTEC zawarła umowę ramową z tym dostawcą energii. W jednym z zakładów w północno-wschodniej Francji zainstalowaliśmy już rozwiązanie: dwa małe filtry w układzie szeregowym – pierwszy do usuwania H2S, a drugi do usuwania lotnych związków organicznych.

Ze względu na to, że H2S jest najskuteczniej usuwany w wilgotnych warunkach, a LZO w suchych, filtr LZO został zainstalowany przed chłodnicą, skraplaczem  i dmuchawą.

Instalacja jest   obsługiwana przez pracującego samotnie technika, który uznał proces wymiany filtrów o wysokości 2,3 m za nieco ryzykowny, ponieważ wiąże się on ze wspinaniem się po drabinie w celu dotarcia do złączy u góry, które w zimie mogą być mokre lub oblodzone.

Firma chciała zapewnić bezpieczne środowisko pracy i dlatego poprosiła DESOTEC o alternatywne rozwiązanie.  

Rozwiązanie 

Firma DESOTEC zaproponowała wymianę dwóch małych filtrów na jeden większy.

Chociaż te większe modele mają mniej więcej 8 m wysokości, to przyłącza wlotowe i wylotowe znajdują się poniżej wysokości głowy, co ułatwia obsługę jednej osobie bez ryzyka związanego z wchodzeniem na drabinę.

Filtr wykorzystuje dwie warstwy węgla aktywnego. Pierwsza usuwa H2S, a druga LZO.

Nie ma możliwości zmiany poziomu wilgotności pomiędzy warstwami, co może mieć wpływ na zdolność adsorpcji LZO, ponieważ wilgotność względna nie jest w optymalnym zakresie. Firma jest jednak zadowolona z tego kompromisu, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa pracy.

Co więcej, podczas gdy mniejsze modele wymagają rozładowywania przez klienta na terenie zakładu, to większe urządzenia filtrujące są dostarczane przez ciężarówkę DESOTEC i rozładowywane przez naszych pracowników. Dzięki temu technik na terenie zakładu nie musi już sam wynajmować i obsługiwać wózka widłowego. 

Wyniki 

Nowy filtr skutecznie redukuje zanieczyszczenia do wartości poniżej wymaganych poziomów.

Wspólnie z klientem monitorujemy zużycie węgla, które powinno być nieco wyższe niż w przypadku poprzedniego systemu podwójnego filtrowania, a na koniec roku przeprowadzimy analizę porównawczą.

Klient może następnie wprowadzać poprawki w celu dalszej optymalizacji systemu, na przykład poprzez zmianę składu warstw węgla lub natężenia przepływu gazu.

Jak dotąd, filtr został wymieniony tylko raz. Chociaż jest to obecnie bardzo duże urządzenie, technik zakładowy uznał, że instalowanie go jest proste i bezpieczne.

Podobnie jak w przypadku wszystkich filtrów DESOTEC, technicy nie muszą usuwać zużytego węgla, przechowywać go na miejscu ani uzupełniać nowym węglem. Wszystkie urządzenia są szczelnie zamykane i transportowane poza zakład w celu zagospodarowania w firmie DESOTEC.

Dzięki temu proces jest czysty, bezpyłowy i bezpieczny, co skłoniło klienta do przejścia z filtra stałego zainstalowanego w innym zakładzie na mobilną alternatywę DESOTEC. Trzeci zakład zastanawia się nad zastosowaniem tego rozwiązania.  

Skontaktuj się z DESOTEC już dziś 

Skontaktuj się z naszymi ekspertami, aby dowiedzieć się, w jaki sposób filtry mobilne DESOTEC mogą rozwiązywać problemy związane z zanieczyszczeniami w Twoim zakładzie, lub jeśli masz jakiekolwiek pytania.  

  

Każdy zużyty węgiel aktywny trafiający do firmy DESOTEC jest badany w celu doboru właściwych procedur dotyczących wydobycia i zagospodarowania zużytego węgla aktywnego znajdującego się w  filtrach. Wszystkie cząsteczki, które zostały zaadsorbowane na węglu aktywnym podczas pobytu filtrów na terenie klienta, ulegają desorpcji w piecach reaktywacyjnych firmy DESOTEC.

W kolejnym etapie zanieczyszczenia są całkowicie niszczone poprzez spalanie i neutralizacje aby zapewnić zgodność z przepisami krajowymi i unijnymi. Cała instalacja jak i wszystkie punkty emisji są objęte ciągłym monitoringiem, dzięki czemu zagwarantowane jest, że jedynie niegroźna para wodna emitowana jest przez komin.