Usuwanie zapachów i ChZT ze ścieków po destylacji próżniowej

Destylacja próżniowa jest szeroko stosowana do oczyszczania ścieków przemysłowych. Jednak, w zależności od składników zawartych w ściekach, destylat  lub koncentrat  może mieć nieprzyjemny zapach. Sama wyparka może również generować nieprzyjemny zapach.

Filtracja z węglem aktywnym może usunąć zapachy ze wszystkich tych źródeł i obniżyć poziomy chemicznego zapotrzebowania na tlen (ChZT), umożliwiając bezpieczne odprowadzanie oczyszczonego koncentratu lub destylatu do środowiska.

 

Problem

Firma  chemiczna w Polsce oczyszcza ścieki poprzez destylację próżniową. Woda jest odparowywana, a destylat odprowadzany do rzeki. Pozostały koncentrat jest wysyłany do zakładu przetwarzania odpadów.

Destylat powinien być czysty, ale w praktyce po oczyszczeniu nadal miał on ostry zapach. Problem pogłębiał fakt, że rzeka prowadzi do rezerwatu przyrody, który  jest popularnym miejscem spływów kajakowych.

Firma stwierdziła, że  źródłem nieprzyjemnego zapachu jest produkowany dodatek do paliw  stosowany w celu zwiększenia liczby cetanowej oleju napędowego, aby spalał się on w niższych temperaturach.

Ponadto firma zauważyła, że ​​ChZT w destylacie okresowo przekracza dozwolony limit 125 mg/l.

DESOTEC nawiązał kontakt z firmą kilka lat wcześniej. Na początku 2020 roku firma skontaktowała się z nami pytając, czy węgiel aktywny może okazać się skutecznym rozwiązaniem tej sytuacji.

 

Rozwiązanie

Pobraliśmy próbki destylatu i poddaliśmy je testom w naszych laboratoriach w Belgii, testując różne rodzaje węgla do usuwania zarówno zapachu, jak i ChZT.

Gdy nasze testy wykazały, że poziomy ChZT były wystarczająco niskie, wysłaliśmy oczyszczone próbki z powrotem do klienta w celu określenia poziomu zapachu.

Testy te wykazały, że typ węgla, który najlepiej radził sobie z usuwaniem zapachów, może również obniżać poziomy ChZT znacznie poniżej dozwolonego limitu. Nie był to najbardziej optymalny węgiel aktywny  do usuwania ChZT, ale ponieważ był  skuteczny w rozwiązywaniu obu problemów, został  wybrany przez klienta.

Ilość destylatu do oczyszczenia wynosi 40 m³ dziennie. Dlatego zdecydowaliśmy się zainstalować mały filtr MOBICON 2000.

Aby umożliwić zastosowanie filtra potrzebna była jedynie pompa, dzięki czemu instalacja jest bardzo prosta.

Cała ta sytuacja miała miejsce w chwili, gdy zaczynała się pandemia Covid-19 i wprowadzano blokady w całej Europie. Niemniej jednak byliśmy w stanie przeprowadzić testy laboratoryjne w ciągu około tygodnia, a filtry zamontować już dwa tygodnie po złożeniu zamówienia przez klienta.

 

Wyniki

Rozwiązania filtracyjne DESOTEC okazują się bardzo skuteczne w usuwaniu zarówno zanieczyszczeń zapachowych, jak i ChZT w tym zakładzie.

Z destylatu  wydobywa się teraz tylko słaby zapach, który nie jest zauważalny po zrzuceniu ścieków. Poziomy ChZT są stale poniżej 70 mg/l, co jest zgodne z warunkami zezwolenia firmy.

Kiedy myślimy o zanieczyszczeniu ścieków, rzadko myślimy o problemach z zapachem. Mogą jednak stanowić poważny problem.

Destylacja próżniowa sprawdza się bardzo dobrze w przypadku oczyszczania ścieków, ale czasami nie jest wystarczająca. Filtry DESOTEC można bardzo szybko i łatwo zastosować.

Testy laboratoryjne DESOTEC miały kluczowe znaczenie w znalezieniu szybkiego rozwiązania tego problemu, ponieważ tylko jeden rodzaj węgla sprawdzał się dobrze zarówno w przypadku zapachów, jak i ChZT.

Filtr w tej lokalizacji należy wymieniać co 1-2 miesiące. Jest to szybki proces, który podejmuje firma DESOTEC, dzięki czemu klient nie musi zajmować się zużytym węglem.

Wszystkie odpady są bezpiecznie transportowane w zamkniętych filtrach do zakładów DESOTEC w Belgii. Tam nawet węgiel, który jest silnie zanieczyszczony związkami azotu, jak w tym przypadku, może być reaktywowany do ponownego użycia. Wszystkie zanieczyszczenia ulegają całkowitemu zniszczeniu, a jedyną substancją wydostającą się z kominów pieca jest nieszkodliwa para wodna.

 

Skontaktuj się z DESOTEC już dziś

Aby omówić, w jaki sposób nasze rozwiązania filtracyjne mogą uzupełnić proces destylacji próżniowej, skontaktuj się z naszym zespołem inżynierów już dziś.

 

 

W centrach serwisowych firmy DESOTEC cały zużyty węgiel jest badany, dobrać sposób jego zagospodarowania. Zużyty węgiel spełniający kryteria DESOTEC,  można reaktywować.

Wszystkie cząsteczki, które zostały zaadsorbowane na węglu aktywnym u klienta, są desorbowane w piecach reaktywacyjnych DESOTEC. Zanieczyszczenia te są następnie całkowicie niszczone w instalacji spalania i neutralizacji zgodnie z przepisami krajowymi i unijnymi. Cała instalacja i jej emisje podlegają ciągłemu monitoringowi online, co gwarantuje, że przez kominy wydostaje się tylko nieszkodliwa para wodna.

W przypadku, gdy węgiel nasycony nie spełnia naszych kryteriów do reaktywacji, kierowany jest do utylizacji przez specjalistyczną firmę zewnętrzną.