Węgiel aktywny gwarantuje bezzapachowy rozruch biogazowni

Dlaczego eliminowanie uciążliwości związanych z nieprzyjemnym zapachem w produkcji biogazów jest tak ważne? 

Budowa biogazowni często spotyka się z protestami lokalnych mieszkańców w obawie przed uciążliwościami związanymi z nieprzyjemnym zapachem. W Danii temat ten jeszcze nigdy nie budził tak zagorzałych dyskusji. Aby zagwarantować harmonijną współegzystencję z lokalnymi mieszkańcami, wiodący budowniczy i operator biogazowni zdecydował się na oczyszczanie węglem aktywnym podczas rozruchu i ciągłej eksploatacji każdej instalacji. 

Duża uciążliwość ze strony nieprzyjemnego zapachu powodowana przez jeden konkretny zakład doprowadziła w Danii do fali protestów, która negatywnie wpłynęła na opinię publiczną w kwestii biogazowni. Protest ten doprowadził nawet do odłożenia w czasie i rezygnacji z nowych projektów. Czołowy gracz na duńskim rynku zdał sobie sprawę, że potrzebne jest kompleksowe, trwałe rozwiązanie, aby z zapałem rozwiązać problem i przywrócić podstawy dla tego rodzaju biogazowni z lokalną społecznością.

Węgiel aktywny, lepsza opcja niż biofiltry i biopłuczki do rozruchu biogazowni

W przeszłości zakład inwestował w biofiltry i biopłuczki, chcąc rozwiązać problem z nieprzyjemnym zapachem. Jednakże systemy te nie gwarantują adekwatnego rozwiązania na etapie rozruchu biogazowni. W pierwszych tygodniach materia organiczna jest wpompowana do fermentatorów, po czym bakterie powoli zaczynają wykonywać swoje zadanie i powodują silną emisję gazów zapachowych, na co wpływ ma, między innymi, obecność siarkowodowu (H2S). Ponieważ zanim biofiltry i płuczki zaczną pracować na pełnych obrotach, potrzeba trochę czasu i w związku z tym trudno rozwiązać problem z zapachem.

Przed rozruchem nowej biogazowni na wyspie Funen zakład zdecydował się skontaktować z Desotec i rozwiązać problem nieprzyjemnego zapachu za pomocą mobilnych filtrów z aktywnym węglem. Dostarczyliśmy gotowy filtr AIRCON 2000 na ramie z wentylatorem. Elastyczna rura z fermentatora jest połączona z wentylatorem, który wdmuchuje gaz do filtra o przepływie powietrza 330 m³/h. Dzięki doborowi właściwego typu węgla aktywnego, zredukowano stężenie H2S z 1000 ppm do 0 ppm.

Całkowite wyeliminowanie nieprzyjemnego zapachu aktywnym węglem pozytywnie wpływa na opinię publiczną na temat biogazowni. 

Ponieważ projekt był pilny, Desotec musiał działać szybko. Mobilna instalacja została dostarczona w połowie kwietnia 2019 r. z siedziby głównej w Roeselare i dwa tygodnie później została zamontowanaKlient jest bardzo zadowolony i będzie teraz stosować to podejście przy rozruchu każdej nowej biogazowni. Dodatkowo, w przyszłości, zakład chce dokładnie zdefiniować wszystkie źródła zapachów w biogazowniach w każdym (nowym) miejscu, a także poddać je filtracji węglem aktywnym.

 

Każdy zużyty węgiel aktywny trafiający do firmy DESOTEC jest badany w celu doboru właściwych procedur dotyczących wydobycia i zagospodarowania zużytego węgla aktywnego znajdującego się w  filtrach. Wszystkie cząsteczki, które zostały zaadsorbowane na węglu aktywnym podczas pobytu filtrów na terenie klienta, ulegają desorpcji w piecach reaktywacyjnych firmy DESOTEC.

W kolejnym etapie zanieczyszczenia są całkowicie niszczone poprzez spalanie i neutralizacje aby zapewnić zgodność z przepisami krajowymi i unijnymi. Cała instalacja jak i wszystkie punkty emisji są objęte ciągłym monitoringiem, dzięki czemu zagwarantowane jest, że jedynie niegroźna para wodna emitowana jest przez komin.