Węgiel aktywny kluczowym rozwiązaniem dla zachowania norm emisji zanieczyszczeń

Aircon V-XL

Działalność zakładów chemicznych  musi być zgodna z rygorystycznymi normami. Francuski producent żywic jonowymiennych został zobowiązany do spełniania rygorystycznych norm emisji LZO (lotnych związków organicznych). Substancje te są wydzielane w trakcie procesów suszenia. Według jednego z wymogów nowej normy emisja węgla organicznego do powietrza nie może przekraczać 100 g/h.

Aby zyskać całkowitą pewność w tych kwestiach, przedsiębiorstwo zaangażowało niedawno firmę Desotec do oczyszczania gazów emitowanych w procesie  produkcyjnym. Po uzyskaniu pozytywnych rezultatów w teście pilotażowym obie strony przygotowały kompletne rozwiązanie, które zacznie w pełni funkcjonować w 2019 roku.

Płuczka

Przedsiębiorstwo rozpoczęło poszukiwania rozwiązań umożliwiających spełnienie norm i w jednym ze strumieni przetestowało płuczkę. Okazało się, że nie jest dostatecznie wydajna i może adsorbować tylko 80 procent LZO, dlatego biuro projektowe zaleciło skontaktowanie się z firmą Desotec.

Po pierwszym zapytaniu w marcu 2018 roku firma Desotec zaplanowała kilka wizyt w zakładzie, aby prawidłowo ocenić sytuację i przedstawić skuteczne rozwiązanie. Musiało ono przede wszystkim zapewniać oczyszczanie w najbardziej wymagającym punkcie emisji (o przepływie od 1000 do 2000 m³/h). Firma Desotec zainstalowała Aircon 2000-skid, system testowy z wentylatorem i kominem. Dzięki instalacji   pilotażowej, uzyskano między innymi przydatne dane o zużyciu i możliwym do uzyskania ładunku zanieczyszczeń. Węgiel aktywny wysoce efektywny w przypadku skrajnie wysokich wartości stężenia LZObędących efektem procesu suszenia Analizy szybko wykazały, że system działa dobrze i może stanowić podstawę opracowania kompleksowego rozwiązania.

Scentralizowane uzdatnianie powietrza

Desotec zaoferował instalację która od 2019 roku będzie oczyszczać trzy punkty emisji. Aircon V-XL, o pojemności 11 ton węgla aktywnego dla przepływów do 55 000 m³/h, będzie filtrował w tym przypadku cały strumień powietrza o przepływie od 10 000 do 15 000 m³/h. Rezultaty instalacji pilotażowej wykazują, że LZO są skutecznie adsorbowane. Ponadto dają doskonały obraz wydajności adsorpcji i umożliwiają dokładne obliczenie rocznych kosztów ostatecznej instalacji. Dzięki temu klient może idealnie zaplanować budżet. Cała instalacja i koncepcja „plug & play” zapewniają klientowi wartość dodaną. Ponadto, dzięki dużej pojemności filtra Aircon V-XL, firma Desotec może istotnie ograniczyć liczbę wymian filtrów mobilnych. Dodatkową zaletą jest możliwość reaktywacji nasyconego aktywnego węgla.

Zaufanie ze strony rządu

Dzięki instalacji pilotażowej klient wie, że problem jest całkowicie pod kontrolą. W ten sposób uzyskał dodatkowy czas na opracowanie skutecznego, dokładnego i kompleksowego rozwiązania.