Węgiel aktywny pochłania zanieczyszczone wody gruntowe

Desotec Mobicon - groundwater filtration

Organizator igrzysk olimpijskich stanie się epicentrum świata na dwa tygodnie. Paryż – miasto, które jest gospodarzem ogólnoświatowej imprezy sportowej w 2024 r. nie zdaje się na przypadek, by zrobić doskonałe wrażenie. Francuzi pracują na przykład nad rozbudową i modernizacją sieci metra. Desotec przyczynia się do tego, dostarczając szesnaście filtrów z aktywnym węglem na potrzeby projektu oczyszczania w ramach tych robót. 

Do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu pozostało jeszcze pięć lat, jednak już teraz wiele prac związanych z infrastrukturą w mieście trwa. Grand Paris Express – tak nazywa się główny projekt metra, który obecnie realizowany jest w stolicy Francji. Celem robót jest zbudowanie dwustu dodatkowych kilometrów linii metra oraz 68 nowych stacji metra. To wymaga również wielu robót ziemnych, które obejmują wpompowanie i oczyszczenie dużych ilości zanieczyszczonych wód gruntowych. Do tego gigantycznego projektu duży francuski specjalista w zakresie oczyszczania i rekultywacji otrzymał instrukcje dokładnego oczyszczenia wszystkich wód gruntowych, a następnie odprowadzenie ich do Sekwany. 

Ten specjalista już wcześniej pracował regularnie z Desotec przy projektach oczyszczania. 

Tym razem liczy na nasze usługi także przy projekcie Grand Paris Express. Na przykład, już jakiś czas temu dostarczyliśmy już pięć instalacji Mobicon. W następnym etapie projektu oczyszczania poproszono Desotec o umieszczenie 16 nowych filtrów Mobicon do maja 2019 r. Jest to osiem nowych filtrów piaskowych, które – po zakończeniu procesu dekantacji wody – usuną cały osad. Pozostałych osiem filtrów z węglem aktywnym ma filtrować wodę ze wszystkich substancji AOX. Duża liczba filtrów jest absolutnie niezbędna do obsługi dużych przepływów (800 m3 /h). Aktywny węgiel idealnie nadaje się do eliminacji niskich stężeń AOX z zanieczyszczonychstrumieni wody. 

Szesnaście filtrów Mobicon będzie działać pełną parą przez trzy do pięciu miesięcy w Pont de Sèvres, miejscu w sercu miasta, położonym wzdłuż ruchliwej autostrady D1. Terminowe dostarczenie i umieszczenie tak wielu filtrów w ograniczonych ramach czasowych jest poważnym wyzwaniem. Jednakże w pełni komponuje się z misją Desotec, jaką jest szybkie reagowanie na pilne zapytania dzięki elastycznym rozwiązaniom. Klient wybrał mobilne filtry z aktywnym węglem, ponieważ są one dobrym rozwiązaniem dla tymczasowych projektów i ponieważ mogą działać na ograniczonej powierzchni.

Biorąc pod uwagę, że jest to projekt etapowy, istnieje duże prawdopodobieństwo, że klient będzie chciał skorzystać z rozwiązań i usług Desotec na dalszym etapie prac dla Grand Paris Express.

 

Każdy zużyty węgiel aktywny trafiający do firmy DESOTEC jest badany w celu doboru właściwych procedur dotyczących wydobycia i zagospodarowania zużytego węgla aktywnego znajdującego się w  filtrach. Wszystkie cząsteczki, które zostały zaadsorbowane na węglu aktywnym podczas pobytu filtrów na terenie klienta, ulegają desorpcji w piecach reaktywacyjnych firmy DESOTEC.

W kolejnym etapie zanieczyszczenia są całkowicie niszczone poprzez spalanie i neutralizacje aby zapewnić zgodność z przepisami krajowymi i unijnymi. Cała instalacja jak i wszystkie punkty emisji są objęte ciągłym monitoringiem, dzięki czemu zagwarantowane jest, że jedynie niegroźna para wodna emitowana jest przez komin.