Węgiel aktywny pomaga w produkcji zielonej energii

Produkcja zielonej energii jest priorytetem dla społeczeństwa dążącego do zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.   . Instalacje termiczno-solarne, wśród których do najbardziej zaawansowanych należą instalacje typu CPC.   mogą jednak uwalniać substancje, które po przedostaniu się do atmosfery powodują problemy. Rozwiązania oferowane przez firmę Desotec okazały się właściwą odpowiedzią na to wyzwanie.

W instalacjach typu CPC (koncentrator paraboliczny) promieniowanie słoneczne koncentrowane jest w długich, prostych rurach za pomocą cylindryczno-parabolicznych kolektorów. Są one istotne w ogrzewaniu cieczy grzewczej (HTF), syntetyczno  płynu    charakteryzującego się bardzo dobrym przewodzeniem  ciepła.

Płyn ten jest mieszaniną bifenylu i eteru difenylowego. Dzięki niemu możliwe jest osiągnięcie temperatury do 400°C przy równoczesnym uniknięciu parowania i/lub wzrostu objętości, które obserwuje się w przypadku wody. Negatywnym skutkiem tak wysokiej temperatury jest tworzenie się LZO (lotnych związków organicznych), takich jak benzen, toluen, etylobenzen, ksylen (BTEX), naftalen, eter difenylowy i bifenyl. Osoby odpowiedzialne za instalacje termiczno-solarne muszą unikać sytuacji, w których substancje te przedostaną się do atmosfery. Poprzez zastosowanie zbiornika wyrównawczego ciśnienia i  procesów rozdziału udaje się tego   uniknąć, jednak zawsze generowany jest resztkowy   strumień zanieczyszczonego gazu.

Hiszpańska firma, która zarządza pięcioma tego rodzaju instalacjami CPC o mocy 50 MW, poszukiwała odpowiedniego rozwiązania i z własnej inicjatywy zgłosiła się do firmy Desotec. Po dokładnej analizie opartej na kilku szeroko zakrojonych pomiarach wybór padł na dwa zainstalowane szeregowo filtry Aircon 3000. Zostały one wypełnione węglem aktywnym, co umożliwia pochłanianie wszystkich zanieczyszczeń i oczyszczenie przepływu powietrza. Po wysyceniu się filtra jest on szybko wymieniany, dzięki czemu proces filtracji przebiega w sposób niezakłócony i ciągły.   W chwili obecnej firma wprowadza rozwiązania techniczne, które mają pozwolić na umieszczenie filtrów.

Wyzwaniem przy tym projekcie są zmienne parametry przepływu. Wydajność pracy instalacji jest trudna do przewidzenia, ponieważ zależy od pory roku i promieniowania słonecznego. Przewiduje się średnie natężenie przepływu wynoszące 800 m³/h. i stężenieLZO wynoszące około 400 mg/m³.

Dodatkowym atutem dla klienta jest rozwiązanie, które firma Desotec może zaoferować, jeżeli emisje HTF przedostaną się do deszczówki. W takiej sytuacji prawidłowe oczyszczanie zapewnia filtr Mobicon 2000.

 

Każdy zużyty węgiel aktywny trafiający do firmy DESOTEC jest badany w celu doboru właściwych procedur dotyczących wydobycia i zagospodarowania zużytego węgla aktywnego znajdującego się w  filtrach. Wszystkie cząsteczki, które zostały zaadsorbowane na węglu aktywnym podczas pobytu filtrów na terenie klienta, ulegają desorpcji w piecach reaktywacyjnych firmy DESOTEC.

W kolejnym etapie zanieczyszczenia są całkowicie niszczone poprzez spalanie i neutralizacje aby zapewnić zgodność z przepisami krajowymi i unijnymi. Cała instalacja jak i wszystkie punkty emisji są objęte ciągłym monitoringiem, dzięki czemu zagwarantowane jest, że jedynie niegroźna para wodna emitowana jest przez komin.