Węgiel aktywny świetnie radzi sobie z mocno zanieczyszczoną wodą gruntową na placu budowy w Polsce.

Mobicon 2000 for contaminated groundwater treatment

W środowisku miejskim istnieje znaczne ryzyko napotkania skażonych wód gruntowych, co może znacznie opóźnić prace budowlane. Tak stało się właśnie w przypadku prac fundamentowych podczas budowy nowego hotelu w Warszawie. Dzięki szybkiej instalacji mobilnego filtra z węglem aktywnym przez firmę Desotec wykonawca mógł szybko rozwiązać problem.

Podczas wykonywania wykopów pod budowę nowego hotelu w stolicy Polski wykonawca napotkał niespodziewany problem. Przedsiębiorstwo miało pozwolenie na wypompowanie wód gruntowych do kanalizacji, jednak lokalni mieszkańcy zaczęli narzekać na bardzo nieprzyjemne zapachy. Badania wykazały, że wody gruntowe zostały poważnie zanieczyszczone związkami z grupy BTEX (benzenu, toluenu, etylobenzenu i ksylenu). Obecność tej grupy lotnych związków organicznych sprawiła, że zarówno Inspekcja Ochrony Środowiska, jak i straż pożarna zaczęły pojawiać się na placu budowy.

Po tym, jak wykonawca bezskutecznie próbował rozwiązać problem za pomocą separatorów, jeden z partnerów zaproponował skontaktowanie się z firmą Desotec, ze względu na dobre doświadczenia, jakie miał z mobilnymi filtrami z węglem aktywnym.

Firma Desotec natychmiast zabrała się do działania: po pierwszym kontakcie w poniedziałek i zatwierdzeniu zamówienia we wtorek do instalacji i uruchomienia filtra Mobicon 2000 doszło już w czwartek. W rezultacie przymusowy przestój prac na placu budowy wykonawcy został ograniczony do trzech dni, absolutnego minimum.

Chociaż rzeczywisty stopień zanieczyszczenia (23 mikrogramy na litr) okazał się dziesięciokrotnie wyższy niż początkowo sądzono, uzdatnianie z węglem aktywnym sprawiło, że problem został bardzo szybko i całkowicie wyeliminowany.  Ponieważ nieprzyjemny zapach benzyny również zniknął w krótkim czasie, a jakość wód gruntowych ponownie spełniła surowe normy, lokalne władze szybko dały zielone światło na wznowienie prac.

Trzy miesiące po uruchomieniu mobilny filtr z węglem aktywnym, ku zadowoleniu wszystkich, jest nadal w użyciu. Gdy tylko wykonawca zakończy prace fundamentowe, firma Desotec odbierze zużyty filtr i podda nasycony węgiel aktywny reaktywacji, dzięki czemu będzie on mógł być wykorzystany ponownie.

 

Każdy zużyty węgiel aktywny trafiający do firmy DESOTEC jest badany w celu doboru właściwych procedur dotyczących wydobycia i zagospodarowania zużytego węgla aktywnego znajdującego się w  filtrach. Wszystkie cząsteczki, które zostały zaadsorbowane na węglu aktywnym podczas pobytu filtrów na terenie klienta, ulegają desorpcji w piecach reaktywacyjnych firmy DESOTEC.

W kolejnym etapie zanieczyszczenia są całkowicie niszczone poprzez spalanie i neutralizacje aby zapewnić zgodność z przepisami krajowymi i unijnymi. Cała instalacja jak i wszystkie punkty emisji są objęte ciągłym monitoringiem, dzięki czemu zagwarantowane jest, że jedynie niegroźna para wodna emitowana jest przez komin.