Zanieczyszczone wody gruntowe oczyszczone za pomocą mobilnych filtrów węglowych.

Mobicon mobile activated carbon filter

Wszystkie firmy produkcyjne z branży (petro)chemicznej ponoszą odpowiedzialność za prowadzenie działań w jak najmniejszym stopniu naruszających równowagę ekologiczną. Jednak czasami pojawiają się problemy, a firma DESOTEC jest zawsze gotowa, by szybko i skutecznie je rozwiązać. Taka sytuacja miała miejsce podczas realizacji projektu w Hiszpanii.

Działający na całym świecie wiodący producent specjalistycznych żywic fenolowych musiał we wrześniu 2017 roku zmierzyć się z uciążliwym problemem. Podczas pomiarów jakości wód gruntowych okazało się, że wody te uległy poważnemu zanieczyszczeniu fenolem. Co więcej, skażone były nie tylko wody gruntowe na terenie firmy, lecz również w jej otoczeniu. Przyczyną był przeciek zbiornika zasobnikowego fenolu.

Rozwiązanie w 72 godziny

Klient natychmiast wypełnił swoje obowiązki informując stosowne organy administracyjne i bezzwłocznie rozpoczął poszukiwanie rozwiązania. Przedstawiciele przedsiębiorstwa od razu skontaktowali się z firmą DESOTEC i podali szczegółowe wyniki pomiarów. W ciągu 24 godzin przedstawiliśmy kosztorys, który został szybko zatwierdzony. W ciągu mniej niż trzech dni od pierwszego kontaktu firma DESOTEC dostarczyła mobilny filtr węglowy Mobicon.

Klient zainstalował pompę tłoczącą skażoną wodę gruntową do przenośnego filtra węglowego w celu jej oczyszczenia. Następnie wolna od zanieczyszczeń woda była ponownie wprowadzana do gruntu.

Trzy filtry w układzie szeregowym

Po trzech dniach okazało się, że jeden filtr Mobicon nie wystarczy do skutecznego oczyszczenia całości zanieczyszczonej wody gruntowej. W związku z tym szybko podjęto decyzję o zainstalowaniu dwóch dodatkowych filtrów w szeregu. Elastyczność firmy DESOTEC umożliwia niemal natychmiastową zmianę wydajności oczyszczania odpowiednio do zwiększonego lub zmniejszonego zapotrzebowania. Dzięki dużej flocie filtrów zlokalizowanych w różnych oddziałach firmy DESOTEC, jesteśmy w stanie szybko reagować na pilne zamówienia, zapewniając jednocześnie wysoką jakość usług.

Po okresie oczyszczania, który ostatecznie trwał trzy miesiące, badania wykonane przez organy administracyjne wykazały, że zanieczyszczone wody gruntowe zostały oczyszczone. Ponadto klient wykonał w tym czasie wszystkie prace niezbędne do skutecznego usunięcia przecieku w zbiorniku zasobnikowym fenolu. Pod koniec roku 2017 zarówno klient, jak i sąsiadujące przedsiębiorstwa oraz okoliczni mieszkańcy mogli odetchnąć z ulgą, gdyż przywrócona została wymagana jakość wody gruntowej.

 

Każdy zużyty węgiel aktywny trafiający do firmy DESOTEC jest badany w celu doboru właściwych procedur dotyczących wydobycia i zagospodarowania zużytego węgla aktywnego znajdującego się w  filtrach. Wszystkie cząsteczki, które zostały zaadsorbowane na węglu aktywnym podczas pobytu filtrów na terenie klienta, ulegają desorpcji w piecach reaktywacyjnych firmy DESOTEC.

W kolejnym etapie zanieczyszczenia są całkowicie niszczone poprzez spalanie i neutralizacje aby zapewnić zgodność z przepisami krajowymi i unijnymi. Cała instalacja jak i wszystkie punkty emisji są objęte ciągłym monitoringiem, dzięki czemu zagwarantowane jest, że jedynie niegroźna para wodna emitowana jest przez komin.