Zmniejszenie poziomu ChZT w ściekach z zakładu produkcji biopaliw

Produkcja biopaliw kwitnie w Europie dzięki rosnącej świadomości ekologicznej i zachętom ze strony UE.

Jednak surowiec zwykle zawiera zanieczyszczenia, które należy oczyścić, aby uniknąć ich uwolnienia do środowiska naturalnego.

DESOTEC dostarcza rozwiązania filtracyjne z węglem aktywnym do wielu europejskich fabryk biopaliw, które oczyszczają zanieczyszczenia na kilku etapach procesu produkcyjnego.

Problem

Fabryka w Hiszpanii przetwarza lokalne odpady organiczne, takie jak tłuszcze zwierzęce i oleje roślinne, na biodiesel. Ścieki z procesu produkcyjnego zawierają substancje organiczne z tłuszczów i olejów.

Przed zrzutem do środowiska poziom ChZT w wodzie musi zostać obniżony do poniżej 100 mg / l. Oczyszczanie wody odbywa się dwuetapowo: oczyszczanie fizyko-chemiczne, po którym następuje oczyszczanie biologiczne.

Proces ten został zaprojektowany do obsługi natężenia przepływu 1 m³ / h i średniego stężenia ChZT w strumieniu ścieków wynoszącego około 250-300 mg / l. Jednak stężenia ChZT nie są stałe: mogą osiągać wartości szczytowe nawet do 600 mg / l, co sprawia, że ​​proces oczyszczania nie jest w stanie w zadowalający sposób zredukować zanieczyszczeń.

W związku z tym władze zwróciły się do spółki z zawiadomieniem, że grożą jej kary, jeśli nie będzie w stanie spełnić warunków zezwolenia. Firma bardzo poważnie traktuje swoje zobowiązania środowiskowe i była chętna do znalezienia rozwiązania, które usprawniałoby działanie oczyszczalni  i nie wymagałoby dużych zmian w instalacji.

DESOTEC skontaktował się z firmą kilka lat wcześniej w sprawie innego potencjalnego projektu. Na początku 2020 roku firma skontaktowała się z nami ponownie, aby zapytać, czy węgiel aktywny może być skuteczny w oczyszczaniu ścieków.

Rozwiązanie

Pracowaliśmy nad rozwiązaniem w trzech etapach.

Pierwszy etap obejmował badanie próbek ścieków w naszym laboratorium w Belgii, aby sprawdzić, który rodzaj węgla aktywnego jest najbardziej odpowiedni.

W drugim etapie dostarczyliśmy jeden filtr MOBICON 2000, aby zweryfikować wyniki w pełnej skali, sprawdzając, czy poradzi sobie z rzeczywistym przepływem oraz średnimi i szczytowymi stężeniami ChZT. Klient poprosił, aby drugi filtr MOBICON 2000 został umieszczony szeregowo, aby zapewnić możliwie najniższy poziom ChZT.

Ostatecznie podjęliśmy decyzję z klientem o wymianie dwóch filtrów na jedną większą jednostkę MOBICON. Zapewnia to bardziej intensywne oczyszczanie i wymaga rzadszej wymiany. Prawdopodobnie filtr zostanie nasycony w ciągu roku. Wymiana nie spowoduje żadnych zakłóceń w działalności zakładu.

W sumie proces testowania i projektowania zajął zaledwie kilka tygodni.

 

Wyniki

Klient jest bardzo zadowolony z usług DESOTEC. Odpowiedzieliśmy szybko, dokładnie zbadaliśmy i przedstawiliśmy rozwiązanie, które działało.

Obecnie klient przeprowadza test pilotażowy z wykorzystaniem mniejszych filtrów DESOTEC między etapami fizyko-chemicznymi i biologicznym oczyszczania ścieków, aby zminimalizować wahania stężeń zanieczyszczeń  i utrzymać stężenia ChZT na stałym poziomie.

Rozważa również przetestowanie filtra podczas procesu produkcyjnego, aby usunąć zanieczyszczenia z gliceryny. W tej właśnie sprawie skontaktowaliśmy się z firmą kilka lat temu.

DESOTEC zawsze zapewnia klientom kompleksową obsługę, przeprowadzając testy laboratoryjne i przemysłowe w celu znalezienia skutecznego rozwiązania.

Nasze filtry mobilne można dostosować do istniejących systemów oczyszczania. Dlatego klienci nie muszą dokonywać poważnych inwestycji w zakresie wymiany instalacji, ale mogą je po prostu ulepszyć jednostkami DESOTEC.

Klienci nie zajmują się sami odpadami, ponieważ recykling zużytego węgla jest częścią naszej usługi. Bezpiecznie transportujemy zamknięte jednostki filtrujące do naszego zakładu w Belgii, gdzie testujemy próbki, aby określić sposób ich przechowywania i obróbki. Wszystkie cząsteczki, które zostały zaadsorbowane na filtrach, są desorbowane w naszych piecach do reaktywacji, a następnie niszczone poprzez spalanie i neutralizację,  zgodnie z przepisami krajowymi i unijnymi. Cała instalacja i jej emisje są stale monitorowane online, co gwarantuje, że z kominów wydostaje się tylko nieszkodliwa para wodna.

Skontaktuj się z DESOTEC już dziś

 

 

W centrach serwisowych firmy DESOTEC cały zużyty węgiel jest badany, dobrać sposób jego zagospodarowania. Zużyty węgiel spełniający kryteria DESOTEC,  można reaktywować.

Wszystkie cząsteczki, które zostały zaadsorbowane na węglu aktywnym u klienta, są desorbowane w piecach reaktywacyjnych DESOTEC. Zanieczyszczenia te są następnie całkowicie niszczone w instalacji spalania i neutralizacji zgodnie z przepisami krajowymi i unijnymi. Cała instalacja i jej emisje podlegają ciągłemu monitoringowi online, co gwarantuje, że przez kominy wydostaje się tylko nieszkodliwa para wodna.

W przypadku, gdy węgiel nasycony nie spełnia naszych kryteriów do reaktywacji, kierowany jest do utylizacji przez specjalistyczną firmę zewnętrzną.