Zwalczanie nieprzyjemnych zapachów i LZO w produkcji kompozytów

Kompozyty z tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknami (FRP) są szeroko stosowane w produkcji różnego typu wyrobów, ponieważ są mocne, a przy tym lekkie. Warstwy z włókien szklanych lub węglowych są łączone z warstwami żywicy w celu produkcji elementów, takich jak łodzie, wanny i rury.

 Żywice   często zawierają styren,  szeroko stosowany lotny związek organiczny (LZO), który może powodować szereg problemów. Największy problem stanowią nieprzyjemne zapachy, które mogą prowadzić do skarg osób mieszkających lub pracujących w pobliżu fabryk, w których produkowane są kompozyty.  

Styren podlega również przepisom dotyczącym emisji LZO, których limity są ustalane na poziomie regionalnym lub nawet zakładowym. Chociaż styren nie jest szczególnie toksyczny, jego emisja podlega przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy: np. w Polsce stężenie w miejscu pracy musi być utrzymywane poniżej 50 mgC/m3.

Filtry DESOTEC idealnie nadają się do oczyszczania emisji do powietrza z procesu produkcji kompozytów, co umożliwia fabrykom utrzymanie czystości powietrza i  uniknięcie skarg od sąsiadów.

Problem

Jeden z polskich producentów kompozytów planował rozszerzenie działalności, otwierając nowy budynek do produkcji rur z tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym (GRP).

Ponieważ tworzywa sztuczne typu GRP są zarówno lekkie, jak i odporne na korozję, nadają się do produkcji dużych rur o średnicy przekraczającej 2 metry – idealnych do transferu wody . Rury z GRP stopniowo zastępują te wykonane ze stali, które są ciężkie i podatne na korozję.

Proces produkcyjny polega na ułożeniu włókien szklanych i żywicy na obracającym się bębnie, co powoduje emisje zawierające styren.

Zakład   ma przetwarzać 50 ton żywicy rocznie, przy założeniu że praca będzie odbywać się przez jedną lub dwie zmiany dziennie. Wentylacja hali została zaprojektowana   na  około 15 tys. m3 na godzinę.

Firma musiała rozwiązać dwa problemy: emisji LZO i nieprzyjemnych zapachów dla sąsiadów.

Zgłosiła się do DESOTEC na krótko przed otwarciem nowego zakladu, chcąc znaleźć ekonomiczne rozwiązanie, które mogłoby być zainstalowane natychmiast, aby uniknąć opóźnienia w uruchomieniu produkcji.

Ponieważ inwestycja  wiązała się z pewnym ryzykiem, producent chciał   mieć możliwość rezygnacji z filtra, jeśli w przyszłości   nastąpiłby spadek produkcji, lub  zamianę na większą jednostkę, jeśli produkcja   zostałaby   zwiększona.

Rozwiązanie

Bazując na swoich doświadczeniach z producentami tego typu materiałów, DESOTEC zaproponował instalację filtra AIRCON H. Został on zamontowany w ciągu zaledwie dwóch tygodni od otrzymania zamówienia.

Po jego zainstalowaniu producent był w stanie zakończyć prace nad nowym budynkiem i rozpocząć produkcję na czas.

Powietrze jest odciągane z obracającego się bębna i oczyszczane przez filtr DESOTEC. Oczyszczone powietrze może być następnie bezpiecznie wyemitowane do środowiska.

AIRCON H zaprojektowano tak aby charakteryzował się  niskim spadkiem ciśnienia, redukując koszty energii elektrycznej  potrzebnej do przepchnięcia strumienia powietrza przez złoże z węglem aktywnym.

Ponieważ filtry DESOTEC są dostarczane na zasadzie miesięcznego wynajmu, nie wymagają dużych kosztów inwestycyjnych. Są łatwe w montażu, demontażu lub modernizacji.

Gdy filtry węglowe się zużyją, są wymieniane i transportowane przez DESOTEC do  zakładu reaktywacji, co oznacza, że klienci nie muszą sami zajmować się zużytym węglem i zanieczyszczeniami.

Węgiel jest reaktywowany w zakładzie DESOTEC, dzięki czemu może być ponownie wykorzystany. Stanowi to dodatkową oszczędność kosztów dla klienta.

Wyniki

Od czasu gdy nowy budynek został oddany do użytku jesienią 2019 r., poza fabryką nie pojawił się żaden wyczuwalny nieprzyjemny zapach.

Stężenie styrenu w emisji wynosiło około zera – znacznie poniżej limitów wykrywalności.

Klient jest zadowolony z rozwiązania, zwłaszcza pod względem jego skuteczności, efektywności kosztowej, szybkości instalacji i elastycznościw razie gdyby w przyszłości firma miała się rozwijać . 

Co więcej zadowoleni są również sąsiedzi, którzy nie skarżą się na nieprzyjemne zapachy. Jest to rozwiązanie korzystne dla wszystkich!

 

Każdy zużyty węgiel aktywny trafiający do firmy DESOTEC jest badany w celu doboru właściwych procedur dotyczących wydobycia i zagospodarowania zużytego węgla aktywnego znajdującego się w  filtrach. Wszystkie cząsteczki, które zostały zaadsorbowane na węglu aktywnym podczas pobytu filtrów na terenie klienta, ulegają desorpcji w piecach reaktywacyjnych firmy DESOTEC.

W kolejnym etapie zanieczyszczenia są całkowicie niszczone poprzez spalanie i neutralizacje aby zapewnić zgodność z przepisami krajowymi i unijnymi. Cała instalacja jak i wszystkie punkty emisji są objęte ciągłym monitoringiem, dzięki czemu zagwarantowane jest, że jedynie niegroźna para wodna emitowana jest przez komin.